Chữ XHCN-

                Tiếng Việt Hay Tuyệt Vời 

 

 
   

XHCN: Đy l viết tắt của X Hội Chủ Nghĩa

XHCN = Xấu Hổ Cả Nước

XHCN cũng dng để diễn tả cuộc sống v những g đ v đang xẩy ra ở 1 nước Cộng Sản như VN

XHCN : X Hết Chủ Nợ (quịt nợ); bankruptcy
XHCN : xếp hng cả ngy,
XHCN :xuống hố cả nước,
XHCN : xuống hng ch ngựa,
XHCN :xạo hết chỗ ni,
XHCN : xt hỏi cả ngy,
XHCN :xm hại con người,
XHCN :xấu hơn cả ngợm,
XHCN : xơi hết cả nh,
XHCN :xa hết cội nguồn,
XHCN : x hơi chết người,
XHCN :xa hết chữ nghĩa...

Bốn chữ ny đều diễn tả đng ci khốn nạn của cc đỉnh cao tr tuệ H Nội.

C lẽ chưa c tiếng nước no m thần tnh đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam .