Ư  đồ  Trung Quốc :  Xâm lược toàn cơi Việt Nam

                                                  để tiêu diệt Văn Hóa Việt

 

Ư đồ này đă được  vạch trần ra   trong  cuốn Hồi kư nhan đề  'Hồi ức và Suy nghĩ', của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Trần Quang Cơ :

Theo  ông  th́ Trung Cộng kế hoạch độc chiếm Biển Đông của Việt Nam.  Trung Cộng công khai hoá việc kư kết họp đồng thăm ḍ khai thác dầu khí với Công ty Năng lượng Mỹ Crestone tại một vùng rộng lớn trên thềm lục địa của Việt Nam (băi Tư Chính).   Ngoài ra Trung Cộng  tập hợp lực lượng thân Trung Cộng ở Đông Nam Á (quân phiệt Thái, quân phiệt Myanmar, Khmer đỏ ở Campuchia và Lào nếu có thể) để khuất phục Việt Nam.,    nhằm đạt mục tiêu khẳng định Việt Nam – Đông Dương là thuộc khu vực ảnh hưởng của Trung Cộng, muốn tách Việt Nam khỏi Đông Nam Á và thế giới bên ngoài.

Ư  đồ  Xâm lược  của Trung Quốc chiếm đất và chiếm biển  để lấy hết tài nguyên của Việt Nam . Ư  đồ   này luôn luôn là hoài vọng và là mục tiêu của họ  suốt từ xưa cho đến nay.

 
   

 Sau đây là quá tŕnh xâm lược  chiếm  lănh thổ Việt Nam

Thời Hai Bà Trưng thua trận , biên giới Việt Nam với Trung Quốc  là Khâm Châu

Mă Viện, Phục Ba Tướng Quân c ủa vua Quang Vũ triều Đông Hán dựng cây đồng trụ ở chỗ phân địa giới, khắc sáu chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”.

Theo “Lĩnh Ngoại Đại Đáp” của Tàu (đời Đường) và “An Nam Chí Lược” của Lê Tắc, cột này được dựng ở Khâm Châu, trong vùng hang động Cổ Sâm (nay là đất tỉnh Quảng Đông).. Sách “Vân Đài Loại Ngữ” của Lê Qúy Đôn có ghi: “Giữa đỉnh núi Phân Mao ở Khâm Châu có cột đồng to độ hai thuớc .   Sách “Dư Địa Chí” của Nguyễn Trăi viết: Ở phía Tây lộ Hải Đông 300 dặm có đèo Phân Mao, ở nửa đèo có cột đồng của Mă Viện dựng, lớn chừng ba thước.

Năm 1547, Đô Đốc Mă của nhà Thanh gởi thư cho Chúa Trịnh và nói: “Từ Sa Châu trở ra ngoài đến Phân Mao - Đồng Trụ là đất của quư quốc cày cấy chăn nuôi từ lâu, cho về An Nam”.

A-   MẤT ĐẤT DƯỚI THỜI PHONG KIẾN

Chẳng  những đô hộ một ngàn năm,  rồi đem quân xâm lấn Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 18, dưới các triều đại Tống, Nguyên, Minh đến Thanh (Nhà Tống xâm chiếm 2 lần, nhà Nguyên 3 lần, nhà Minh và nhà Thanh mỗi vương triều một lần), các triều đại Trung Quốc c̣n t́m cách cướp đất của người Việt ở vùng biên giới.

1.- Mất hai động Vật Ác và Vật Dương.

Dưới thời nhà Tống, Quách Quỳ đă chiếm 4 châu và một huyện của Đại Việt là Quảng Nguyên,  Quang Lang, Tô Mậu, Môn, và Thuận châu. Sau đó, năm 1057 Nùng Tôn Đàn nộp động Vật Ác và năm 1064 Nùng Trí Hội nộp thêm động Vật. Dương. Vua Lư Nhân Tông phái sứ qua thương lượng nhiều lần, vua Tống chỉ chịu trả cho 4 châu và một huyện, nhưng không trả hai động Vật Ác và Vật Dương.

2.- Mất 59 thôn ở Cổ Lâu

Năm 1401, khi Hồ Hán Thương được Hồ Quư Ly nhường ngôi, đă sai sứ sang xin vua nhà Minh phong vương. Vua Thánh Tổ nhà Minh nghe tin ở An Nam đang có chuyện lộn xộn nên cho điều tra và biết được Hồ Quư Ly đă cướp ngôi nhà Trần. Nhà Minh muốn nhân cơ hội này đem quân sang chiếm nước An Nam, lấy lư do là để hạch tội Hồ Quư Ly. Khởi đầu, vào năm 1405 nhà Minh sai sứ sang đ̣i lại đất Lộc châu, tức Lộc B́nh thuộc tỉnh Lạng Sơn ngày nay, viện lư do đất này trước đây thuộc châu Tự Minh của tỉnh Quảng Tây. Lúc đầu Hồ Quư Ly không chịu, nhưng thấy áp lực của nhà Minh quá nặng nên Hồ đă sai quan hành khiển là Hoàng Hối Khanh đến dàn xếp. Hoàng Hối Khanh quyết định cắt 59 thôn ở Cổ Lâu nhường cho Tàu. Hồ Quư Ly thấy cắt nhiều quá, có mắng Hoàng Hối Khanh. Tuy đă nhún nhường như thế, nhà Minh vẫn không chịu, đem binh qua chiếm nước ta.

3.- Mạc Đăng Dung giao hai châu và 4 động cho Tàu

Theo cuốn “Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí” của Phan Huy Chú, năm 1540 khi Mạc Đăng Dung đầu hàng nhà Minh, đă trao trả 2 châu và 4 động cho nhà Minh. Hai châu là Như Tích và Chiêm Lăng, và 4 động là Tê Phù, Kim Lạc, Cổ Sâm và Liêu Cát. Các lănh thổ này được sát nhập vào châu Khâm của Tàu. Nhưng Mạc Đăng Dung không được nhà Minh phong vương mà chỉ phong làm Đô Thống Sứ. T năm Gia Tĩnh thứ 21 (1542) Mạc Đăng Dung hàng, biên giới  Việt - Từ Sa Châu trở ra ngoài đến Phân Mao - Đồng Trụ thuộc về nước Tàu

4.- Mất 13 châu và 3 động.

Năm 1684, thổ quan huyện Khai Hóa của tỉnh Vân Nam đem quân chiếm ba động Vị Xuyên, Bảo Lạc và Thủy Vĩ thuộc tỉnh Tuyên Hưng của ta. Chúa Trịnh Thuận Đức cho sứ qua đ̣i lại nhưng nhà Thanh không trả.

Năm 1698 thổ quan tỉnh Vân Nam lại chiếm thêm ba động Ngưu Dương, Hồ Điệp và Phổ Viên thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sứ thần Nguyễn Đăng Đạo đến Trung Quốc xin vua Khang Hy trả lại, nhưng vua từ chối. Chúa Trịnh Bính lại phái sứ khác qua nhà Thanh xin xem lại vụ này, nhưng quan Tuần Phủ Quảng Tây không cho đi. Từ đó, ba động này kể như mất luôn.

Năm 1781, dưới thời Tây Sơn do Nguyễn Nhạc lănh đạo, Hoàng Công Thư đă đem 10 châu của nước Việt nộp cho Tổng Đốc tỉnh Vân Nam. Triều đ́nh ta gởi thư yêu cầu Tổng Đốc Vân Nam xét lại biên giới. Tổng Đốc Vân Nam trả lại thư và nói rằng biên giới tự nhiên không cần vạch lại.

 
 

 

B-  MẤT ĐẤT DƯỚI THỜI DÂN CHỦ CỘNG  H̉A ( 1954 -1970)

Có thể nói, nếu không có Pháp xâm chiếm và đô hộ nước ta, khó mà ấn định được đường ranh giới hợp lư và khoa học trên bộ và trên biển giữa Việt Nam và Trung Hoa.

Sau nhiều lần thương lượng rất gay cấn, kể cả dùng sức mạnh quân sự, ngày 9.6.1885 nhà cầm quyền Pháp và Trung Hoa đă kư Công ước Thiên Tân về biên giới Việt – Trung được gọi là “Hiệp Ước Ḥa B́nh, Hữu Nghị và Thương Mại” (Traité de Paix, d'Amitié, et de Commerce). Công ước này đă được bổ túc do công ước ngày 26.6.1887 và công ước ngày 20.6.1895.

Mặc dầu có những hiệp ước ấn định ranh giới một cách rơ ràng nói trên, kể từ năm 1954, sau khi Pháp rút khỏi miền Bắc, Trung Quốc bắt đầu xâm phạm biên giới Việt Nam. Những vụ xâm phạm này đă được nhà cầm quyền Hà Nội ghi rơ trong tập “Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc”, do nhà xuất bản Sự Thật của Hà Nội xuất bản năm 1979, sau khi Trung Quốc đem quân “dạy cho Việt Nam một bài học.” Trong “Lời Nhà Xuất Bản”, nhà xuất bản Sự Thật nói rơ đây là toàn bộ “Bị vong lục của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam về việc nhà cầm quyền Trung Quốc gây khiêu khích, xâm lăng lănh thổ Việt Nam ở vùng biên giới”.

 
 

 

V́ tập sách khá dài, chúng tôi chỉ ghi lại những điểm chính. Trong phần “T́nh h́nh Trung Quốc lấn chiếm lănh thổ Việt Nam từ năm 1954 đến nay”, nhà cầm quyền Hà Nội cho biết thủ đoạn lấn chiếm đất của Trung Quốc như sau:

(1) Từ xâm canh, xâm cư, đến xâm chiếm đất (tr. 8).

(2) Lợi dụng việc xây dựng các công tŕnh hữa nghị để đẩy lùi biên giới sâu vào lănh thổ Việt Nam (tr. 10).

(3) Đơn phương xây dựng các công tŕnh ở biên giới lấn sang đất Việt Nam (tr. 11).

(4) Từ mượn đất của Việt Nam đến biến thành lănh thổ của Trung Quốc (tr. 12).

(5) Lợi dụng việc vẽ bản đồ giúp Việt Nam để chuyển dịch đường biên giới, điển h́nh là đă sửa kư hiệu ở khu vực thác Bản Giốc (mốc 53), nơi chúng định chiếm một phần thác Bản Giốc và cồn P̣ Thông (tr.14)...

Sau đây là một số trích đoạn được trích dẫn:

 
 

  

1.- Từ xâm canh, xâm cư đến xâm chiếm đất.

Tài liệu cho biết:

“Lợi dụng đặc điểm là núi sông hai nước ở nhiều nơi liền một dải, nhân dân hai bên biên giới vốn có quan hệ họ hàng, dân tộc, phía Trung Quốc đă đưa dân họ vào những vùng lănh thổ Việt Nam để làm ruộng, làm nương rồi định cư những người dân đó ở luôn chỗ có ruộng nương, cuối cùng nhà cầm quyền Trung Quốc ngang ngược coi những khu vực đó là lănh thổ Trung Quốc.”

Một thí dụ cụ thể: Từ năm 1956 phía Trung Quốc t́m cách nắm số dân Trung Quốc sang làm ăn ở Tŕnh Tường bằng cách cung  cấp cho họ các loại tem phiếu mua đường, vải và nhiều hàng khác, đưa họ vào công xă Đồng Tâm thuộc huyện Đông Hưng, khu tự trị Choang-Quảng Tây. (tr. 8 và 9)

2.- Lợi dụng việc xây dựng các công tŕnh hữu nghị để đẩy lùi biên giới sâu vào lănh thổ Việt Nam.

“Năm 1955, tại khu vực Hữu Nghị Quan, khi giúp Việt Nam khôi phục đoạn đường sắt từ biên giới Việt-Trung đến Yên Viên gần Hà Nội, lợi dụng ḷng tin của Việt Nam, phía Trung Quốc đă đặt điểm nối ray đường sắt Việt Trung sâu trong lănh thổ Việt Nam trên 300m so với đường biên giới lịch sử, coi điểm nối ray là điểm mà đường biên giới giữa hai nước đi qua. Ngày 31 tháng 12 năm 1974, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đă đề nghị Chính phủ hai nước giao cho ngành đường sắt hai bên điều chỉnh lại điểm nối ray cho phù hợp với đường biên giới lịch sử nhưng họ một mực khước từ bằng cách hẹn đến khi hai bên bàn toàn bộ vấn đề biên giới th́ sẽ xem xét...” (tr.10)

3.- Đơn phương xây dựng các công tŕnh ở biên giới lấn sang đất Việt Nam.

“Trên đoạn biên giới đất liền cũng như ở các đoạn biên giới đi theo sông suối, tại nhiều nơi, phía Trung Quốc đă tự tiện mở rộng xây dựng các công tŕnh để từng bước xâm lấn đất.

“Tại khu vực mốc 53 (xă Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) trên sông Quy Thuận có thác Bản Giốc, từ lâu là của Việt Nam và chính quyền Bắc Kinh cũng đă công nhận sự thật đó. Ngày 20.2.1970 phía Trung Quốc đă huy động trên 2.000 người kể cả lực lượng vũ trang lập thành hàng rào bố pḥng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực thác Bản Giốc thuộc lănh thổ Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt ngang qua nhánh sông biên giới, làm việc đă rồi, xâm phạm lănh thổ Việt Nam trên sông và ở cồn P̣ Thoong, và ngang nhiên nhận cồn này là của Trung Quốc... (tr.11 và 12).

 

C-      MẤT   HẢI  ĐẢO CUỐI THỜI DÂN CHỦ CỘNG  H̉A ( 1958 )

Tấm bia của Việt Nam Cộng Ḥa dựng lên ngày 22 tháng 8 năm 1956 tại các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa th́ ngày 14 tháng 9 năm 1958, tức là sau ngày dựng tấm bia hai năm, th́ thủ tướng Phạm Văn Đồng của chính phủ DÂN CHỦ CỘNG  H̉A gửi một công hàm cho thủ tướng Chu Ân Lai chính phủ nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 58 về hải phận của Trung Hoa của chính phủ nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa. Cũng trong bức công hàm ô nhục đó, thủ tướng Phạm Văn Đồng c̣n viết thêm là sẽ “chỉ thị cho các cơ quan nhà nước tôn trọng quyết định của Bắc Kinh trong mọi quan hệ với nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể”.

Chính v́ sự  đồng ư dâng hiến  hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của thủ tướng Phạm Văn Đồng mà   Trung Quốc  đă chiếm  hai quần đảo này vào ngày 19.1.1974  qua một trận hải chiến với hải quân của Việt Nam Cộng Ḥa.

Đây là bản Công Hàm

 

 
 

 

D-  MẤT ĐẤT DƯỚI THỜI   XĂ HỘI  CHỦ  NGHĨA  (1975-2015)

 

1.-  Kế hoạch “tích tiểu thành đại” của Trung Quốc gồm nhiều hành động nhỏ:

-biến các công ty Việt Nam thành công ty Trung Quốc:

- tăng cường sự hiện diện của người Trung Quốc tại Việt Nam: di dân âm thầm hằng triệu người xâm nhập vào lănh thổ Việt để đồng hóa cũng như gây nhiễu trật tự xă hội. nhằm phục vụ cho âm mưu chia cắt Việt Nam  

2.- Trung Quốc  đầu tư lớn trên khắp đất nước  Việt Nam:

a/   chi mạnh tiền thuê đất đầu nguồn trồng rừng của Việt Nam nằm ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam với thời gian thuê dài hạn là 50 năm. Những vùng đất đầu nguồn đều có ư nghĩa chiến lược rất quan trọng đối với Việt Nam .

 Chỉ riêng công ty InnovGreen (Hồng Kông, Trung Quốc) đă thuê tới 274.848 ha,  Phía  Chánh phủ Việt Nam  dễ dàng cho Trung Quốc thuê đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ thực hiện mưu đồ “xâm chiếm”.

b/   Các công ty Trung Quốc đấu thầu

 -xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine (Huế) nằm ở khu vực đèo Hải Vân – nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự của Việt Nam. Năm 2013, tỉnh Thừa Thiên – Huế đồng ư cấp phép gần 200ha đất ở khu vực đèo Hải Vân với tổng mức đầu tư lên đến 250 triệu USD.-

 -khai thác bauxite tại Tây Nguyên"  với rất nhiều dự án. Mỗii dự án dự kiến cao điểm sẽ cần tới vài ngh́n công nhân.  Những công nhân này đến từ Trung Quốc

 
   

3- Trung Quốc dùng áp lực  để lấy đất

    -Việc cắm mốc biên giới t  năm   2001 - 2008   khiến Việt Nam  mất  phần đất Ải Nam Quan, và Bản Giốc, và biên giới phải thụt lùi vào nội địa 100 mét

  -Tổng Bí Thư  Đảng Cộng Sản   Lê Khả Phiêu bán phần đất là 720 cây số vuông trong chuyến đi Trung Quốc chầu Giang Trạch Dân.

Nhân dịp Đại Hội Đảng Toàn Quân từ ngày 3 đến 11.1.2001,  ông Lê Đức Anh đă đứng lên tố   ông Lê Khả Phiêu v tội  này .  Sự tố cáo này được đưa ra công luận do Đỗ Việt Sơn, một đảng viên đảng CSVN về hưu và  được hậu thuẫn v ới bài “Hăy cảnh giác Bắc Triều  của Luật sư Lê Chí Quang

4.- Trung Quốc dùng thủ  thuật chính trị  để đô hộ  Việt Nam

Hội nghị  Thành Đô vừa kết thúc, nhật báo Tứ Xuyên loan tải một thông điệp của phái đoàn Việt Nam: “Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đă dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ư và đồng ư chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc!”

 
   

Bản tin Nhật báo Tứ Xuyên  này   Lư Bằng (Li Peng)  không né tránh “nhạy cảm” ghi chép  trong cuốn “Nhật kư ngoại sự” và “Ḥa b́nh phát triển hợp tác” .NXB Tân Hoa xă xuất bản. Nguồn: people.com.cn.   Lư Bằng đă từng là Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ . Ông  là một thành viên của Hội Nghị Thành Đô

Bức Ảnh  Hội Nghị   Thành Đô    3-4 tháng 9/1990 giữa lănh đạo Việt Nam và Trung Cộng năm 1990,

Hàng trước từ trái sang: 1) Hoàng Bích Sơn, trưởng ban đối ngoại T.Ư. (3) Phạm Văn Đồng, (4) Nguyễn Văn Linh (bên phải Giang Trạch Dân), (5) Giang Trạch Dân (áo xám đứng giữa), (6) Lư Bằng, (7) Đỗ Mười, (9) Hồng Hà (b́a phải) và Đinh Nho Liêm. Ảnh chụp tại Kim Ngưu tân quán Thành Đô Tứ Xuyên (成都宾馆金牛)

Hàng trước từ trái sang: 1) Hoàng Bích Sơn, trưởng ban đối ngoại T.Ư. (3) Phạm Văn Đồng, (4) Nguyễn Văn Linh (bên phải Giang Trạch Dân), (5) Giang Trạch Dân (áo xám đứng giữa), (6) Lư Bằng, (7) Đỗ Mười, (9) Hồng Hà (b́a phải) và Đinh Nho Liêm. Ảnh chụp tại Kim Ngưu tân quán Thành Đô Tứ Xuyên (成都宾馆金牛)

Các ông Lư Bằng và Giang Trạch Dân đóng vai tṛ quan trọng tại Hội nghị Thành Đô

Thông điệp của phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị  Thành Đô, chưa được bạch nhật hóa  tại Việt Nam, nhưng xem ra  có vẻ  thật sự là một  sự kiện. Xin mời quư v ị  độc giả  coi video của đài VOA Express Tiếng nói Hoa Kỳ dưới đây:

Xin click      VOA Express tiếng nói Hoa Kỳ

Ư  đồ  Trung Quốc Xâm lược toàn cơi Việt Nam  đang diễn tiến.  Nguy cơ người Việt  mất nước. tới nơi. Liệu tinh thần văn hóa Việt  có đủ sức  kích động toàn dân đứng lên để bảo vệ đất nước thân yêu của  ḿnh không?  Kính xin các độc giả trả lời.    Hiện nay thái độ  người dân Việt  căm tức với Trung Quốc đang dâng cao.

Xin mời quư vị  độc giả  coi video của đài VOA Express Tiếng nói Hoa Kỳ .  xin click  VOA Express