Trong phim, vai Thánh Lê Văn Minh do cố tài tử Vân Hùng thủ diễn.

Cố tài tử La Thoại Tân vai Nhẫn là một kẻ ham mê bài bạc v́ một phút tức giận đă đi tố cáo

 quan quân bắt linh mục Lê Văn Minh. Thẩm Thúy Hằng, một minh tinh màn bạc của Miền Nam

 thời bấy giờ vào vai người yêu của Nhẫn. Trong phim c̣n có Trang Thiên Kim vai cô gái mặt cháy,

Túy Hoa vai bà trùm là một chức sắc trong họ đạo đă nuôi giấu linh mục Lê Văn Minh.

- Đây là bộ phim Công giáo duy nhất trong lịch sử phim ảnh VN

- Bộ phim này có nguồn từ đĩa DVD gốc của Trần Minh Giàu lấy từ bên Mỹ về,

 không biết vào Viện bảo tàng ở New York hay bằng cách nào mà có được

Các tài tử lúc đó dựa vào sắp đẹp tư nhiên mà đóng phim, chứ không chỉnh sửa như bây giờ.

- Trong phim ta thấy Thẩm Thúy Hằng bị nhiều đ̣n roi. Lúc đó Thẩm Thúy Hằng là diễn viên

 danh giá bậc nhất của MNVN nên mỗi roi cô này chịu phải trả đến 50 đồng,

tính ra phải trả tổng cộng một số tiền rất lớn thời đó...