Công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Vạn

1-Tư thế của  Công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Vạn

Khi   vua Chey Chetta II vua Chân Lạp lên ngôi  ( từ năm 1618-1628),  th́  vua  liền cho xây dựng kinh đô mới ở Oudong (Vũng Long hay Long Úc) và cầu thân với chúa Nguyễn để chống lại sự khống chế của Xiêm La.  Để tỏ ra thân thiện,  Chúa Săi Nguyễn Phúc Nguyên gả Công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Vạn cho vua   Chey Chetta II vào năm 1620, dù bản thân vua đă có chính cung là người Chân Lạp, nhị cung là người Lào

Công nữ là con gái thứ hai của chúa Săi Nguyễn Phúc Nguyên. Công nữ Ngọc Vạn trở thành đệ tam Hoàng Hậu nước Chân Lạp với tước hiệu cao quư là Somdach Prea Peaccayo dey Preavoreac.

Là hoàng hậu, Công nữ sống tại Kinh đô Oudong .    Oudong là kinh đô của Campuchia từ 1618 đến 1866. cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 30-40 km về phía Tây Bắc, nằm phía trên bến đ̣ Kompong Luong. Ngày nay Oudong trở thành một huyện của tỉnh Kampong Speu. Nó giáp ranh với huyện Ponhea Leu của tỉnh Kandal ở phía Đông Nam,  v à  nó  giáp ranh với tỉnh Kampong Chhnang ở phía Bắc. Trung tâm của Oudong ngày nay là Phsar Oudong, cách Phnom Penh 34 km theo đường chim bay về phía Tây Bắc, gần quốc lộ số 5 của Campuchia

    

 
   

2-  Công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Vạn làm ǵ cho quê hương Việt ?

Công nữ Ngọc Vạn vừa đẹp người, đẹp nết nên được vua Chey Chettha II rất yêu quư. Nhờ vậy, vua đă cho một số người Việt đi theo Công nữ giữ những chức vụ quan trọng trong triều đ́nh Chân Lạp, cũng như cho nhiều người Việt lập hăng xưởng và buôn bán ở gần kinh đô, rồi cho  thành lập một sở thuế thương mại đầu tiên ở Prey Kor (Sài G̣n - Chợ Lớn) làm đầu cầu chiến lược vững chắc cho chương tŕnh di dân của người Việt vào đất Chân Lạp

Khi vua Chey mất năm 1628,  các con vua kế tiếp làm vua  kể cả  hai người con của Công nữ Chau Ponhea To và Chau Ponhea Nou  c ũng lần lượt lên làm Vua.  Công nữ đương nhiên trở thành Thái hậu nước Chân Lạp.

Sau một thời gian làm hoàng hậu rồi làm thái hậu nước này bà đă giúp các chúa Nguyễn củng cố được gốc rễ cho di dân người Việt sống trên đất Thủy Chân Lạp

Qua quá tŕnh 52 năm đóng vai quốc mẫu Chân Lạp đó, Công nữ Ngọc Vạn đă làm được nhiều việc cho dân tộc Việt mà thiết tưởng không có ai khác của nước Việt làm nổi.

Nhờ Công nữ Ngọc Vạn.    người Việt di cư sang khai hoang sinh sống ở Mỗi Xuy (Bà Rịa) và Nông Nại (Đồng Nai) để rồi từ đó dân Việt tỏa rộng ra trên khắp miền Thủy Chân Lạp.

Nhờ Công nữ Ngọc Vạn người di dân nước Việt được vơ trang để tự vệ trên vùng đất Thủy Chân Lạp.

3- Cuối đời của Công nữ Ngọc Vạn

Thái hậu Ngọc Vạn đă theo vua Nặc Ông Nộn về sống ở Sài G̣n làm vua Thủy Chân Lạp và đóng đô ở khu vực hiện nay là g̣ Cây Mai (Thành phố Hồ Chí Minh), sau đó bà lui về sống ở Bà Rịa. Khi ấy, bà cho lập chùa Gia Lào (núi Chứa Chan, Đồng Nai), rồi ẩn tu cho đến hết đời.

4-Lăng mộ hoàng gia

nằm trên ngọn núi đền tháp ở huyện Ponhea Leu tỉnh Kandal.. 

Tháp Gropa cao vút, trên đỉnh tháp có điêu khắc. Các tháp hầu hết đều đổ nát.

      

 
 

 

4- Văn hóa  Chân Lập thời Công nữ Ngọc Vạn