Cái chết thảm khốc

                         của vua Cảnh Thịnh vương triều Tây Sơn

 

Vị vua  hoàng đế phải chịu cái chết thảm khốc  đó là  Cảnh Thịnh, vua cuối cùng của  nhà Tây Sơn.. Ông tên thật là  Nguyễn Quang Toản, con thứ của vua Quang Trung , lên ngôi tháng 9 năm Nhâm Tư ( 1792) ở ngôi 10 năm.  Sau khi Kinh Đô Phú xuân  bị thất thủ, ông chạy ra Bắc  nhưng bị Gia Long Nguyễn Phúc Anh bắt và giết  vào ngày 7 tháng 10 năm  Nhâm Tuất  ( 1802).

 
   

Trước khi chết , vua Cảnh Thịnh phải chứng kiến cảnh thi thể  của vua Thái Đức  Nguyễn Nhạc  và Quang Trung  Nguyễn Huệ cùng vợ con và nhiều người khác bị quật lên, ghép xương cốt lại thành h́nh người rồi bỏ vào bồ lớn; quân lính nhà Nguyễn được lệnh đi tiểu vào đó  rồi mang xương bỏ vào cối giă vụn.   Cuối cùng  Cảnh Thịnh bị bịt mồm bằng  giẻ rách để khỏi kêu la, tay chân  cột căng  bằng dây vào 4 con voi, voi bị thúc  chạy về 4 phía  xé nát  thân thể  vua  làm  4 mảnh.  Thịt  da  sau đó  bị róc, xương bị chặt ra  làm 5 phần đem phơi bày tại 5  chợ  trong kinh thành vừa để trả thù, vừa để khủng bố  tinh thần những người cỏn ủng hộ  triều Tây Sơn. Các xương sọ của 3 vua  Thái Đức, Quang Trung, Cảnh Thịnh sau đó  bị bỏ vào ba cái ṿ sành đem giam vào nhà ngục  phủ Thừa  Thiên.

    ( Theo tài liệu in trong  báo Đất Việt    09/08/2011)

   Triều Đậi Tây Sơn  bắt đầu từ 3 anh em   Nguyện Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lự