Giới thiệu một phong trào bác ái:               

                                                   Huynh  Đ̣an Đúc Tin. 

                                                                     Bài viết của   Andrew  Đức

 

  Danh xưng « Huynh Đ̣an Đức Tin » là một danh từ xa lạ  với độc giả  của  Diễn Đàn  Giáo Dân tại Hoa Kỳ và của các cơ quan truyền thông khác.  Tuy nhiên, việc làm của tổ chức này   đă trớ nên rất quen thuộc với các linh mục, các xứ đạo,các tu-viện, và các t́nh nguyện viên  bác ái ở Việt Nam từ gần 40 năm qua. 

Đây  là  một  tổ chức  Bác Ái Công  Giáo do  một  giáo dân Việt Nam thành lập tại Đức Quốc vào kḥang  năm 1975   với sự  cố gắng  liên tục của Cha Giu-se Tô Ngọc Liên khi ngài theo đuổi chương  tŕnh tiến sĩ tại Âu Châu và cô em cùa ngài,   Tô thị Lan, khi cô c̣n là một sinh viên y khoa tại Đức Quốc.  Tổ chức này được  hỗ trợ qua ḷng hảo tâm cũa nhiều Mạnh Thường Quân tại nhiều quốc gia như Đức, Pháp,  Việt Nam, và được nuôi dưỡng không  ngừng  bởi một số cơ quan bác ái và truyền thông Đức Quốc.   Đức Tổng Giám Mục Giu-Se Nguyễn văn B́nh—vị cha chung khả kính của Việt Nam  và vị lảnh đạo tinh thần của hàng triệu giáo dân chúng ta-- đă công nhận, hỗ trợ, và  luôn chúc lành cho công tác từ thiện cũng  như các t́nh nguyện viên của tổ chức này.

 
 

 

   Sứ mạng của Huynh Đ̣an Đức Tin rất  giản dị  : 

     « giúp đở  người anh chị em  thiếu may mắn bên Việt Nam qua nhăn quan cũa Phúc Âm ».

 Họ là những kẻ nghèo khồ không phân biệt tôn giáo, không phân biệt sắc  tộc, không phân biệt địa phương.  Họ là những nạn nhân chiến tranh, thương phế binh, và  những người bị xă hội quên lăng. Họ là những  anh chị em sống  tại thành thị hay những  bộ mặt không tên rải rắc đây đó khắp vùng sơn cước hẽo lánh. Họ là những  người  sông trên  giải đất có h́nh   chữ S.                    

Huynh Đ̣an Đức Tin là  một công  tác bác ái  đựoc phôi thai trong thời chiến và bắt đầu  họat động ngay khi ḥa b́nh được văn hồi .  Thời điểm đó là lúc thuận tiện nhất cho việc trùng tu đất nước  và  hàn gắn lại những vết thương  ḷng  cùa xă hội. Sự hàn gắn này là mối quan tâm và ước vọng lớn lao cùa mọi người Việt có tâm huyết, trong cũng như ng̣ai nước.   Công tác này là dịp thuận tiện may mắn để mọi người  chúng ta có cơ hội thực hiện ước vọng bẩm sinh, lư tưởng từ bi, bác ái cơ hữu cùa mồi người chúng ta.

 Khi đứng  ra thực hiện  công tác bác ái này,  Cô Lan--sáng lập viên--không có hoài băo hoặc ảo mộng thực hiện công tŕnh hàn gắn vĩ đại.  Ngược lại, cô thửa hiểu rằng  một con chim yến không thể làm nên mùa xuân  tuy nhiên cô cũng tin rằng dù là múa đông hay mùa xuân ai cũng có thể    kiếm được một vài bông hồng nhỏ bé để dâng tặng  người  khổ cực,  Ư hướng đó làm ta nhớ lại ư tưởng của Bà Thánh Tê Rê Xa của thế kỷ  trước.

                             Bác sỹ Lan,   Sáng lập Huynh Đoàn   ----------->-                                          

 Cha  Bernard Nguyễn Q. Nhung, ngưởi đứng ra  điều hành công tác bác ái tại quê nhà chỉ  có ước vọng  nhỏ  mang lại  niềm vui  cho số người nạn nhân chiến tranh, một nụ cười cho những  người anh em thiếu may mắn           .        

 Cha Giu se Liên--  cũng chỉ  mong thắp lên  chút Ánh  Sáng giữa lúc đêm tối.   V́ chữ  ‘Ánh Sáng’  được dùng trong Thánh  Kinh để chỉ Chúa Ki-Tô,  nhiều  người trong  Huynh  Đ̣an Đức Tin thựng bảo nhau   rẳng  khi dùng  danh từ Ánh  Sáng, Cha muốn nói tới  sứ mạng linh mục,  với 2  chủ đề:   Chúa Ki Tô và  Tha Nhân– đem tin lánh của Chúa  Kitô cho tha nhân và mang Hy Vong  vào nơi tăm tối,  thiếu niềm tin .

Để chuân bị cho công tác bác ái này, Cha Giuse  Liên thành lập một cơ cấu căn bản lấy tên là ‘Gia đ́nh Gíu-Se’.    Gia đ́nh này được coi như là Ban Tư Vấn gồm một số linh mục, d́ phước, và giáo dân. Trong những năm đầu, ban Tư Vấn này chỉ vẻn vẹn có khỏang 10 người, nhưng bây giờ đă lên tới 32 vị. Ban  này đóng vai tṛ chỉ đạo, họach định đường lối, phân công  tác, và đua ra chưong tŕnh hành động.  Ban này có trụ sở là căn nhà 2 tầng lầu ở Thanh Lộc, cảch Thảnh Phố Sai-G̣n khỏang 10 cây số.

       Cô Lan-một giáo dân lúc đó đang  làm việc tại một bịnh viện bên Đức Quốc,  bắt đầu đưa ra chương trỉnh hoat động để gây quỹ. Cô liên lạc với báo chí, và các tồ chức từ thiện, giải thich nhu cầu thuốc men, thực phầm, vệ sinh v.v.tại Việt Nam và xin ngân quỹ cứu trợ. Những nhu cầu này nhiều và cấp bách cho một quốc gia như Việt Nam mới thóat cảnh điêu tàn cùa cuộc chiến.  Trong chiến dịch cồ động  và gây quỹ này, tờ báo Tiếng Việt  « Dân Chúa Âu Châu »có đóng  một vai tṛ  hữu ich .  Tờ báo này phồ biến sinh họat và tŕnh bày thành quả  cùa Huynh Đ̣an Đức Tin » cho các độc giả Việt Nam tại các quốc gia Âu Châu. Cũng nhờ tờ báo này mà  quư nhân bên Pháp đă và đang công đức cho « Huynh Đ̣an Đức Tin ».

        Linh Mục Bernard Nguyễn Quang Nhung—một linh-mục có tuồi, dă về hưu đứng ra thực hiện và phối hợp công tác  cứu trợ tại quê nhà.  Cha Nhung một mặt vẫn tham khào với Đức Tổng Giám Mục Nguyễn văn B́nh và được hỗ trợ  tối đa về tỉnh thần ; một mặt, thảnh  lập và huy-động các đ̣an công tác t́mh nguyện làm việc bác ái tại địa phương, từ Bắc Việt đến Nam Vịệt, từ Cao Nguyên tới Thị Thành.

Để hiểu được một phần nào việc làm của Huynh  Đ̣an,  xin đọc bản báo cáo ngày 10-5-1992 sau đây của cha  gời lên Đức Tổng  Giám Mục Nguyễn Văn B́nh :

An Dưỡng Đường Phát Diệm, 212 Đường  26 Tháng  3,Phường 15, G̣ Vấp,Thành Phố Hồ Chí Minh

 ……”.Mỗi sáng Chúa Nhật,  Pḥng đă  khám bịnh và phát thuốc  cho chừng 50-60 người binh không phân  biệt giáo lương. Những người binh nặng đua đi bịnh viện và lo giúp đỡ săn sóc”

 ……  Một số  anh chị em thanh niên  trẻ nhiệt thành dành buổi chiều  Chúa Nhật đi thăm các người già yếu, bịnh tật tại gia đinh  hay tại Bịnh Viện   Nguyễn Văn Học hay  Viện Ung Bướu Gia Định.  Khuyên bảo, ủi an, và giúp đỡ người khồ cực. Những người mắc binh hiềm nghèo sắp chết, anh chị khuyên bảo ủi an, và nếu họ muốn theo đạo th́ dạy những điều cần và rửa tội cho họ….”

 “Ngày 5  Janvier 92 con nhận được  một ngân phiếu của Missio gồm 6000 Đức Kim.  Con đă tới Ngân Hàng  Thương Mại T. P. và sau ba tháng, tức ngày 6 Avril 92, con đă nhận được 40,597.465 đ Việt Nam. Món tiền nảy con gủi vào quỹ tiết kiệm nhà nước để tài trợ cho những địa điềm mới….”

“Con đă mở thêm các  địa điểm sau đây:

Địa điẻm  2   Cha Antôn Đỗ Đại Độ , nhà thờ Tân Thuận Tây, ấp 7, 47/6, Trần Xuân Sọan, Huyện Nhà Bè.  Đă bắt đầu họat  động từ  15 tháng 5, năm 1992.

                  3. Cha Giu Se Nguyễn Quang Thanh, nhà thờ Suối Đá, Xă Vinh  Tâm, Thị Xà Vĩnh Thị, xă Vĩnh An ( Kinh  Tế Mới).  Đà bắt  đầu họat động ngày 15-5-1992.             

                  4.  Các Soeurs Notre Dame des Missions điểu hành khu Phước Long, Sông Bé ; đặc biệt lo cho người Thượng. Đă bắt đâu họat động  đầu tháng 5, 1992.            

                   5. Cha Nguyễn Đức Trọng, nhà thờ Nhân Nghĩa, Xă Báo Đáp, Quận Trân Uyên, tỉnh  Ḥang Liên Sơn.  Đăc biệt lo cho người Mèo.  Sẽ bắt đầu họat động đầu tháng  6, 1992.

                 6. Cha Phạm Trung Thu, nhà Anh Đào, 7/74  Phườmg 15, Quận G̣ Vấp.  Đang chuẩn bị mở.

Con xin chân thành cảm tạ và xin Đúc Tổng Giám Mục  ban phép lành cho công việc phúc đức này được tiến triển tốt đẹp cho vỉnh danh  Chúa, và các linh hồn được nhờ.

Kư tên Lỉnh Mục Bernard Nguyễn Quang Nhung

Cuối bản báo cáo có chứng nhận, có ấn kư Ṭa  Tổng Giám Mục và có chữ kư của Đức Tổng  Giám Mục với  lời lẽ như sau:

“Xin Chúa ban phúc lành cho công việc của cha”.

 

Báo cáo sau đó đề ngày 31 tháng 12, năm 1992 cho hay: ng̣ai  việc phát thuốc cho 1678  ngừơi  bịnh ở  G̣ Vấp,  Huynh Đ̣an Đức Tin c̣n

   giúp đỡ  11 người nghèo,

. nuôi dưỡng  10 người tàn tật và mù ḷa,

. sửa chữa nhà cho 3 gia đinh nghèo…

. làm lại nhà cho 2 bà già cô độc v..v..

Nhũng  báo cáo tương tự  khác được tŕnh lên ṭa Tổng Giám Mục  nói lên khá đầy đủ những sinh họat của Huynh Đỏan Đức Tin

Công tác bác ái đă được nới rộng và bao gồm nhiều lănh vực  khẩn cấp khác.  Cho tới ngày hôm nay, sau hơn 30 năm họat động, Chương Tŕnh đă phát triền mạnh mẽ  hơn nhiều.

Ban Giám Đốc cũng thừa hiều rằng danh từ « Bác ái » là một danh từ to lớn,  bao gồm rất nhiều  ‘khía cạnh’, và  cần  cả  ngàn công việc phải làm, vĩ thế ngay từ ban đầu,  Ban Giám Đốc chỉ muốn giới hạn việc làm  vào hai khía cạnh nhỏ :  phát thuốc  và khám bịnh..

Tuy nhiên, qua thời gian,   Huynh Đ̣an nhận thấy cần phải nới rộng  phạm vi họat động v́ nhu cầu bác ái ngày càng nhiều ra , và v́ số người t́nh nguyện đă gia tăng vượt mực .  Từ phát thuốc chữa bịnh  tới việc sửa nhà, an ủi, dạy may, dạy giáo lư và nhiều nữa… phạm vi sỉnh họat bác ái nới rộng không ngừng.

Xin ghi  lại sau đây vài công tác bác ái đặc biệt nới rộng này: 

Có người bi  “tai biến mạch máu năo”, tệ  liệt  và bị gia đỉnh bỏ rơi.  Ông được  các bà phứoc của Huynh Đ̣an đưa về chăm sóc tới nơi tới chốn.  Cảm động v́ đựoc giúp đỡ đàng  ḥang, ông xin học đạo và theo đạo. Ít lâu sau đó, ông qua đời.

 
 

 

Có người phế binh, vô gia cư  đang nằm nghỉ tránh  nắng cạnh ngôi nhà thờ ở  Giang  Điền vào lúc trưa hè nóng oi ả. Tỉnh cờ, có một vị lỉnh mục lớn tuổi đi qua. Cha ghé lại hỏi chuyện th́ được biết người lính  này bị thất vọng v́ cảnh nghèo nàn, tàn tật.  Thất vọng quá, ông  tính tự tử.  Thấy thế, vị linh mục khuyên nhủ,  tặng ông chút tiền, rồi nói tiếp:

“ Ông đi mua thức ăn đi, rồi ghé  tiệm mua tấm vé số.  Biết đâu trúng số.”

Người quân nhân ngồi dậy, lặc lè đi với cây nạng ra tiệm mua thúc ăn rồi ghé mua mấy tấm vé số.  Ít lâu sau, thấy mỉnh trúng số, ông  mừng  quá, chạy lại gặp vị lỉnh mục đó và xin trả lại món tiền đă nhận được nơi tay cha.  Vị lỉnh mục tặng  lại  người lính món tiền  đă cho đó.

Một trường hợp  hy hữu và đáng ghi  nhận là một bà nghèo khó nọ  bị bịnh nan giải khó sống  lâu. Bà lo lắng,, vừa lau nước mắt vừa kể cho Cha Bernard Nhung rằng sau  khi bà chết  chồng bà sè  cho mấy đứa con nhỏ uống thuốc chuột, rồi ông  sẽ chết theo.  Nếu không như thế th́ cả gia đ́nh  sẽ sống  lây lất trong cảnh cơ cực  không  lối  thóat.  Nghe thấy thế, Cha Nhung cảm động  bèn đưa cả gia đinh vào  một Viện Mồ Côi để nuôi, và  cho mấy đúa nhỏ đi học trường.  Tin đồn  đi xa: Có vị lỉnh mục   người Nhật, gốc  Tây Ban Nha, đang  làm viêc tại Hồng  Kông bíết được chuyện,  bèn gửi tặng  Cha Nhung  một món tiền để tiếp tay nuôi dưỡng gia đ́nh đau khổ đó.

Ban Gíám Đốc tin rằng trên đất Việt cũng như bên xứ Mỹ đă và đang có rất nhiều vị lỉnh mục, tu sĩ và giáo dân—đầy nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng   dấn thân,  phục vụ  cho lư tưỏng bác ái  của Huynh Đ̣an.  Lư tưởng  của Huynh Đ̣an cũng  là lư tưởng cùa chúng ta trên đất Việt  Nam, Âu Châu, và Hoa Kỳ.

Ước vọng của Huynh Đ̣an là mong có thêm  nhiều cộng tác viên, t́nh nguyện viên, và nhiều quư nhân giúp đỡ .  Huynh Đ̣an  tin rằng trên khắp nước Mỹ thân yêu—quê hương Thứ Hai của chúng ta—có rất nhiểu Mạnh  Thường Quân ,  có nhiều sỉnh lực và có nhiều tài lực ,  giàu  hảo tâm và thiện chí,  sẵn sàng tiếp tay  với Huynh Đ̣an để cùng nhau vun trồng thêm nhiều bông hồng  tươi tốt, nhiều nụ cười vui, và  nhiều luồng sáng hy- vọng  kính tặng cho anh chị em thiếu may mắn nơi quê hương Thứ Nhất.

Nếu  muốn t́m hiểu thêm,  xin coi trên mạng

http://www.ductin.de  (bằng tiếng Đức) hoặc  nếu muốn  nối ṿng tay lớn với các linh  mục,  nữ tu, các  anh chị em gíáo hữu trong Huynh Đ̣an Đức Tin xin liên lạc với

 Linh Mục   Tô Ngọc Liên,   e.mail    lienngochd@yahoo.com

 địa chỉ   tại Ḍng  Đồng Công,  1900 Grand Ave.  Carthage , Missouri.  64836-0836.