Vĩnh Long  vng đất của  tri Chm Chm

 

 Vng đất  Vĩnh long  nằm giữ hai dng sng  Mekong , một dng chảy qua  Cầu Cần Thơ, một  dng chảy qua  cầu  Mỹ Thuận . Vng ny nổi tiếng v những tri chm chm  quyến rũ khch thập phương, nhất l những Việt Kiều về thăm qu hương .

  Khi chn.  tri Chm Chm c cc cấp độ mầu sắc khc nhau . Tri mới ửng vng l c thể ăn được, thịt gin, t nước v chua nhiều hơn ngọt. Rồi  khi tri Chm Chm  chuyển sang  mầu  cam  th  thịt    Chm Chm vẫn cn gin nhưng  ngọt hơn.  Khi  tri Chm Chm được đem ra chợ   th  mầu  vỏ  đ đỏ hoặc đỏ thẫm, ngọt nhưng mềm v nhiều nước ăn mau ngn

 

Du khch thường đến ba vng trồng chm chm  của Vĩnh Long:   Đ l C lao My ở Tr n, C lao Minh ở Long Hồ v C lao di ở Vũng Lim. C lao Minh .    Đặc biệt C lao An Bnh gần thnh phố Vĩnh Long được  khch du lịch  tham quan  nhiều nhất,  v  chụp ảnh vườn cynhiều nhất,.