Nền  Giáo Dục  Việt Nam

                                         hiện nay thế kỷ 21

 

 

  Nền Giáo dục này được Đức Giám Mục     Giáo Phận  Kon Tum  miêu tả qua  bức thư gửi cho  các  giáo chức  trong Giáo phận như sau:

 
                   

 
   

       Chú thích:

 

Malala vàJoshua:    Hai người trẻ vừa qua tuổi 17 đang được cả thế giới quan tâm .

Malala Yousafzai và Joshua Wong    là những người trong độ tuổi học sinh của quư thầy cô. Cả hai em này đă chọn lựa phần thiệt về ḿnh để đạt được sự công bằng cho các trẻ em gái (Malala), và việc đúng và cần th́ phải làm chứ không đùn đẩy cho người sau (Joshua).

                                                                                                           Giám Mục  Giáo Phận Kontum