Coi Bói để cưới  vợ lấy chồng

Biết năm sinh là biết vợ chồng lấy nhau hợp nhau hay không, khỏi cần đi coi thầy mất công

Nhiều người trước khi cưới nhau thường đi coi thầy để xem cưới nhau có hạp hay không, nhưng từ nay mọi người khỏi cần phải đi coi thầy nhé, chỉ cần biết năm sinh là đủ.

Tuy nhiên, bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quan trọng vẫn là yếu tố con người. Nếu sống đúng như lời ông bà ta thường dạy: “Chồng giận th́ vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê” th́ đôi lứa dễ đi đến bến bờ hạnh phúc.

 Mọi người ḍ năm sinh của ḿnh rồi nh́n sang cột nam/nữ để có cung mệnh. Sau đó đối chiếu kết quả của vợ chồng với nhau, mọi người sẽ được kết quả:

 

 
 
 


1. CUNG CHẤN

 


Chồng Chấn lấy vợ cung Ly (Sanh khí)
Hiệp hôn cang lệ trọn nghi thuỷ chung.
Mạng phú quư, cháu con hùng,
Lớn lên số ắt phước hồng quyền uy!

Chồng Chấn lấy vợ cung Càn (Ngũ quỷ)
Gia đ́nh xáo trộn điêu tàn lửa hương.
Nửa chừng xuân mộng thê lương,
Uyên ương bỏ gánh cang thường từ đây

Chồng Chấn lấy vợ cung Tốn (Phước đức)
Trung niên hậu vận sang giàu hưởng trọn.

Cuộc t́nh bền vững mặn nồng,
Sanh trai đầu ḷng trưởng thành quan lớn!

Chồng Chấn lấy vợ cung Cấn (Lục sát)
Có số phu thê âm thầm tủi hận.
Gia đạo lục đục bất hoà,
Đời sống cơ hàn, con cái lận đận…

Chồng Chấn lấy vợ cung Khôn (Hoạ hại)
Nợ duyên khốn đốn dập dồn oan khiên.
Trong ngoài thân thế đảo điên,
Tai ương tật bệnh dính liền bên lưng!

Chồng Chấn lấy vợ cung Khảm (Thiên y)
Trăm tuổi phu thê nghĩa t́nh nồng thắm.
Vinh hiển thụ hưởng vững bền,
Rể thảo dâu hiền cả nhà êm ấm…

Chồng Chấn lấy vợ cung Đoài (Tuyệt mạng)
Nợ duyên sau trước thiệt tḥi lứa đôi.
Vợ chồng không ở trọn đời,
Cháu con bất lợi cút côi luỵ phiền!

Chồng Chấn lầy vợ cung Chấn (phục vị)
Trong t́nh duyên nợ tiền hậu như nhứt.
Có số no ấm cả đời,
Gia đạo yên vui trên hoà dưới thuận!

 

  2.CUNG LY

 


Chồng Ly lấy vợ cung Chấn (Sanh khí)
Ư hợp tâm đầu làm nên gia thất.
Trọn đời nhàn hạ phong lưu,
Trung niên hậu vận thành công mọi mặt.

Chồng Ly lấy vợ cung Đoài (Ngũ quỷ)
Bạc tiền bạo phát, nhưng hoài công lao;
Nửa đời căn kiếp ba đào,
Cửa nhà điền sản tiêu hao không c̣n!

Chồng Ly lấy vợ cung Khảm (Phước đức)
Được số hiển đạt phu vinh thê ấm.
T́nh yêu hương lửa mặn nồng,
Tương lai con cái trưởng thành khoa bảng.

Chồng Ly lấy vợ cung Khôn (Lục sát)
Kiết hung luân chuyển dập dồn âu lo.
Trai sa đọa gái lẳng lơ,
Trước sau rồi cũng hững hờ nợ duyên…

Chồng Ly lấy vợ cung Cấn (Hoạ hại)
Tiền hậu phu thê thuỷ chung bất nhứt;
Sống đời tật ách đeo mang,
Vợ chồng đa đoan thiệt tḥi thân phận!

Chồng Ly lấy vợ cung Tốn (Thiên y)
Căn mạng nợ duyên trời cho yên ổn!
Cả đời ấm cúng giàu sang,
Con cái gái trai vẹn toàn căn bổn…

Chồng Ly lấy vợ cung Càn (Tuyệt mạng)
Nợ duyên găy gánh giữa đàng thảm thương!
Cho hay cái số đoạn trường,
Lụy phiền ly tán bất tường phu thê!

Chồng Ly lấy vợ cung Ly (Phục vị)
Ái t́nh hương lửa trọn ngh́ thuỷ chung.
Bạc tiền giàu có bậc trung,
Thân danh hậu vận lăy lừng tiếng thơm!

 
 

3.CUNG TỐN

Chồng Tốn lấy vợ cung Khảm (Sanh khí)
Tiền định phu thê hiệp vầy duyên thắm.
Lộc tài phát vượng huy hoàng,
Con cái lớn lên sống đời nhung gấm…

Chồng Tốn lấy vợ cung Khôn (Ngũ quỷ)
Sanh cơ khốn đốn bôn chôn cũng hoài!
Nợ duyên vốn đă an bài,
Trung niên ắt phải đổi thay cuộc t́nh…

Chồng Tốn lấy vợ cung Chấn (Phước đức)
Được số phú quư trọn đời an phận.
Bạc tiền điền sản thặng dư,
Duyên nợ vợ chồng trăm năm viên măn!

Chồng Tốn lấy vợ cung Đoài (Lục sát)
Hiệp hôn đă thấy đeo đai khổ phiền.
Cửa nhà sa sút ngửa nghiêng,
Gây điều đổi nợ thay duyên phũ phàng.

Chồng Tốn lấy vợ cung Càn (Hoạ hại)
Yêu đương tác hợp buồn than đêm ngày.
Triền miên tai ách không hay,
Nợ duyên sầu muộn đắng cay cuộc đời.

Chồng Tốn lấy vợ cung Ly (Thiên y)
Mạng trường thân thế ai b́ được đâu.
Uy quyền tiền bạc bền lâu,
Nợ duyên hạnh hưởng sang giàu trăm năm.

Chồng Tốn lấy vợ cung Cấn (Tuyệt mạng)
Chưa chung gối chăn ái t́nh thoả măn.
Số goá lẻ mạng khó toàn,
Duyên nợ đôi đàng ră rời ân hận!

Chồng Tốn lấy vợ cung Tốn (Phục vị)
B́nh thường đời sống thân danh tốt…
Ba sinh duyên đẹp t́nh nồng,
Sự nghiệp tử tôn tấn tài vượng lộc!

4.CUNG KHẢM

Chồng Khảm lấy vợ cung Tốn (Sanh khí)
Mạng thọ duyên bền sống vui an ổn,
Số không sang nhưng no lành,
Gia đạo thuận hoà và con cái tốt…

Chồng Khảm lấy vợ cung Cấn (Ngũ quỷ)
Giàu có mấy lần hồi cũng phá sản!
Duyên nợ ắt phải lỡ làng,
Con cái lớn lên đàn điếm du đăng…

Chồng Khảm lấy vợ cung Ly (Phước đức)
Thuỷ chung như nhứt ai b́ phong lưu!
Vợ chồng có số sang giàu,
Hưởng của phụ ấm trước sau an nhàn…

Chồng Khảm lấy vợ cung Càn (Lục sát)
Tang thương từ thuở hai đàng hiệp hôn.
Buồn cho duyên nợ long đong,
Bất hoà tâm lư vợ chồng đảo điên…

Chồng Khảm lấy vợ cung Đoài (Hoạ hại)
Ấm êm bỗng chốc ách tai buộc ràng.
Số phần chồng vợ đeo mang,
Suốt đời khổ hận sầu than đêm ngày!

Chồng Khảm lấy vợ cung Chấn (Thiên y)
Quan lộc uy quyền đời sống sung măn
Thế vinh tử quư rơ ràng,
Duyên nợ vợ chồng da mồi tóc bạc…

Chồng Khảm lấy vợ cung Khôn (Tuyệt mạng)
Lo âu mắc phải dập dồn ốm đau.
Tiền bạc hết biệt ly sầu,
Không chồng th́ vợ cũng vào cơi âm

Chồng Khảm lầy vợ cung Khảm (Phục vị)
B́nh thường cuộc sống nợ duyên êm thấm.
Gia đạo tiền định an bài,
Một đời keo sơn áo cơm no ấm!

 
   

5.CUNG ĐOÀI

Chồng Đoài lấy vợ cung Càn (sanh khí)
Hôn nhân bền vững lộc quan vượng tài.
Sanh cơ vốn một lời hai,
Lầu cao cửa rộng gái trai ngoan hiền…

Chồng Đoài lấy vợ cung Ly (ngũ quỷ)
Cố công cho mấy ra ǵ kiếp sanh!
Nợ duyên như sợi chỉ mành,
Thân danh sự nghiệp bất thành không sai!

Chồng Đoài lấy vợ cung Cấn (phước đức)
Phụ ấm sẵn dành bề tài lợi tấn.
Gia đạo thê tử ấm êm,
Duyên nợ trọn đời lửa hương nồng thắm…

Chồng Đoài lấy vợ cung Tốn (lục sát)
Xáo trộn gia đ́nh sanh cơ khốn đốn.
Con cái lớn nhỏ bất tường,
T́nh nghĩa lạt phai lăng loàn hỗn độn!

Chông Đoài lấy vợ cung Khảm (hoạ hại)
Tai ương tật ách dồn dập thê thảm!
Nửa đời thân phận sanh ly,
Phu thê lâm ṿng trái ngang lănh đạm…

Chồng Đoài lấy vợ cung Khôn (thiên y)
Một đàn thê tử vuông tṛn giàu sang!
Gia đ́nh sau trước huy hoàng.
Trung niên hậu vận rơ ràng nghiệp danh.

Chông Đoài lấy vợ cung Chấn (tuyệt mạng)
Chăn gối ái t́nh khó yên thân phận.
Bổng luỵ phiền duyên dợ ĺa tan,
Cấm bằng căn kiếp đa truân lận đận!

Chồng Đoài lấy vợ cung Đoài (phục vị)
B́nh thường th́ cũng tiền tài bậc trung;
Gia đ́nh thân mạng thung dung,
Trưởng thành con cháu đẹp ḷng mẹ cha!

 

6.CUNG KHÔN

Chồng Khôn lấy vợ cung Cấn (sanh khí)
Sanh cơ mọi bề thời hưng phấn chấn.
Gia đạo sau trước thuận hoà,
Thừa thăi trong ngoài ruộng vườn điền sản…

Chồng Khôn lấy vợ cung Tốn (ngũ quỷ)
Cuộc đời chật vật số cực thiếu thốn.
Duyên nợ lận đận nghịch thường,
Con cái bất hoà lớn lên cùng khốn!

Chồng Khôn lấy vợ cung Càn (phước đức)
Hay duyên phải nợ tiền căn định phần;
Bổn mạng lại có quư nhân,
Được số phú quư vinh thân an nhàn…

Chồng Khôn lấy vợ cung Ly (lục sát)
Nợ duyên ắt chịu sầu bi tháng ngày.
Đa truân hộ luỵ nạn tai,
Căn định lục hại tương lai mơ hồ!

Chồng Khôn lấy vợ cung Chấn (hoạ hại)
Không h́nh ngục th́ cũng bị bịnh tật;
Duyên nợ lắm vấp khổ buồn,
Đời sống lầm than sinh cơ chật vật…

Chồng Khôn lấy vợ cung Đoài (thiên y)
Mạng tường hưởng thọ lộc tài dài lâu.
Con trai hiển đạt công hầu,
Gái hiền rể thảo trước sau toại ḷng

Chông Khôn lấy vợ cung Khảm (tuyệt mạng)
Căn phần nợ duyên chuốc lấy sầu thảm!
Số phải dở dang nửa đời,
Chồng vợ hai người đổi dời ly tán!

Chồng Khôn lấy vợ cung Khôn (phục vị)
Keo sơn gắn bó cháu con vẹn toàn.
Trung niên mấy lượt thăng trầm,
Hậu vận phú quư trăm phần phong lưu
 
   

7.CUNG CÀN

Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài (Sanh khí)
Ấm êm gia đạo trong ngoài êm vui
Nợ duyên gắn bó trọn đời,
Thê vinh tứ quí số người giàu sang.

Chồng Càn lấy vợ cung Chấn (Ngũ Qủy)
Trước sau bất tường nợ duyên lận đận.
Tâm lư chồng vợ không hoà,
Khiến nên sinh kế quanh năm túng quẩn

Chồng càn lấy vợ cung Khôn (Phước đức)
Được soó phước đức trường tồn ấm no.
Lộc tài như nước tràn vô,
Cửa nhà đồ sộ quy mô ruộng vườn

Chồng Càn lấy vợ cung Khảm (Lục sát)
Lục sát phạm ắt phu thê buồn thảm!
Kim cải dở dang nửa đời,
Duyên nợ đổi dời tương tư ly tán

Chồng Càn lấy vợ cung Tốn (Hoạ hại)
Trước hợp sau ĺa vô cùng khốn đốn!
Con cái trưởng thành cút côi,
H́nh ngục oan khiên vợ chồng thương tổn

Chồng Càn lấy vợ cung Cấn (Thiên y)
May mắn cuộc đời vượng tài phấn chấn.
T́nh yêu lửa đượm hương nồng…
Rể thảo, dâu hiền an nhàn hậu vận

Chồng Càn lấy vợ cung Ly (Tuyệt mạng)
Nợ duyên cầm chắc sầu bi khóc thầm!
Ái ân lỡ nhịp sắc cầm,
Mới hay căn kiếp số phần hẩm hiu!

Chồng Càn lấy vợ cung Càn (Phục vị)
Bậc trung được số giàu sang tuổi già.
Vợ chồng bạch thủ thanh gia,
Trung niên gây dựng cửa nhà yên vui…
 

8.CUNG CẤN

Chồng Cấn lấy vợ cung Khảm (ngũ quỷ)
Duyên nợ nửa đời chuốc nhiều ảm đạm.
Số ắt dời đổi hai lần,
Nếu không th́ phải lâm ṿng hoạn nạn

Chồng Cấn lấy vợ cung Khôn (sanh khí)
Sống đời loan phụng phước tồn hậu lai.
Quan lộc có hưởng hoạch tài,
Nhà cao cửa rộng quyền oai vô cùn

Chồng Cấn lấy vợ cung Đoài (phước đức)
Đẹp duyên cá nước tiền tài vượng hưng.
Số nầy thời vận đáng mừng,
Hào con hào của bậc trung thanh nhàn…

Chồng Cấn lấy vợ cung Chấn (lục sát)
Sản nghiệp sẵn sàng lần hồi tẩu tán.
Phu phụ tâm lư nghịch thường,
Sau trước hạnh phúc gia đ́nh hư nát!

Chồng Cấn lầy vợ cung Ly (hoạ hại)
Bất tường tai ách sầu bi gia đ́nh!
Yêu đương một tấm chân t́nh,
Cũng chưa được đôi ḿnh sánh đôi…

Chồng Cấn lấy vợ cung Càn (thiên y)
Phu thê dẫu có nghèo nàn không lo.
Trung niên được tuổi trời cho
Hậu vận sung măn quy mô ruộng vườn.

Chồng Cấn lấy vợ cung Tốn (tuyệt mạng)
Căn phần khó tránh tóc tang thương tổn.
Trong hai chắc mất một người,
Tử biệt đừng ḥng t́m phương chạy chốn!

Chồng Cấn lấy vợ cung Cấn (phục vị)
Số được vui hưởng thê hoà phu thuận
Phong lưu nhàn hạ bậc trung
Một đời ái t́nh nợ duyên an phận…