Bộ ảnh của  ông Hoàng Nam đă chiếm được cảm t́nh của đông đảo độc giả Nga, khiến nhiều người bày tỏ mong muốn được đến thăm Việt Nam một lần.

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336810761-nh-dep--1-.jpg
Sóng nước An Giang

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336810761-nh-dep--4-.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336811280-nh-dep--2-.jpg

 
 

 

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336811280-nh-dep--3-.jpg

 http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336810761-nh-dep--5-.jpg

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336810761-nh-dep--6-.jpg

Thu hoạch vụ mùa trên cánh đồng An Giang

          Xin coi  video    Miền Tây