Đức Khổng Tử và Giấc Mơ của Tập Cẩn B́nh

                                  Việt Thanh

 

Trong hai năm vừa qua Tập Cẩn B́nh (TCB) đă h́nh thành những giấc mơ thật to lớn cho đất nước Trung Hoa, không những là vĩ đại, mà c̣n muốn làm bá chủ cả khu vực Biển Đông và Á Châu, chẳng khác ǵ Nhật Bản trước năm 1945 với chính sách Đại Đông Á.  Đặc biệt trong giấc mơ đó ông ta lại thấy h́nh ảnh của Vạn Thế Sư Biểu Khổng Phu Tử, người mà cuối thế kỷ trước, cuộc cách mạng văn hoá của Vệ Binh Đỏ đă chôn vùi dưới ba tấc đất.  Chúng ta thử t́m hiểu tại sao TCB, một tay Cộng Sản gộc vô thần lại c̣n nhớ đến nhà hiền triết đức độ đó!

Giữa thời buổi loạn ly, nhân tâm phân tán tại Trung Cộng, khi mà chủ nghĩa xă hội Đại Đồng của Đảng Cộng Sản chỉ c̣n là một tờ giấy lộn, TCB muốn đem lại một niềm tin cho dân chúng qua h́nh ảnh của một đạọ đức gia luôn cổ suư cho ḷng Nhân. Khổng Tử cho rằng: Lấy Đức mà trị dân th́ xă hội mới an lạc thanh b́nh.  Có lẽ một lúc nào đó, trong giấc mơ TCB cảm thấy ḿnh là con người tài đức chính trực, thể hiện qua chính sách bài trừ tham nhũng; tất hẳn là Trung Hoa Đỏ sẽ an vui thịnh vượng.  Các Tượng của Khổng Tử to lớn được thưc hiên tại nhiều nơi trên đất nước ông.  Trên phương diện tâm lư, ông ta đă thành công trên nội địa Trung Hoa, dân chúng nước này đă hănh diện là con cháu của một nhà hiền triết nổi tiếng trên hầu hết các nước vùng Đông Nam Á, và ông đă đem lại được tinh thần tự hào dân tộc cho người dân bản xứ.  Lợi dụng sự kính trọng và ưu ái Khổng Phu Tử của dân chúng các nước lân bang và thế giới, ông đă chỉ thị cho đắp tượng Khổng Tử và lập Viện Khổng Tử ở khắp mọi nơi. Ông đă dùng h́nh tượng và đạo đức của Khổng Tử như là một phương tiện tuyên truyền qua đường lối giao lưu văn hoá với các nước, để thuyết phục dân chúng các nước này là Cộng Sản Trung Hoa nay không c̣n sắt máu nữa mà đối xử công bằng và thân hữu.  Việc thuyết phục này xem ra không mấy thành công, một số các Viện Khổng Tử ở các nước Tây Phương và một số tiểu bang tại Hoa Kỳ đă bị đóng cửa, v́ chính quyền địa phương cho rằng các Viện này lập ra để tuyên truyền và có thể gây ra sự kỳ thị tôn giáo.  C̣n Việt Nam th́ vui vẻ đón nhận một Viện Khổng Tử mới! Để làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin mạn phép tŕnh bày sơ lược dưới đây về Nho Giáo và Khổng Tử:

 
 

 

Lư thuyết căn bản của Nho Giáo là quan niệm về Chính Nhân, Quân Tử, Tam Cương và Ngũ Thường:

Chính Nhân: Người xử sự đúng với trách nhiệm và cương vị của ḿnh; thí dụ: quan là người cai trị dân, đồng thời phải lo cho dân được an lạc; dân phải có nhiệm vụ đóng thuế hay làm các nghĩa vụ khác cho quốc gia khi cần đến…; được như vậy th́ mọi người được an vui, xă hội được thái hoà; v́ sẽ tránh được những sự tranh căi hay chống đối.

Quân Tử: Lấy ḷng Nhân làm đầu (tương đương với ḷng từ bi của Nhà Phật, hay Bác Ái của Thiên Chúa Giáo), với Đức Độ làm Trọng, và phải luôn trau dồi học hỏi để trí thức được thông suốt.  Khổng Tử có nói: “Đức của Người Quân Tử như gió; và Đức của kẻ tiểu nhân như cỏ!” Gió th́ bay bổng trên cao; c̣n cỏ th́ là là mặt đất!

Tam Cương: là ba rường mối hay nguyên tắc quan trọng mà mọi người phải tuân theo: Quân – Sư –Phụ: tức là phải tuân lệnh của Vua và trung thành với Vua (Quân), nghe lời Thày giáo (Sư) và tuân theo sự chỉ bảo của người cha (Phụ); v́ các nước ảnh hưởng Nho Giáo thường là theo phụ hệ (cha là chủ trong gia đ́nh).  Nho Giáo cho rằng nếu làm theo như vậy th́ gia đ́nh sẽ yên ấm, xă hội sẽ an vui….

Ngũ Thường: Năm đức hạnh căn bản: Nhân (Ḷng nhân từ, thương người), Nghĩa (liên hệ tốt đẹp giữa vợ chồng, bạn bè), Lễ (sự lịch sự, lễ phép), Trí (học thức, sự hiểu biết), Tín (giữ lời hứa, lương thiện, không gian dối).

Một đặc điểm của Nho Giáo là kén chọn hiền tài, quan chức để phục vụ đất nước là qua các kỳ thi dành cho mọi người không phân biệt cấp bực, nghề nghiệp trong xă hội.  Có nghĩa là người giỏi được quốc gia trọng dụng!

Khổng Tử sinh năm 551 trước Thiên Chúa Giáng Sinh tại huyện Khúc Phụ nước Lỗ, làm quan Tư Không lo về việc đặt các kế sách cho nước Lỗ; tuy nhiên v́ các chính sách Ngài đưa ra không được thi hành nên từ quan, và đi chu du các nước lân cận.  Trong 13 năm Ngài đă qua các nước Tống, Tề, Sở, Vệ, Tần, Thái để dâng các quốc sách, nhưng không được vua quan của các nước này hưởng ứng, nên Khổng Tử quay về nước Lỗ để dạy học và viết sách. Ngài đă thực hiện xong các bộ sách (c̣n được gọi là Kinh): Kinh Thư, kinh Thi, kinh Lễ, kinh Nhạc và kinh Xuân Thu (nói về lịch sử nước Lỗ).  Khổng tử vừa là nhà chính trị và nhà luân lư, nên học thuyết của ông chú trọng nhiều về thực hành. Một câu châm ngôn thật giá trị của Ngài là “kỳ sở bất dục vật thi ư nhân” dịch là: “cái ǵ ḿnh không thích th́ đừng làm cho người khác”.

So sánh các chủ thuyết và nguyên tắc quan trọng do Khổng Tử đặt ra và các lư thuyết cũng như đường lối mà Đảng Cộng Sản thực thi th́ chúng ta thấy sự tương phản một trời một vực:

• Khổng Tử kêu gọi mọi người ư thức trách nhiệm để phục vụ tha nhân hay quốc gia (tượng trưng là Nhà Vua) th́ Đảng CS kêu gọi phục vụ Đảng!

• Chính quyền hay quan chức trong thời quân chủ có nhiệm vụ phải lo cho dân; ngược lại Nhà Nước Cộng Sản chỉ lo cho đảng viên mà thôi, họ đem hết đặc quyền, đặc lợi về cho Đảng!

• Vua quan đối với dân phải có ḷng nhân; trong khi nhà nước C.S đối với dân th́ kiểm soát, kềm kẹp và đe doạ, mặc dầu chính họ không muốn cho ai kiểm soát! Điều này trái hẳn với lời khuyên của Khổng Tử là “kỳ sở bất dục vật thi ư nhân”!

• Khổng Tử kêu gọi mọi người lấy nhân nghĩa mà đối đăi với nhau, th́ Cộng Sản gây hận thù giữa từng lớp dân chúng này với từng lớp khác để khích động đấu tranh giai cấp và cuối cùng nhà nước CS được hưởng lợi, qua các cuộc đấu tố dă man của các toà án nhân dân chiếu theo luật rừng! Người Công Sản đă không ngần ngại khi dùng sắt máu để đoạt lấy quyền hành.

 
 

 

• Công Sản không tuyển dụng người tài để phục vụ đất nước như dưới thời quân chủ theo tinh thần Nho giáo mà chỉ kiếm người trung kiên với Đảng hay bà con của Đảng viên để phục vụ.

• Nói về chữ Tín, th́ người Cộng Sản là Bất Tín; lời nói của họ là dối trá, khẩu hiệu của họ là xảo quyệt.  Tuyên bố là tôn trọng nhân quyền, th́ họ vẫn luôn theo dơi và bắt giữ những người bất đồng chính kiến….

 Tóm lại th́ hành động tạc tượng Khổng Tử hay xây viện Khổng Tử của Tập Cẩn B́nh và phe nhóm chỉ là để lợi dụng h́nh ảnh đạo đức của một nhà hiền triết hầu che dấu bộ mặt thật xâm lược của Nhà Nước Trung Cộng đang bành trướng  thế lực khắp mọi nơi từ núi cao đến biển đảo, và chắc chắn sẽ không tha miếng mồi ngon nằm sát cạnh ở phương Nam với tài nguyên phong phú, nơi mà  Cộng Sản Việt Nam đă dành cho người Tàu nhiều địa điểm tốt để làm khu tự trị!