Differences Pope Francis has made.
6 điều khác biệt Giáo Hoàng Phanxicô đă làm

In these two photos there are 6 differences...

            Trong 2 ảnh này có 6 điều khác biệt nhau

 
   

 

1. Changed the golden throne by a wooden chair ...
something more appropriate for 
the disciple of a carpenter.

Ngài thay đổi ngai vàng bằng một chiếc ghế gổ 
Đó là vật thích hợp hơn cho môn đồ của một ông thợ mộc

2. Did not want the gold-embroidered red stole,
heir of the Roman Empire, nor the red cape...Uses same old black shoes, not the classic red.

Ngài không muốn mang khăn quàng màu đỏ thêu chỉ vàng thừa kế của Đế Quốc La Mă cũng không khoác áo ngắn màu đỏ. Ngài vẫn dùng đôi giày đen cũ thường nhật chứ không dùng giày màu đỏ cổ điển.

3. Uses a metal cross, not of rubies and diamonds.

Ngài dùng Thánh giá bằng kim loại chứ không bằng hồng ngọc hoặc kim cương.


4. His papal ring is silver, not gold.

Nhẫn Giáo Hoàng của Ngài bằng Bạc chứ không phải Vàng.

5. Uses the same black pants under the cassock,

to remember that he is a another priest.

Bên trong áo choàng trắng của GH, Ngài vẫn mặc quần đen để nhớ là Ngài là một Linh Mục như các linh muc khác


Have you discovered the 6th?

Bạn đă t́m ra sự khác biệt thứ 6 chưa ?

 

6. Removed the red carpet ..

Ngài đă gở chiếc thảm đỏ (dưới ghế ngồi của Ngài)

He is not interested in fame and applause ...

Ngài không thích thú đến danh vọng và lời ca tụng