Trung Cộng xâm lăng trắng trợn

               Việt Cộng hèn hạ bán nước!

 

Trung Quốc đă cho nhổ cột mốc biên giới tại các tỉnh lân cận Việt Nam

1. Theo thông tin và h́nh ảnh từ BBC Vietnam, Trung Quốc đă cho đào cột mốc biên giới cũ theo hiệp ước Pháp-Thanh 1887-1895 để đem về bảo tàng. Trong hình là cột mang dòng chữ “Đại Nam Quốc Giới” tại Đông Hưng, Quảng Tây.

 
   

 2. Cột mốc thuộc tỉnh Vân Nam còn ghi hai bên là “Trung Hoa” và “An Nam”.

 3. Quang cảnh người Trung Quốc đào bới cột mốc biên giới cũ

 
   

 4. Đây là cảnh họ mang vác cột mốc về

 Ḷng đau như cắt khi thấy cảnh núi đổi sông dời này…