Vịnh Hạ  Long

       

 
   

               Hải Pḥng là cảng lớn nhất    miền Bắc   Đường t ừ Hải Pḥng  đến vịnh Hạ Long   dài   75 km. Vịnh Hạ Long chỉ cách Hải Pḥng 25 - 30 cây số đường chim bay.    Vịnh Hà Long là một di sản thế giới, được UNESCO chính thức công nhận vào năm 1994 với số thứ tự là 672. Nếu ai vào trang web của UNESCO t́m di sản thế giới số 672 th́ sẽ  t́m ra Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long thật hùng vĩ với cảnh trí cây cối thiên nhiên. Một lư do hầu hết đảo không có người v́ vách đá bốn bên sừng sững, không cách nào sinh sống được.