Chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ)

 

Chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ) là chợ nổi lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chợ họp khá sớm, thường từ lúc mờ sáng và đến khoảng 8, 9 giờ bắt đầu văn.

 
   

Ghe xuồng tấp nập trao đổi, buôn bán hàng hóa tại chợ. Chợ nổi Cái Răng cuốn hút du khách bởi các thuyền buôn bán chở đầy hàng hóa rực rỡ sắc màu. 

Những chiếc xuồng chở đầy nông sản tụ lại họp thành chợ nổi dài hàng cây số trên sông

Những chiếc xuồng chở đầy nông sản tụ lại họp thành chợ nổi dài hàng cây số trên sông

Tiểu thương có điều kiện thường sử dụng xuồng máy để đến chợ