KẺ TÀ ĐẠO LÀ AI ?


Đây là một câu chuyện thật và tác giả Rick Mathes là một vị lănh đạo nổi tiếng trong việc mục vụ ở nhà tù.


Tháng trước tôi đă tham dự khóa huấn luyện hàng năm có tính cách bắt buộc để giữ đủ diều kiện về an ninh ở nhà tù.
Trong khóa huấn luyện này có phần tŕnh bày của ba diễn giả đại diện cho Công Giáo La Mă, Tin Lành và Hồi Giáo, mỗi người giải thích về niềm tin của họ.
Tôi đặc biệt quan tâm đến bài của người diễn giả Hồi Giáo.
Vị diễn giả này đă tŕnh bày lôi cuốn về các căn bản của đạo Hồi và kết thúc với một cuộn băng video.
Sau các bài tham luận có thời giờ dành cho các câu hỏi và trả lời.

 
   

Khi đến lượt, tôi đă đặt câu hỏi cho vị diễn giả đạo Hồi : "Xin vui ḷng, nếu tôi có sai th́ hăy sửa lại cho tôi, v́ tôi hiểu rằng hầu hết các vị Giáo Chủ và chức sắc đạo Hồi đều tuyên bố thánh chiến (jihad) chống lại các kẻ tà đạo (infidels) trên thế giới , và bằng cách giết một kẻ tà đạo (đó là một lệnh truyền cho tất cả mọi người Hồi Giáo) th́ họ sẽ được bảo đảm một chỗ trên thiên đàng. Nếu vậy ông có thể cho tôi biết định nghĩa về một kẻ tà đạo không?
Không có ai bất đồng về câu hỏi của tôi và vị diễn giả kia đă trả lời không chút do dự rằng đó là những kẻ "không tin vào đạo Hồi " (non-believers)
Tôi đáp lại "Vậy để chắc chắn xem tôi có hiểu đúng không nhé. Đó là tất cả các tín đồ của đấng Allah đă được truyền lệnh giết bất cứ ai không cùng niềm tin để họ có một chỗ trên thiên đàng.

Như thế có đúng không ạ ? "
Sự biểu cảm trên khuôn mặt của vị diễn giả Hồi giáo bỗng thay đổi, từ một kẻ có quyền uy và lệnh lạc trở nên khuôn mặt của một cậu bé bị bắt gặp khi đang tḥ tay vào hủ kẹo.Ông ta (giả) cừu non (khẽ khàng) đáp lại:" Vâng ".

Tôi bèn nói :"Vậy thưa ông, lấy làm khó nghĩ quá khi tưởng tượng rằng nếu Giáo Hoàng cũng truyền lệnh các người Công giáo đi giết các tín đồ Hồi giáo, hay Tiến Sĩ Stanley ban lệnh cho các người Tin Lành cũng làm như vậy để bảo đảm được một chỗ trên thiên đàng th́ sao?"

Vị đạo Hồi cứng miệng !
Tôi hỏi tiếp: "Tôi cũng có lấn cấn trong vấn đề làm bạn với ông v́ rằng ông và các chức sắc bạn ông lại đang bảo các tín đồ của ông giết tôi!

​ ​ Tôi hỏi ông, ông nên chọn đấng Allah của ông, đấng ấy bảo ông giết tôi để có chỗ cho ông trên thiên đàng, hay nên chọn đức Giêsu của tôi, Ngài bảo tôi yêu ông v́ (nhờ đó) tôi sẽ lên thiên đàng và Ngài c̣n muốn ông cũng được lên nơi đó cùng với tôi ?"
Vị Hồi giáo cúi đầu xấu hổ và có một khoảnh khắc yên ắng đến nổi nếu một chiếc kim rơi cũng có thể nghe tiếng được.
Khỏi phải nói, các người tổ chức và tán trợ buổi thảo huấn có tên 'Sự Dị Biệt' đă không vui v́ cách đối thoại của tôi với vị Hồi giáo đă làm phô bày sự thật về những niềm tin của đạo Hồi .
 
   

Trong ṿng 20 năm nữa sẽ có đủ các phiếu của người đạo Hồi để bầu Tổng Thống.Tôi nghĩ mọi người ở Hoa Kỳ phải nên đọc bài này, nhưng v́ ACLU *nên không có cách nào để việc này được phổ biến rộng răi trừ phi mỗi chúng ta tiếp tay phát tán ra.Đây là cơ hội của bạn để có thể giúp làm thay đổi t́nh thế