Thước đo người tu 

                                              Thích Trí Siêu

Thầy Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại Sàig̣n. Năm 1985 nhập chúng tu học tại Tự Viện Linh-Sơn, tỉnh Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ cụ túc giới với Ḥa Thượng Thích Huyền-Vi.

Tuy xuất thân từ Đại Thừa, nhưng Thầy đă không ngần ngại du phương tham vấn và tu học với nhiều truyền thống khác như : Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa Tây Tạng.

Nhờ kinh nghiệm tu học với nhiều truyền thống khác nhau nên Thầy có một cái nh́n tổng quát và dung hợp về đạo Phật, không phân chia tông phái Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Tịnh Độ hay Thiền Tông, không chủ trương xiển dương riêng một pháp môn nào. Mục đích của Thầy là giảng nói về đạo Phật để mọi người nương theo đó tu tập cho cuộc đời bớt khổ.

 
    

Nhiều người tu lâu năm, thường đi ở chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lư với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không ?  Có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc thích tạo chùa to, tượng lớn. Có người thích nhiều chùa, đông đệ tử. Có người thích học lấy nhiều bằng cấp thế gian. Có người thích nổi tiếng, v.v... Những cái đó có phải là tu không ?

Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không ?

  -c̣n ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không ?

  -c̣n dễ nổi sân hay không ? Khi gặp chuyện trái ư th́ giận dữ, bực tức.

  -c̣n kiêu căng ngă mạn hay không ? Thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác. Thích được khen ngợi, tâng bốc.

  -c̣n chấp vào thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết ?  Tâm tư hẹp ḥi, ưa chia rẽ, bè phái.

Nếu c̣n 4 điều trên th́ dù đă tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng làu làu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật.

Ngoài ra một người tu cần phải có ít nhất những đức tính sau đây :

  -biết làm phước, bố thí. Có những người học (đọc) nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lư, nói đạo rất hay, nhưng không biết làm phước, bố thí, mà lại keo kiệt, bỏn sẻn, bo bo bám chặt vào tài sản, tiền bạc của ḿnh.

  -nói lời ái ngữ. Có người học đạo lâu năm mà không giữ ǵn khẩu nghiệp, ăn nói xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác.

  -từ, bi, hỷ, xả.  Thiếu 4 đức tính này th́ không phải là kẻ tu hành;-

   -khiêm cung và lễ độ. Càng tu th́ cái ngă phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác, nhất là các bậc trưởng thượng.

Nếu chưa có những đức tính này th́ cũng chưa biết tu hoặc tu chưa đủ để sửa đổi tâm tánh. 

        Thích Trí Siêu