Chứng  tích đức  tin

         trong quá tŕnh phát triển và củng cố Kitô Giáo

                                                 Người viết :  Phạm xuân Khuyến

Người Kitô Giáo tin rằng mọi sự trên đời đều do Thiên Chúa an bài, điều đó th́ đúng, nhưng Phúc âm của Chúa  Giêsu lại nhấn mạnh rằng  dù Thiên Chúa an bài nhưng  Ngài   muốn con người  cộng tác   vào công tŕnh của ngài.  Hôm nay tôi xin nhấn mạnh vào sự con người cộng tác vào công tŕnh Rao giảng nước Trời của Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa.  Trong lănh vực này, tôi xin phép nêu lên môt số  chứng tích đức tin về sự các  tín hữu  nam nữ  đă tích cực cộng tác  vào sự phát triển  và củng cố Giáo hội Chúa Giêsu Kitô

I- Chứng tích về niềm tin

1-Hai Tông Đồ  Phêrô  và  Phao-lô 

 

       cùng  Chứng tích Hang Toại  Đạo ( catacombs)

Hai tông đồ này đến Rôma rao giảng nước Trời của Chúa Giêsu.    Dân thành Rôma hưởng ứng rất nhiều. Con số tín hữu Chúa Giêsu Kitô gia tăng rất mau lẹ.    Thấy vậy Vua Neron  đế quốc Roma  ra lệnh cấm đạo  xử tử hai vị tông đồ này.  Từ đó  Hang Toại Đạo ra đời.    Hàng mấy chục Hang Toại  Đạo ở dưới ḷng đất  là  nơi các tín hữu Chúa Giêsu Kitô ẩn trú   thời Giáo hội sơ khai. Tại đó các tín hữu làm việc tế tự và chôn cất  những người quá cố .

 Những Hang Toại  Đạo này là chứng tích rằng  các tín hữu thời Giáo hội sơ khai tin vào  một Thiên Chúa ba ngôi, Đấng Tác Tạo vũ trụ, Ngài  thương yêu con người.  Họ  tin  rằng Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần gian nhập thể  sống đời sống con người, rao giảng Nước Trời để đưa con người  vào Nước Trời kết hơp với  Thiên  Chúa  hưởng phúc  Thiên đàng đời đời. Suốt ba thế kỷ đầu của dương lịch, họ chịu bách hại, chịu chết để rao giảng và củng cố đức tin  như thế.

 Cho đến ngày nay, các nhà khảo cổ đă khai quật được hàng chục Hang Toại  Đạo. Có những Hang Toại Đạo dài gần hai chục Km và sâu 4 tầng lầu nhà dưới ḷng đất.  Nhờ khai quật mà các nhà khảo cổ biết được mồ thánh Phêrô và thánh Phaolô.  Trên mồ thánh Phêrô  và thánh Phaolô,  hai  Vương Cung Thánh Đường Phêrô và Phaolô được xây dựng .

 Thánh Phêrô là một trong 12 tông đồ, được Chúa Giêsu Kitô chỉ định cầm đầu Giáo Hội Kitô Giáo.   C̣n Thánh Phao- lô trước kia  bắt bớ đạo Chúa,   một hôm  cỡi ngựa đi thành Damasco nước Syria t́m giết những người theo Chúa Kitô, th́  được Chúa Kitô hiện ra cảnh giác, sau  đó thánh Phao lô trở lại đạo  rồi đi rao giảng tin mừng Chúa  Kitô 

  Nói chung  Hang Toại  Đạo (catacombes) nói lên  rằng các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai sống đức tin theo tinh thần hiến chương Nước Trời của Chúa Giêsu  đạt  được Phúc thứ 4: Phúc cho những ai   t́m sự công chính th́ sẽ được thỏa ḷng, và phúc thứ 8: Phúc cho những ai bị bắt bớ v́ sự công chính  th́ Nước Trời là của họ.

Môi năm hàng chục triệu người hành hương đến viếng  dể củng cố niềm tin của ḿnh

 
   

2-     Bà Thánh Helena thân mẫu cua Vua Constantine và Vua Constantine

            cùng  Chứng tích: Đền thờ Gioan Lateran, cầu thang  dinh Philatô,  Bộ sách Kinh Thánh  Cựu Ước và Tân Ước Kitô Giáo

Tập tin:Follis-Helena-trier RIC 465.jpgTập tin:As-Constantine-XR RIC vII 019.jpg 

                                          Helena                        Constantine

Cảm nhận được những khổ đau chết chóc vỉ đạo của người Kitô Giáo thời sơ khai, bà Helena  được ơn khôn ngoan  (spirit of wisdom), ơn  thông  hiểu ( spirit of understanding ), ơn hiểu biết (spirit of knowledge) của Chúa thánh Thần  trở lại  đạo Chúa Kitô. V́ Bà  khéo léo khuyên nhủ con, mà vua Constantine con của Bà  tha đạo, không cấm đạo nữa.  Chẳng những vua Constantine tha đạo mà c̣n giúp đạo phát triển. Vua Constantine  hậu thuẫn cho  Giáo Hội  soạn thảo bộ Kinh Thánh và  chính vua  cho  in  bộ  Kinh Thánh này rồi phổ  biến bộ  Kinh Thánh này.

Sau  khi vua Constantine tha đạo, th́ Bà Helena  thuyết phục gia tộc Lateran tặng  cho Giáo hội sơ khai Chúa Kitô  một cơ sở làm  ngôi thánh  đường. Ngôi thánh  đường lấy tên là Gioan. V́ vậy  ngôi thánh đường  mang tên là Thánh Đường Gioan Lateran. Ngôi rhánh đường này là ngôi thánh đường đầu tiên  tại Roma.  Đây là  nhà thờ chính ṭa  của  Đức Giáo Hoàng, Giám Mục thành Roma. Nhà thờ chính ṭa  Gioan Lateran sau này được nâng lên hàng vương cung thánh đường.  Tới ṭa Thánh Vatican thủ đô của Giáo hội Công Giáo,  không ai mà không thăm viếng  Vương Cung Thánh Đường  Gioan Lateran

Cũng sau khi vua Constantine tha đạo, th́ Bà Helena, thân mẫu vua Constantine   đă  cho lệnh  di chuyển cầu thang  của dinh  Philatô từ Do Thái về Roma. Cầu thang này là cầu thang Chúa Giêsu  bước lên  dinh để   Philatô kết án tử h́nh  Chúa. Cầu thang có 28 bậc. Cầu thang này  được gọi là Cầu Thang Thánh.  Sau này  Đức Giáo Hoàng Sergius II ( 844-847) cho đặt vào nhà nguyện  trong khuôn viên Vương cung thánh đường  Gioan Lateran.

 Bất  cứ khách  hành hương nào đến viếng Vatican  đều không thể nào bỏ qua  những chứng tích này mà phải đến vừa quỳ vừa leo  đủ 28 bậc thang để nhớ lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đền tội Thiên hạ.

 

3-    Thánh nữ Bernadette

        (Marie Bernarde Soubirous 1844 –1879 Lourdes ( France)

            cùng  Chứng tích:  Đức Mẹ với  danh  hiệu  Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội  hiện ra nơi Hang đá  LỘ ĐỨC  năm  1858 với em  gái Bernadette 14 tuổi.   Dấu Tích Hiện ra : Đức Mẹ  chỉ cho Bernadette  dùng tay cào ra  một Suối nước .  Qua Suối nước này,  rất nhiều  phép lạ đă ban cho  những ai  tin vào Chúa Giêsu và  Đức Mẹ  ngay từ những ngày đầu . H́ện nay một vương Cung Thánh Đường  Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  được xây trên chỗ Đức Mẹ hiện ra. Hàng năm  chừng 7  triệu người hành hương từ  khắp thế giới đến  viếng địa danh này, tắm hoặc  xin nước Suối này. để mong  được ơn lành phần hồn phần xác.

File:LdyLourd.jpg

Tín hữu Kitô Giáo tin rằng Đức Mẹ v́ là Mẹ Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa, th́  không những đồng trinh mà c̣n vô nhiễm  nguyên tội.  Đức Mẹ hiện ra với cô bé Bernadette, tại Hang Đá  LỘ đỨC  tất cả  18 lần từ ngày 11 tháng 2 cho tới ngày  16 tháng 7  năm 1858, để dùng  cô phổ biến lời Đức Mẹ tuyên xưng ḿnh là Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội, ngơ hầu củng cố niềm tín của các tín hữu đă có từ xưa.

Sự Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cũng hàm ư rằng ngoài thế  giới trần gian này c̣n có một  thế giới vĩnh hằng  (Thiên đàng) nơi mà  Thiên Chúa, Đức Mẹ và  các thánh  hưởng hạnh phúc  nhưng không quên nghĩ đến con người chúng ta nơi cơi trần ai, sẵn sàng ban ơn giúp đỡ.  Bằng chứng là  Đức Mẹ  bảo cô bé Bernadette ( lần hiện ra thứ 9) dùng tay cào ra suối nước này, để cho những ai tin vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria th́  được  toại nguyện khi dùng nước suối này.   Các phép lạ nơi  Lộ Đức đă được uỷ ban Y Khoa  công nhận

 
 

 

4-   Ba trẻ  Lucia, Phanxicô và Jacinta  năm 1917

              cùng  Chứng tích:  Đức Mẹ Maria Đấng Bầu Cử   giữa Thiên Chúa và loài người, hiện ra với  3 em  Lucia 10 tuổi, Phanxicô 9  tuổi và Jacinta  7 tuổi ở cây sồi  Fatima  năm 1917 ở gần nhà các em với Sứ điệp ḥa b́nh cho nhân loại.   Các căn nhà của  cha  mẹ các em c̣n được giữ nguyên vẹn như năm 1917.  Những  cư dân  địa phương hiện  nay sống  chung quanh  nhà cha mẹ các em đều  có ông bà  chú bác của ḿnh  biết hoặc chứng kiến phép lạ Đức Mẹ hiện ra  với  3 trẻ. Dấu tích Đức Mẹ hiện ra với các em  được  đánh  dấu  cho khách hành hương nhận ra

Our Lady of Fatima

 Sứ điệp ḥa b́nh :   Lần hạt mân côi và ăn năn thống hối th́ chiến tranh thế giới sẽ chấm dứt và nước Nga trở lại

 Ư nghĩa lần hạt Mân côi, theo  sự giải thích của các nhà thần học Kitô Giáo, như sau :     Trước tiên  suy gẫm  15  điều  của mầu nhiệm Chúa  Giêsu nhập thể cứu độ trần gian ( thời 1917  th́ có 5 điều mùa vui, 5 điều mùa thương  khó, và 5 điều mùa mừng) rồi đọc 15 chục hạt mân côi, mỗi chục hạt đọc  một Kinh Lạy Cha xin  cho nước Chúa trị đến, danh Chúa được cả sáng, 10 Kính Kính Mừng  chúc mừng Đức Mẹ, xin Đức Mẹ bầu cử để nước Chúa trị đến, và đọc một Kinh Sáng Danh nhằm vinh danh Thiên Chúa.

 Như vậy  Sứ điệp tràng hạt Mân côi  là củng cố đức tin cho người tín hữu và truyền bá đức tin cho người lương giáo. Đời Sống Đức tin càng  mạnh và càng được biết đến th́ ơn ḥa b́nh của Chúa  sẽ tới. Nhờ ơn đó, chiến tranh thế giới sẽ kết thúc  và nước Nga  sẽ thoát khỏi chế độ Cộng Sản. Ngoài  lần hạt mân côi ra , nếu người tín hữu Kitô Giáo  biết ăn năn thống hối các  tội lỗi của ḿnh, th́  Thiên Chúa lại  càng chóng ban ḥa b́nh cho nhân lọai.  Kinh thánh đă chứng minh điều đó. Kinh thánh có kể rằng  sau khi tiên tri Jonah thông báo cho dân  thành Ninivê  sẽ bị lửa trời tiêu diệt v́ tội lỗi của họ,  th́ từ vua cho chí dân đều ăn năn thống hối mà Thiên Chúa đă tha  không phạt họ nữa.

 
   

II- Chứng tích về đời sống đức tin

 

     A-  Sống đạo  với tinh thần phục vụ người nghèo hèn

 

   1-Thánh  Phanxicô thành Assisi  (1181-1226)

          cùng  Chứng tích :

             -trùng tu các nhà thờ bỏ hoang:

                                 nhà thờ thánh Đamianô, nhà thờ Đức Bà Thiên  Thần

            -lập   Ḍng anh  em hèn mọn (Order of Friars Minor)

          phục vụ những người cô đơn, nghèo túng, bệnh tật, săn sóc, tắm rửa,

           băng   bó những vết thương cho những bênh nhân phong cùi

 

Hàng  triệu khách hành hương   đến  tham quan những chứng tích này tại thành Assisi  Ư Đại Lợi để ngưỡng mộ và  bắt chước  đời sống đức tin  của Thánh Phanxicô và các  tu sĩ của ḍng  Anh Em hèn mọn

 

 

Vào thế kỷ 11 v à 12   có sự phân cách  giữa  giai cấp giầu  quyền thế với  giai cấp nghèo hèn. Giai cấp giầu  là một thiểu số nhưng lại thống trị  giai cấp đa số nghèo hèn.    Nhiều  thành viên cầm quyền Giáo hội thời bấy giờ  cũng nằm trong giai cấp giầu quyền thế.  T́nh trạng xă hội thời bấy giờ là thế. Thánh Phanxicô   bấy giờ  c̣n là một thanh niên  quá trẻ,  đầy nhiệt huyết thấy sự bất công trong xă hội, thấy đạo Chúa  bị lu mờ v́ có quá nhiều thành phần tham tiền  tham danh lợi, Ngài đứng lên  lấy của cải  và  tài sản của cha mẹ phân phát cho dân nghèo,  chọn đời sống khó nghèo,  rời bỏ gia đ́nh giầu sang quyền thế . Nội dung bài giảng ngày 24 tháng 2 năm 1209 tập chú vào Phúc âm Matthew 10:9,, thuật lại lời Chúa Giê-su bảo các môn đồ chớ đem theo ḿnh tiền bạc, ngay cả gậy hoặc giày khi họ đi ra rao giảng Phúc âm. Bài thuyết giáo đă thay đổi cuộc đời của Thánh Phanxicô. Từ sự soi dẫn này, Phanxicô hoàn toàn cung hiến ḿnh cho cuộc sống nghèo khó: Đi xuống miền quê  rao giảng  sự ăn năn thống hối,  rao giảng t́nh huynh đệ và sự yêu chuộng ḥa b́nh

 Ngài thành lập một nhóm anh em  cùng lao động để sống, cùng cầu nguyện,  cùng đi an ủi, phục vụ những người cô đơn, nghèo túng, bệnh tật, săn sóc, tắm rửa, băng bó những vết thương cho những bênh nhân phong cùi

 Nhóm anh em này là thành viên đầu tiên của ḍng Anh em hèn mọn  (Friars Minor)  Năm 1209, Thánh Phanxicô cùng  nhóm Anh em hèn mọn ( Firiars Minor) t́m đến La Mă để xin Đức Giáo hoàng Innocent III cho phép thành lập một ḍng tu mới.   Ngày 29 tháng 11 năm 1223, bản nội qui của ḍng tu (12 chương) được chuẩn thuận bởi Đức Giáo hoàng Honorius III.. Ḍng Anh em hèn mọn ở  Assisi   được coi là một  phương cách mới mẻ trẻ trung hóa  Giáo Hội  và là một phong trào đạo b́nh dân và tiềm lực nhất, kể từ khởI  đầu Giáo Hội cho đến lúc đó.

 
   

    2- Thánh nữ Clara thành Assisi (1194- 1253)

             cùng  Chứng tích :

               lập Ḍng Chị em hèn mọn (Order of  Poor Ladies ) . Ḍng  sống trong   căn nhà nghèo khó,  luôn đi chân không, khấn không bao giờ ăn thịt, gi  bầu khí thinh lặng để cầu nguyện. và  rồi  giúp đỡ những người nghèo

Simone Martini 047.jpg

Clara thường nghe Phanxicô thuyết giảng. Trái tim Clara bừng lên niềm khao khát mănh liệt là muốn bắt chước tấm gương của Phanxicô.  Như Phanxicô, Clara cũng muốn sống cuộc đời nghèo khó và khiêm nhường v́ Đức Chúa Giêsu. Thế rồi, vào một buổi tối Chúa nhật Lễ Lá năm 1212, lúc vừa tṛn 18, Clara đă rời bỏ gia đ́nh thân thương và mái nhà sang trọng của ḿnh tới nhà thờ Đức Bà Thiên Thần. Tại đó,  Phanxicô cắt mái tóc dài của Clara và trao cho Clara một tu phục nâu kết bằng vải thô. Clara ở với các sơ Bênêđictô cho tới khi có nhiều chị em cùng chí hướng đến tham gia  tu đức với ḿnh, có cả Annê, cô em 15 tuổi của Clara nữa.  Clara và các chị em h́nh thành một cộng đoàn đạo đức nhỏ, sống trong căn nhà tọa lạc gần bên nhà thờ thánh Đamianô, căn nhà được chính  nhóm Phanxicô  sửa lại.

Khi Clara được 21 tuổi, thánh Phanxicô đặt chị làm Mẹ Bề Trên tu hội các chị em "Clara Nghèo". Công việc hằng ngày của họ là trồng cấy hoa mầu, đan dệt, và giúp đỡ những người nghèo. Clara  làm luật ḍng

Thánh nữ Clara và các chị em của ngài đă khấn không bao giờ ăn thịt, luôn đi chân không, sống trong căn nhà nghèo khó với bầu khí thinh lặng và cầu nguyện. Tuy nhiên, họ rất hạnh phúc v́ được sống cuộc đời nghèo khó như Đức Chúa Giêsu.

 Lần kia, có một đội quân hung hăn đă tiến vào công phá thành Assisi. Dù đau nặng, thánh nữ Clara cũng nài xin chị em đưa ḿnh tới cửa sổ. Thánh nữ cho đặt Ḿnh Thánh Chúa ngay tại nơi các binh lính có thể trông thấy. Sau đó, thánh nữ Clara quỳ xuống và nài xin Thiên Chúa ra tay cứu thoát các nữ tu và thành phố. Thánh nữ nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin hăy bảo vệ những chị em này, những người mà giờ đây con không thể bảo vệ nổi!” Và dường như có một tiếng nói bên trong phát ra: “Ta sẽ luôn ǵn giữ chúng trong sự quan pḥng của Ta!” Ngay lúc ấy, một sự sợ hăi th́nh ĺnh giáng xuống trên kẻ địch, và họ đă nhanh chân rời bỏ thành phố.

Thánh nữ Clara làm bề trên hội ḍng được 40 năm, trong đó suốt 29 năm chịu bệnh. Nhưng thánh nữ nói rằng dầu sao cũng rất vui v́ được phục vụ Đức Chúa Giêsu. Một số người lo ngại rằng các nữ tu sẽ bị khổ v́ phải sống quá nghèo. Nhưng thánh nữ Clara đă sống hầu hết đời ḿnh để bảo vệ điều mà ngài gọi là “đặc ân thanh bần.” Đức thánh cha đă cố gắng giảm bớt những đ̣i hỏi của lời khấn thanh bần trong tu luật của Clara, nhưng thánh nữ đă giải thích rằng ngài và các chị em thuộc hội ḍng của ngài được mời gọi sống từ khước hết mọi của cải, và chỉ hoàn toàn tin cậy vào một ḿnh Thiên Chúa mà thôi. Thánh nữ Clara về trời ngày 11 tháng Tám năm 1253. Chỉ hai năm sau, đức thánh cha Alêxanđơ IV đă tôn phong Clara lên bậc hiển thánh.

3- Thánh nữ Têrêsa Calcutta  (1910 –1997)

            cùng  Chứng tích :

                lập Hội Ḍng Thừa Sai Bác Ái ( Missionaries of Charity) tai Calcutta

Hội ḍng Thừa sai của Mẹ Têrêsa  vào năm 2012 có  4500  chị em hoạt động  ở  133 quốc gia.  Hội ḍng  có các cơ sở chăm lo săn sóc  điều trị những bệnh nhân HIV/AIDS bệnh phong cùi và bệnh lao.  Ngoài ra, Hội ḍng, có các trường học,  các nhà mồ côi lo  cơm nước cho các em, và có chương tŕnh  tư vấn cho gia đ́nh và các trẻ em

sách & truyện

Mẹ Têrêxa,  là người Anbani theo huyết thống, là người Ấn Độ theo quốc tịch.

 Mẹ lập ḍng tại Calcutta  Ấn Độ.

Hội Ḍng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ  manh nha  từ  ngày một thiếu nữ Bengali, xuất thân từ một gia đ́nh khá giả nhưng đến ở với Mẹ ngày 19 tháng 03 năm 1949, trong một chiếc áo nghèo nàn và không mang trên người một món nữ trang nào. Những thiếu nữ khác nối tiếp cô. Vào tháng 05/1949 cộng đoàn có ba người, tháng 11 là năm người, năm sau đó là bảy người. Mẹ Têrêxa thiết tha cầu nguyện để có được nhiều ơn gọi hơn nữa cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Có quá nhiều việc phải làm. Các chị em thức dậy thật sớm, cầu nguyện lâu giờ, dự thánh lễ để kín múc sức mạnh cho đời sống thiêng liêng hầu thực thi những công việc phục vụ người nghèo. Tạ ơn Chúa, có một ông tên là Gomes đă dâng tặng tầng cao nhất của căn nhà ḿnh cho cộng đoàn Mẹ Têrêxa.

Mẹ Têrêxa nghiêm túc nghĩ đến việc sáng lập một hội ḍng. Vào lúc ấy, có 12 chị em. Hội Ḍng mang tên Hội Ḍng Thừa Sai Bác Ái ( Missionaries of Charity) ra đời.     Hiến pháp của Hội Ḍng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ  được Đức Thánh Cha phê chuẩn bằng sắc lệnh

Hội ḍng có những lời khấn:  trong sạch,  nghèo khó, vâng lời, đặc biệt  nhiệt tâm  tự nguyện phục vụ người nghèo nhất trong những người nghèo

Đời sống  của Mẹ Têrêxa theo  Linh đạo gồm 6 bước: thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng, bác ái, phục vụ, và b́nh an

Kết quả  của Thinh Lặng  là Cầu Nguyện

Kết quả của  Cầu Nguyện  là Đức Tin

Kết quả của Đức Tin là T́nh Yêu

Kết quả của T́nh yêu là Phục Vụ

Kết quả của Phục vụ là B́nh An

 
 

 

B-  Sống đạo  với tinh thần chiêm niệm

 

1- Thánh nữ Têrêsa  thành Avila  ( 1515-1582.   Tây Ban Nha)

      cùng  Chứng tích :

             Con đường  chiêm niệm được Thánh nữ Phổ biến  trong rất nhiều tác phẩm mà Thánh nữ  viết:

                            The "Autobiography",

                            Meditations

                            Song of Songs", 

                           "Concepts of Love

 

Teresa of Avila dsc01644.jpg

Chiêm niệm là  nâng linh hồn lên với Chúa.  Con đường chiêm niệm  có 4 bậc 

Bậc 1 : Sốt sắng  tập trung tâm trí  ( mental prayer) :

Cố gạt bỏ những ǵ liên hệ đến thế giới bên ngoài, chỉ chú trọng vào sự  thương khó của Chúa  và sự ăn năn thống hối các lỗi lầm   

Bậc 2 : thinh lặng tâm hồn  ( prayer of quiet): 

Mất đi ư riêng của ḿnh, để cho thánh ư Chúa bá chủ. Ở bậc 2 này vẫn c̣n  trí nhớ, lư trí và óc tưởng tượng chi phối làm cho chia trí.   Có thể  có sự chia trí v́ phải lập lại những kinh nguyện hay  v́ cần ghi chép những điều thiêng liêng .

Bậc 3 :  Sốt sắng  kết hơp với Chúa  ( devotion of union)  .

Đây là một trạng thái siêu nhiên  (thiền) ngây ngất. Trí khôn  say mê Chúa , c̣n trí nhớ và  óc tưởng tượng nhưng chỉ  lởn vởn thôi. Trạng thái an b́nh hạnh phúc. Một giấc mộng ngọt ngào êm ái, nhưng c̣n biết ḿnh trong  t́nh yêu Chúa.

Bậc 4   : Ngây ngất xuất thần ( devotion of ecstasy or rapture) .

 Đây là một trạng thái không c̣n biết ḿnh ở trong thân xác nữa. Không c̣n  cảm giác riêng nữa,  trí nhớ hay trí tưởng tượng đă bị cuốn hút vào Chúa, say sưa trong Chúa.  Thân xác và tâm hồn của ḿnh như ḥa nhịp với nỗi khổ đau của Chúa, một  nỗi đau đớn ngọt ngào hạnh phúc kế tiếp sợ lửa  bầng bầng thiêu đốt rồi bất lực  mà  ngất xiủ hoàn toàn, đôi khi thân xác và tâm hồn  bỗng bay bổng  ngất trí trong không gian.

 

2-  Thánh Gioan Thánh Giá (1542-1591 Tây Ban Nha, Linh mục ḍng Carmelo)

     Cùng  Chứng tích: 

          Con đường  chiêm niệm  được Thánh Gioan Thánh Gía  mô tả trong những tác phẩm của ngài. Đây là một số  tác phẩm

  1. Lên Núi Camêlô ("The Ascent of Mount Carmel"),
  2. Đêm tối của Linh hồn
  3. Thánh Thi Tinh Thần
  4. Lửa Sống Của T́nh Yêu

File:Zurbarán St. John of the Cross.jpg.

Trong tác phẩm   Thánh Thi Tinh Thần thánh Gioan tŕnh bầy con đường thanh tẩy linh hồn, nghĩa là việc chiếm hữu Thiên Chúa từ từ và tươi vui, cho tới khi linh hồn đến chỗ cảm nhận được rằng nó mến yêu Thiên Chúa với chính t́nh yêu nó được yêu mến.

Tác phẩm ”Lửa Sống Của T́nh Yêu tiếp tục viễn tượng này, bằng cách miêu tả chi tiết hơn t́nh trạng kết hiệp biến đổi với Thiên Chúa. Thánh Gioan Thánh Giá dùng h́nh ảnh ngọn lửa để so sánh: giống như lửa cháy và thiêu đốt củi đến độ củi trở thành ngọn lửa, Chúa Thánh Thần cũng thiêu đốt và thanh tẩy linh hồn như thế trong đêm đen; với thời gian Người soi sáng và sưởi nóng nó như một ngọn lửa. Cuộc sống của linh hồn là một ngày lễ liên lỉ của Chúa Thánh Thần, là Đấng hé mở cho chúng ta thấy vinh quang của sự kết hiệp với Thiên Chúa trong sự vĩnh cửu

Tác phẩm ”Lên Núi Camêlô” giới thiệu lộ tŕnh thiêng liêng đó

 
 

 

C- Sống đạo với con đường thơ ấu thiêng liêng

 

  Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu thành Lisieux 1873 - 1897)

      cùng  Chứng tích:  

           Phương cách lên thánh  bằng  con  đường Thơ ấu  thiêng liêng.

      Thánh nữ  viết tác phẩm nhan đề  The Story of  a Soul để diễn tả con  đường Thơ ấu thiêng liêng Theo  Thánh nữ Têrêsa  th́để đạt được sự thánh thiện, và để bày tỏ t́nh yêu của ḿnh đối với Chúa, chúng ta không cần phải thực hiện những việc làm anh hùng hoặc "cao siêu".

ALT

Têrêsa viết:

"T́nh yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm, v́ vậy làm sao con có thể chứng tỏ t́nh yêu của ḿnh được? Con không thể làm những việc cao siêu được. Cách duy nhất để con chứng tỏ t́nh yêu của ḿnh là bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là tất cả những hy sinh bé nhỏ, mỗi cái nh́n, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với t́nh yêu".

 
 

 

III-   Chứng  tích đức  tin của Giáo Hội  Việt Nam 

 

1-    Chứng tích niềm tin

          Sẵn sàng tử đạo để chứng minh niềm tin

 

 

Giáo Hội Việt Nam manh nha từ   năm Nguyên Ḥa nguyên niên, tức đời vua Lê Trang Tôn, năm 1533 đă có người Tây tên  là Inekhu đi đường bể vào giảng đạo Thiên Chúa ở làng Ninh Cường, làng Quần Anh thuộc huyện Nam Châu (tức Nam Trực) và ở làng Trà Lũ huyện Giao Thủy   (tài liệu Lịch Sử Dân Sự Quốc Gia Khâm Định Sử). 

  Sau  đó  đến lượt  các nhà truyền giáo. Các vị này thuộc  các ḍng Anh Em Thuyết Giáo (Ḍng Đa Minh), Ḍng Tên, Ḍng Anh Em Thánh Augustinô (Augustiniani Scalzi): Ḍng Phanxicô khó nghèo (Ordo Fratrum Minorum: OFM), và  Hội Thừa Sai Paris (Les Missions Etrangeres de Paris)  Các nhà truyền giáo này đă h́nh thành được một Giáo hội mới ở Việt Nam

 Giáo hội Việt Nam  đang được nảy nở, lớn lên và lan rộng th́ có những sắc chỉ cấm đạo. Lịch sử Giáo Hội Việt Nam ghi nhớ tất cả 53 Sắc chỉ chính thức do các chúa Trịnh ngoài Bắc, chúa Nguyễn trong Nam, do triềuTây Sơn và do các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức triều Nguyễn ban hành nhằm khai trừ và tiêu diệt đạo Thiên Chúa..

Theo truyền thuyết  th́ hồi vua Cảnh Thịnh (1798) triều Tây Sơn ra lệnh tàn sát các họ đạo:, th́ dân chúng, t́m đường thoát nạn, bồng bế con cái chạy và ẩn nấp trong rừng La Vang, và nơi đây, Đức Mẹ hiện ra trấn an và bảo vệ( Văn La Vang  có đề cập tới truyền thuyết này).

 Cũng theo truyền thuyết, th́ hồi Phong Trào Cần Vương đang tung hoành với khẩu hiệu "b́nh Tây sát Tả" (đuổi quân Tây diệt Tả Đạo) đem từng ngàn binh vây hăm tứ phía họ đạoTrà Kiệu, liên tục bắn phá. 21 ngày đêm, từ 1 tới 21 tháng 9 năm 1885. Khi ấy một "Bà mặc áo trắng" từ trên ngọn tháp đền thờ bồng con đỡ đạn cho đám dân quân họ đạo đang cầm cự bên trong.(Trích tập sách Vụ Án Phong Thánh của tác giả Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, xuất bản năm 1987, Hoa Kỳ)

Trong thời kỳ cấm đạo, có hàng ngàn tín hữu tử đạo, nhưng  mới có  117 vị tử đạo được phong thánh.  Trong số này có một vị thánh nữ. Đó là bà Thánh Inê Lê Thành (tức bà Thánh Đê). Bà Thánh Đê, người Phúc Nhạc Đia Phận Phát Diệm  thuộc tỉnh Ninh B́nh  tử đạo thời vua Thiệu Trị  triều Nguyễn.

 

2- Đời sống  Đức tin

 Người Công Giáo Việt Nam  dù ở quốc nội hay quốc ngoại lấy nhà thờ làm đối tượng. Họ cố gắng xây dựng thánh đường cho huy hoàng khang trang và  tráng lệ, xứng đáng cho Chúa Ngự.  Vào  các ngày Chủ Nhật,  số người đi lễ  th́ rất đông.  Theo sự t́m hiểu của các nhà khảo cứu, th́  người tín hữu không dám bỏ lễ Chúa Nhật, bởi lẽ  nếu bỏ lễ không đi lễ, th́ phạm tội trọng phải sa hỏa ngục nếu nhỡ ra chết bất ưng.   Cũng theo  sự  t́m hiểu của các nhà khảo cứu. th́  sở dĩ  người tín hữu đóng góp  xây dưng thánh đường, th́  là v́ Chúa sẽ thưởng công   bội hậu  cách này hay cách khác; chứ  cái tư tưởng  đi lễ ngày Chúa Nhật và  cái tư tưởng đóng góp xây dựng nhà Chúa  v́ ḷng mến Chúa   th́  rất  xa  lạ đối với người tín hữu Việt Nam.

 Đời sống Đức Tin của người tín hữu Việt Nam  quy tụ vào sự đi lễ ngày Chúa Nhật và sự tôn sùng  Đức Mẹ. Có thể  nói  người tín hữu Việt  Nam  tôn sùng Đức Mẹ một cách triệt để. Có một số người,  v́  tôn sùng Đức Mẹ  lắm lắm, nên đặt  tượng Đức Mẹ  ở sân trước cửa nhà, khách thập phương đi lại đều thấy.   Khi thấy tượng Đức Mẹ  ở  trước nhà  ai, th́ người ta đều  quả quyết đó là nhà người Công Giáo.  và kết luận Đạo Công Giáo là đạo thờ  một  Bà , mà người Công Giáo gọi là Đức Mẹ . Có nhiều người lương giáo ít học  không biết đến đạo Công Giáo là  đạo của Chúa Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, Đấng  Cứu Độ Nhân loại.

Có một  điểm đặc biệt  nơi các xứ đạo Việt Nam ở quốc nội cũng như ở quốc ngoại là đời sống đức tin  chỉ chú trọng  Sư  Đi lễ ngày Chủ Nhật,   và sự  tôn sùng Đức Mẹ  mà không thấy lănh vực bác ái, phục vụ  kẻ  xấu số, người nghèo hèn   bất luận tôn giáo trong vùng .

 
 

 

Kết luận

 Xin quí vị độc giả  cảm thông cho  tác giả  bài khảo cứu sơ sài này,  v́  tâm trí nhỏ bé, chỉ nh́n ra  được một  vài khía cạnh của  Đức Tin người Kitô giáo ở khắp nơi trên thế giới và cả ở Việt Nam. Bạo dạn viết bài này, tác giả chỉ muốn gợi sự ṭ ṃ của quí vị.  Mong rằng v́ ṭ ṃ, các quí vị độc giả  sẽ khảo cứu kỹ lưỡng hơn, rộng răi hơn Đức tin Kitô Giáo ở  Kinh Thánh, ở  các bài thuyết giảng, ở các sách vở, và cả ở trong Internet, để trau dồi kiến thức về Kitô Giáo, để củng cố đức tin của ḿnh, để có đời sống đức tin cho đẹp ḷng Chúa hơn.

  Nếu có vị nào muốn  đưa tin mừng Ph úc Âm của Chúa cho người lương giáo trong khu vực của ḿnh, th́  cũng nên biết qua về lư thuyết đạo của họ  ngơ hầu vào câu chuyện với  họ một cách dễ dàng.   Để đạt được điều đó, Xin quí vị  coi website:  www.vanhoaviet.info     mục  tín ngưỡng .