Một bài nguyên vần "T"

Có ngôn ngữ nước nào như VIỆT NAM ta không...?

                                        Nguyễn Khắc Sơn

 

Thưa toàn thể thân thuộc !

Trước thềm Tết tới, tôi trang trọng tạm thời thay thế toàn thể tộc tôi, trao tới toàn thể thân thuộc trọn Tết tươi tắn, trẻ trung, tinh thần thanh thản, trí tuệ thông thái, thân thể tṛn trịa tựa trăng thu tháng tám, thêm tiền tài tuỗi thọ tăng trưởng theo thời thế.

Thưa toàn thể thân thuộc !

Tháng tháng từ từ trôi, tưởng tới tháng Tư tăm tối, tin từ tân Tổng thống truyền tới : thôi tử thủ, từ tiền tuyến tới tận tỉnh thành ta thất trận, tụi tham tàn tôi tớ Tàu thắng thế, tiếp thu từ thành thị tới thôn trang, tiếp theo th́ trả thù tập thể, thôi th́ thủ tiêu thanh toán tứ tung.

 
   

Trẻ thơ thôi tới trường theo thầy tập tành trí tuệ, trưa tối thả trôi theo tiệm trà, tiệm thuốc, t́m thùng toác, thau tét, tóm thu toàn thứ thừa thải từ thôn trại, tính toán từng tí tiền trong túi tiêu tạm.

Trai tráng tới tuổi trưởng thành th́ tin theo tuyên truyền thất thiệt, tât tả tạ từ thê tử, t́m tới trại tập trung, tưởng tới trăng tṛn th́ tạm tha thôi, tuy thế, từ trăng tṛn tới trăng tàn, tàn trăng tới tṛn trăng, toàn thê tử thấp thỏm trông tin, tâm tư teo thắt, tin tức tông tích từ trại tập trung th́ thăm thẳm, Thiệt thê thảm !

Thê tử túng thiếu, thoạt tiên tư trang tiền tài tiếp theo tủ thờ từ từ tiêu tán, thêm tệ trạng tổ trưởng tống t́nh tống tiền tới tấp, tiếng than thấu tận trời trên.

Tại trại tập trung, từ trung tá, thiếu tá, tỉnh trưởng, thợ thuyền, thầy thuốc, thượng toạ, thầy tu, thảy thảy tới tấp thiết trại tù từ thân tre, trồng tỉa tự túc. Thiếu thuốc tây thuốc ta, tập thể tù tốp th́ tê, tốp th́ thũng, tốp th́ trướng, tốp th́ teo, tốp trĩ, tốp th́ tḥng. Tấm thân tám thước trở thành tiều tụy trong t́nh trạng thiếu thốn trầm trọng,thật tơi tả te tua thấy thiệt tội.

Thỉnh thoảng tụi tham tàn trả thù, thằng th́ thoi, thằng th́ tống, thằng th́ thụi, thằng th́ tát tai tới tấp, thân thể thân tù tơi tả trong tay tụi tham tàn, trông thật tàn tệ thương tâm.

Tối tối toàn thấy tử thần túc trực, tinh thần thật thấp. Tuy thế thỉnh thoảng thê tử tới thăm, thông tin thời thế, tiếp tế trà thuốc thư từ, t́nh thương thật thắm thiết, thành thử thân tù tăng thêm tinh thần, tin tưởng tới thời thắng trận, tụi tham tàn tận thế tiêu tan.

Trong t́nh trạng thê thảm, tụi tôi thoát trại tập trung, thu thập tư trang, tạ từ tổ tiên t́m thuyền tàu trốn tránh.

Trời trải thênh thang, thuyền trôi trong táp tố, từ thủy thủ tới thuyền trưởng toàn thứ tài tử, thêm trọng tải to tát, thôi th́ tan tành thây trôi tới tấp !

Thuyền tốt, trời thương th́ trơn tru tới trại tiếp tỵ , trớ trêu trúng tụi tặc Thái th́ tiêu tùng, thân thể tan tác, thảm trạng thật thê thảm.

 
 

 

Thôi, Tết th́ ta tránh truyện thương tâm, ta tường thuật truyện thực tại. Trời Tây thương t́nh tương trợ thật thắm thiết. Tại trời Tây thịt thà thừa thăi, trái trăn tươi tốt. Tuy thế Tết ta tại trời Tây, thời tiết thật tê tái, từ thành thị tới thôn trang trải toàn tuyết trắng, tâm tư tái tê, ta tập trung tại tụ trường, tiệc tùng trà thuốc, ta tưởng tới thân thích thê thảm trong tay tụi tham tàn.

Tuy thế tôi tin tưởng toàn thể thân thuộc thôi tiếc thương, tay trong tay tóm thâu t́nh tự trong tinh thần tương thân.

Tôi tin tưởng thời thế từ từ trở thành tươi tắn, ta thắng trận, tạ từ trời Tây tạm trú, t́m tới t́nh thương thất thoát thuở trước. Thế thôi.

Tiệc tùng trà thuốc thật tươm tất, tôi thấy tâm tư tựa thoát trần, tiếng trống thùng thùng thêm tiếng tiêu thanh thoát thổi, Tết ta toàn thể tha thiết tâm t́nh thân thương.

Thâm tạ.