Bộ ảnh của  ông Hoàng Nam đă chiếm được cảm t́nh của đông đảo độc giả Nga, khiến nhiều người bày tỏ mong muốn được đến thăm Việt Nam một lần.

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336811035-nh-dep--22-.jpg

Đà Lạt

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336810840-nh-dep--14-.jpg

Phan Thiết

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336810949-nh-dep--17-.jpg

Lăng Cô, Huế

 
   

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/2-2012/images/2012-05-12/1336810949-nh-dep--16-.jpg

Nha Trang