Thượng-Đế cấu-tạo cơ-thể con người

           một cách rất hợp-lư! Nhưng, sao chúng ta

                lại không xử-dụng nó theo đúng ư của Ngài!!!

 

 
   

1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước! V́ Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước! Chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nh́n về những sự việc ở phía sau!!!

2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía! Cả lời khen lẫn tiếng chê! Chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía! Hoặc chỉ để nghe những lời tang-bốc êm tai!!!

3-Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm-mại! V́ Ngài muốn chúng ta nói ít, nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn-ngoan! Chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu-hiểm! Làm tổn-thương người khác!!!

4-Ngài đặt bộ năo chúng ta trong một hộp sọ vững-chăi! V́ Ngài muốn chúng ta nên tích-lũy tri-thức! Những thứ chẳng ai có thể lấy đi! Chứ không phải chỉ chăm- lo tích-lũy những của-cải bên ngoài! Những thứ dễ-dàng bị mất-mát!!!

5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực! V́ Ngài muốn những t́nh-cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất-phát và lưu-giữ tận nơi sâu-thẳm trong cơi-ḷng! Chứ không phải ở một nơi hời-hợt bên ngoài!!!_