LÀO DIỆU HIỀN
Cảnh trí nên thơ nước diệu hiền
Ai Lao đời sống đẹp như tiên
Chuà chiền nghiêm túc bên đồi hiện
Dân chúng an hoà dưới mái hiên
Phật pháp ngàn đời luôn diễn biến
Tu hành nhiều kiếp vẫn thường xuyên
Núi sông đồng suối như hoà quyện
Tạo mối chơn t́nh tâm mới nguyên .
mbz,md.11'

Region: Southeast Asia

Area total: 236,800 km2
Coast line: Landlocked country

Capital: Vientiane


Vientiane

Parliament building

City hall

Patuxai (victory gate)

Patuxai

Patuxai details


Patuxai details

Pha That Luang

Pha That Luang entrance

Buddha Park


Buddha statues

Wat Si Saket

Wat Si Saket - Unique collection of Buddha statues of various styles and eras, made of wood, stone, silver, bronze or clay..

Drum tower

Night market

All Lao Elephant Camp in Luang Prabang

Attached                              Image:                              monthly_04_2011/post-2019-0-67909600-1302647868.jpgLuang Prabang

Luang Prabang at night

Museum Luang Prabang


Cave Temple-Pak Ou

Cave Temple-Pak Ou

Pak Ou

Wat Xieng Thong Temple

Temple interior

Wat Ho Phra Bang

Temple guardian


Haw Pha Beng Temple interior

Mekong River


Don Det

Don Khone

Attached                
   
 

 
   
 
 
 
        Image:                              monthly_04_2011/post-2019-0-68836900-1302728766.jpg
Khouang Si WaterfallIrgendwo

Kong island

Khouang Si waterfall

Luang prabang

Mekong


Mekong-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&