Âm  Nhạc

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

          *    Âm  Nhạc  từ cổ thời tới hiện đại                                                                                                                    

          *     Cổ  nhạc miền  Nam                           +  Vọng Cổ (nostalgia for the past)

                                                                                +  SouthVietnamese traditional music

 

          *      t   Chèo  Miền Bắc

 

 

          *     Hát   Bội   Miền Trung

 

          *     Tân Nhạc     

 

          *      Sáng tác  tân nhạc     

 

           *     Sinh  hoạt Âm Nhạc thời  VNCH

 

 

          *      Ca nhạc Saig̣n  trước 1975

 

 

         *   Tân Nhạc thời  Xă Hội Chủ Nghĩa 

 

 

                    

          *     Hát

                              *hát quan họ

                              *hát ả đào

                              *hát xẩm

                              *hát trống quân

                              *hát chầu văn              +trance singing and dancing

 

 

        * Dân Ca (video)

                   *_Lư Cây Đa

                    * Ru con    (dân ca Nam Bộ)

                    *Trống cơm (dân ca  Bắc Bộ)                    

 

                         * "10 thương"  (Dân ca Huế)                    

                         *   Giận mà thương                     

                         *   Hát ru Nam Bộ

                          *   Hát ru  Huế

                          *    Ḥ Khoan

                          *    Phụ tử t́nh thâm ( hát ru Nghệ Tĩnh)

                          *    Ví đ̣ đưa

 

          

         

 

            +các  điệu múa

   

 Một số  nhạc sỹ   có tên tuổi

          *        Nhạc sỹ    Văn Cao  

                                       - Bến Xuân

       

          *        Nhạc sỹ  Đặng Thế Phong  

                                       -Đêm Thu  

                                       -Giọt Mưa Thu     

                                       -Con Thuyền Không Bến   

 

        * Lê Thương:

                                        Hồn  Vọng Phu 3

                                Hồn Vọng Phu 1& 2& 3

                                       Trường  Ca Hổn Vọng Phu - Duy Khánh hát

                        

          

          *    Nhac sỹ   Hùng Lân

                                      -Việt Nam Minh Châu Trời Đông

 

 

          *       Nhạc sỹ Văn Giảng / Thông Đạt              

                                     

                                     * Lục Quân Việt Nam

                                     * Ai về sông Tương

                                     * Lục Quân Việt Nam

 

           *       Nhạc sỹ  Nguyễn Ánh Chín

                                    

 

 

 

 

 

      

    Bên lề âm nhạc

        Ca sĩ Việt hải ngoại