CCH NHẬN BIẾT BỆNH ĐỘT QUỴ

 
   

Đi khi cc triệu chứng đột quỵ rất kh nhận biết. Thật vậy, việc khng nhận diện được triệu chứng đ c nghĩa l hiểm họa. Nạn nhn đột quỵ c thể bị tổn thương no nghim trọng nếu mọi người xung quanh khng nhận biết được cc triệu chứng đột quỵ.

Bạn hy đọc v Nhớ 3 bước gọi tắt l CNG bằng cch hỏi bệnh nhn 3 cu đơn giản sau:

C *Bảo người đ CƯỜI.

N *Bảo người đ NI chuyện v NI CHỮ A. NI CU ĐƠN GIẢN (một cch mạch lạc)
(V dụ: Canh cua c, Mn sp g)

G *Bảo người đ GIƠ CẢ HAI TAY LN.

Nếu bệnh nhn gặp kh khăn với BẤT KỲ MỘT ĐIỀU NO trong số 3 điều đ, hy gọi cấp cứu ngay v m tả cc triệu chứng cho người điều động cấp cứu.

Biểu hiện mới của Đột quỵ -------- Hy l lưỡi ra
Hy bảo người bệnh l lưỡi ra. Nếu lưỡi bị cong, hoặc vẹo bn ny vẹo bn kia th đ cũng l dấu hiệu đột quỵ.

Một bc sỹ chuyn khoa tim ni, nếu mỗi người gửi thng tin ny cho 10 người th đảm bảo rằng t nhất sẽ cứu được 1 người.

Ti đ lm phần việc của ti. Cn bạn?