CHC LNH

Lạy Cha, xin chc lnh cho tr c con,
ước g tr c con chỉ được soi sng bằng những tư tưởng tốt lnh.

Lạy Cha, xin chc lnh cho tri tim con.
ước g tri tim con đầy trn những điều nhn nghĩa.


Lạy Cha, xin chc lnh cho đi mắt con,
ước g mắt con chỉ nhn thấy những g đẹp lng Cha.

Lạy Cha, xin chc lnh cho hai tai con,
ước g tai con chỉ nghe thấy những lời tốt lnh.


Lạy Cha, xin chc lnh cho miệng lưỡi con,

ước g miệng lưỡi con chỉ cao rao tnh thương của Cha.

Lạy Cha, xin chc lnh cho hai tay con,
ước g tay con chỉ lm những việc tốt lnh.


Lạy Cha, xin chc lnh cho hai chn con,
ước g chn con chỉ đi trn đường lnh thnh.

LẠY CHA, XIN CHC LNH CHO TON THN CON,
V TON THN CON THUỘC VỀ CHA.