Bảo tồn và phát huy

TRANG CHỦ VỀ VĂN HÓA SỬ KƯ ĐỊA DƯ ĐỊA DANH LỊCH SỬ
  SẮC DÂN VIỆT XĂ HỘI  VIỄT GIA Đ̀NH VIỆT VĂN HỌC MỸ THUẬT
PHONG TỤC VIỆT TÍN NGƯỠNG VIỆT GIÁO DỤC&DẠY CHỮ  CÁC NGHỀ NGHIỆP CÁC LỄ HỘI
Y &TRANG PHỤC ẨM THỰC VIỆT Y & DƯỢC VIỆT VƠ & DƯƠNG SINH DU LỊCH
THUYẾT PHONGTHỦY LỊCH & TƯỚNG SỐ NIỀM TỰ HÀO NỖI LO ÂU VĂN NGHỆ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Giáo Dục

 

 

 

 

Ban Biên  Tập

 

Phạm x.Khuyến

TrườngThy

 

Xuân Bích

 

Nguyễn

Lê Hiếu

 

HươngKiều Loan

 

Dươngvăn Phối

 

 

Đặng văn

Minh

 

PhạmLiên Anh

 

 

PhạmKim Liên

 

 

Trần v. Quang

 

 

                 

Trang  Giáo Dục  & Dạy Chữ Việt

   Một chút ư niệm về Giáo Dục & Dạy Chữ

           cho giới trẻ  Việt xa quê hương

 

 

 

Giáo dục ( education)    

 

 

 

             - Giáo Dục Gia Đ́nh Truyền Thống Việt                                          

 

             -Thai Giáo: Giáo dục Gia đ́nh  cổ truyền   

     

             -Nuôi dạy con: Giáo dục  Gia đ́nh truyền thống       Parenting  styles about emtions

                             

             -Giáo dục Học đường  thời xưa

 

             -Dấu ấn  Giáo Dục Khổng Mạnh: Quốc Tử Giám

 

             -Khoa cử thời Phong Kiến

 

             -Học Nho & Lều Chơng  Đi Thi

 

             -Giáo dục thời VNCH

 

             -  Đời nhà Giáo

 

             -Giáo dục : ĐỨC TRÍ THỂ

 

 

             -Giáo dục XHCN Việt Nam ( toàn quốc)

 

 

   

      Dạy Chữ Việt

          

              - Em hoc vần ( trước 1975)

 

              - Quốc Văn Giáo Khoa Thư  (thời Pháp thuộc)

 

                           Phần 1          Phần 2         Phần 3          Phần 4       

 

                           Phần 5          Phần 6         Phần 7          Phần 8      

 

                           Phần 9        Phần 10         Phần 11        Phần 12

                

              - Dạy tiếng Việt 

 

           - Dạy NGỮ PHÁP  tiếng Việt

 

             - Dạy  trẻ em mẫu giáo tại nhà

  

             -  Dạy trẻ cấp 1

 

 
     

    Đối chiếu chiếu Giáo Dục Gia Đ́nh Việt và Mỹ