Sự khc biệt trong tư duy

          người giu v người ngho qua 17 bức ảnh

 

Tự tạo ra cuộc đời mnh, sẵn sng đn nhận cơ hội, tham gia cuộc chơi tiền bạc để ginh chiến thắng... l những cch nhn khc biệt của người giu so với người ngho.

 L một phần trong dự n Học lm giu pht triển từ năm 2011, bộ tranh "17 tư duy thịnh vượng" được chuyển thể từ nội dung cuốn "Secrets of the Millionaire Mind" (B quyết Tư duy triệu ph) của tc giả T. Harv Eker. Mỗi tm thức được chuyển thể thnh một bức vẽ ring, thể hiện r thi độ, lập trường của hai nhn vật Giu v Ngho.

Bn dưới l 17 bức ảnh phản nh đng những sự khc biệt ny:

 
   

RICH PEOPLE believe: "I create my life"

POOR PEOPLE believe: "Life happens to me"

 

Người giu: Ti tạo ra cuộc đời ti.

Người ngho: Cuộc sống ton những việc bất ngờ xảy đến với ti.

 

 

 

 

RICH PEOPLE play the money game to win

POOR PEOPLE play the money game to not lose

 

Người giu: Tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng.

Người ngho: Tham gia cuộc chơi tiền bạc chỉ để khng bị thua.

 

 

RICH PEOPLE are committed to being ricih

POOR PEOPLE want to get rich

 

Người giu: Quyết tm lm giu.

Người ngho: Muốn trở nn giu c

 

 

 

 

RICH PEOPLE think great

POOR PEOPLE think small

 

Người giu: Suy nghĩ lớn.

                            Người ngho: Suy nghĩ nhỏ

 

 
   

 

RICH PEOPLE focus on opportunities

POOR PEOPLE focus on obstacles

 

Người giu: Tập trung vo cc cơ hội.

Người ngho: Tập trung vo những kh khăn.

 

 

RICH PEOPLE admire other rich and successful people

POOR PEOPLE resent rich and successful people

 

Người giu: Ngưỡng mộ người thnh cng v giu c khc.

Người ngho: Bực tức với những ai thnh cng v giu c

 
   

RICH PEOPLE associate with positive, successful people

POOR PEOPLE associate with negative or unsuccessful people

 

Người giu: Kết giao với người tch cực v thnh cng.

Người ngho: Giao du với người tiu cực hoặc thất bại.

 

RICH PEOPLE are willing to promotr themselves and their value

POOR PEOPLE think negatively about selling and promotion

 

Người giu: Sẵn sng tn vinh bản thn v gi trị của họ.

Người ngho: Suy nghĩ tiu cực về bn hng, quảng b.

 

 

 

RICH PEOPLE are bigger than their problems

POOR PEOPLE are smallet than their problems

 

Người giu: Đứng cao hơn những vấn đề của họ.

Người ngho: Nhỏ b hơn những vấn đề của họ.

 

 
   

 

RICH PEOPLE choose to get paid based on results

POOR PEOPLE  choose to get paid based on time

 

Người giu: Chọn được trả cng theo kết quả.

Người ngho: Chọn được trả cng theo thời gian.

 

 

 

RICH PEOPLE tzhink "both"

POOR PEOPLE think "either/or"

 

Người giu: Suy nghĩ "cả hai".

Người ngho: Suy nghĩ "hoặc l/ hoặc

 

 

 

 

RICH PEOPLE focus on their net worth

POOR PEOPLE focus on their working income

 

Người giu: Ch trọng vo tổng ti sản.

Người ngho: Ch trọng vo thu nhập từ lm việc.

 

 

 

RICH PEOPLE manage their  money well

POOR PEOPLE mismanage their money well

 

Người giu: Quản l tốt tiền của họ.

Người ngho: Khng biết quản l tốt tiền của họ.

 

 

RICH PEOPLE have their money work hard for them

POOR PEOPLE work hard for their money

 

Người giu: Bắt tiền của họ lm việc chăm chỉ.

Người ngho: Lm việc chăm chỉ v tiền của họ.

 

 

 
   

 

RICH PEOPLE act in spite of fear

POOR PEOPLE let fear stop them

 

Người giu: Hnh động bất chấp sợ hi.

Người ngho: Để nỗi sợ hi ngăn cản họ.

 

 

 

RICH PEOPLE constantly learn and grow

POOR PEOPL think they already know

 

Người giu: Lun học hỏi v pht triển.

Người ngho: Nghĩ họ đ biết hết.