Đại học Việt Nam  c̣n lạc hậu

   

     Đại học Việt Nam chưa biết xử dụng nhân tài

Nhà Thiên văn  Nguyễn văn Riệu, Tiến sĩ khoa học vật lý, đại học Sorbonne, Paris, giải thưởng Hàn lâm khoa học Pháp năm 1973 có trả lởi  cho cô Kim Yến phóng viên  tạp chí  Sài G̣n Tiếp Thị  khi cô đăt câu hỏi:   "Theo đuổi sự nghiệp trồng người, với những nỗ lực rất cụ thể cho Việt Nam, điều ông lo lắng nhất là ǵ?   ông nghĩ ǵ về sự đóng góp chất xám của những trí thức Việt kiều? "

Nhà Thiên văn trả lời như sau :     "Mặc dù đã có những nỗ lực nhằm phát triển ngành thiên văn ở nước ta, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Những tiến sĩ trẻ về nước hãy còn quá ít và công tác rải rác khắp nơi, nên họ chưa lập được một nhóm nhà thiên văn đủ uy tín để thành lập một bộ môn thiên văn. Đôi khi họ còn bỏ nghề thiên văn để làm công tác khác có lợi cho họ hơn.Tôi hy vọng các vị lãnh đạo các trường đại học và các viện khoa học sẽ có những biện pháp động viên sinh viên và các nhà thiên văn trẻ đã được đào tạo, để trong tương lai chúng ta có được một đội ngũ tham gia vào công việc chinh phục vũ trụ cùng cộng đồng các nhà thiên văn trên thế giới.

Cộng đồng các nhà trí thức ở hải ngoại khá đông và phong phú. Nhưng hiện nay, sự đóng góp cuả họ chưa thể coi là đáng kể. Nhiều người vẫn còn “trùm chăn” vì chưa có những động cơ thôi thúc họ về nước tham gia vào công việc kiến thiết.Đã có những nhà trí thức trong và ngoài nước phát biểu là cần phải có những đề nghị cụ thể và hấp dẫn thì mới thuyết phục được Việt kiều trở về. Đồng thời, nền giáo dục trong nước cần được cải thiện để cập nhật những kiến thức mới mẻ. Nâng cao và hiện đại hóa chương trình giảng dạy tại các trường đại học hiện có cũng là vấn đề ưu tiên."