VIỆT KIỀU

 

Việt kiều về nước xôn xao

Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên

Trốn chui trong những khoang thuyền

Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa

Rủng rỉnh vài đồng đô thừa

Ào ào về lại nơi vừa ra đi

Mặt mày vênh váo phương phi

Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về

Thói đời nh́n thấy ủ ê

Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon

Khi về đến tận Sàig̣n

Nổ như cái pháo chẳng c̣n ngại chi

Rằng là giám đốc Realty

Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông

 
   

Giáo sư dạy học trường công

Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài

Mục đích "nổ" để thị oai

Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào

"Nổ" để mong kiếm ít "đào"

Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel

Ở đời chẳng biết phân minh

Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người

Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi

Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông

Nổi nhục chưa giải quyết xong

Nay lại đèo bồng trở lại mua vui

Nhiều tên chơi tṛ hên xui

Đem tiền về "cúng" t́m mùi" đầu tư"

Nghe lời kêu gọi giả hư

Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam

Ngày xưa chinh chiến cho cam

Anh em huynh đệ tương tàn với nhau

Ngày nay "thống nhất" một màu

Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non

Nghe lời dụ dổ ngọt ngon

Nhiều tên mất hết chẳng c̣n đồng ten

Bỏ của chạy thoát thân hèn

Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà

Nào là phát triển xa hoa

Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa

Ăn chơi "bốn vách" dư thừa

Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều

Về đi nhà nước đón chiều

Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru

Nhiều tên trí thức c̣n ngu

Bon chen t́m gặp chóp bu Cộng thù

Chúng qua nước Mỹ công du

Để mà xin được ấp - ru (approve) việc làm

Cho đời sống được vinh sang

Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào

 
 

Múi mặt xa rời đồng bào

Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh

Nhiều tên Hát Ô rỡm ranh

Chạy trốn cộng sản lại quanh trở về

Ăn chơi trác táng phủ phê

Nhiều tay già lại c̣n rê gái làng

Góp phần phá vở tan hoang

Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua

Người Việt truyền thống ông cha

Ngh́n năm văn hiến, xót xa vô cùng

Vậy mà có kẻ ung dung

Biết ḿnh sai trái vẫn chung đầu vào

C̣n nói "ăn chơi cấp cao"

Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau

Thôi thôi thành thật xin chào

Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông.

.............................. ..................

Việt gian , Việt Cộng , Vịt Ḱu .

3 Việt họp lại , tiêu điều Việt Nam .