Ba  trạng thái của Đàn Bà &  Đàn Ông

 
  

WOMEN IN THREE PICTURES

 

MEN IN THREE PICTURES

 

 

 
 
   

              Đàn bà  chi rứa      !!!   

 

Cho tôi hỏi   đàn bà là chi rứa ???

Là những   ǵ rung động trái tim ta

Làm cho ta cảm thấy nổi da   gà

Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng  sét...

Là hợp ‘gu’ v́ cùng chung  tính nết

Là âm thầm nhung nhớ lúc chia  xa

Là nụ hôn. Ôi rợn cả thịt  da

Là ẻo lả ṿng tay nhưng rất  chắc

Là mái tóc mùi chanh thơm   hăng hắc

Là môi mềm ẩm tẩm bùa  mê

Là đôi chân thoăn thoắt đến,  đi ,về

Là son phấn ngào ngạt hương  rực rỡ...

Là niềm vui cho hồn ta cởi   mở

Là đắng cay, nhục nhă lúc   ghen tuông

Là dễ thương trong những lúc   thẹn thùng

Là bẳn gắt dữ dằn khi la   lối

Là những người sợ ma về ban  tối

Là ôm chặt để kiếm sự chở   che

Là đắm say lúc má tựa vai  kề

Là hay nói  ‘Suốt đời   yêu anh măi’

Là cái tật suốt ngày hay lải  nhải

Là chỉ ḿnh lẽ phải. Các ông  thua!!!

Là shopping hay đi sắm đi  mua

Là phục vụ, đến găy ĺa xương  sống

Là hay hờn, mặt chầm dầm một  đống

Là hỏi ǵ không nói, gọi  không thưa

Là ngoài trời vừa nắng lại  vừa mưa

Là phải trái trắng đen không phân biệt

Là căi cọ, ta vẫn là thua thiệt

Là chịu thua. Thôi đi ngủ cho  xong

Là vắng nhà một bữa đă nhớ  mong

Là đủ thứ hầm bà lằng trong  đó

***********

Tạ ơn trời đàn bà vẫn c̣n  đó

Để đàn ông vẫn c̣n có niềm   vui

Chỉ đàn ông . Thôi chết quách cho rồi

Không đàn bà. Ôi chẳng thà   tận thế.

 
 

 

       Sáu Điều Răn
          của Hội Những Người Sợ Vợ

 

1. Kính vợ đắc thọ.  Sợ vợ sống lâu.  Nể vợ bớt ưu sầu.  Để vợ lên đầu
là truờng sinh bất tử.
2. Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung
3. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người.  Gặp vợ mà không cười, là
có mắt mà không tṛng
4. Để vợ phiền ḷng, là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học là trời đánh
thánh đâm.
5. Vợ gọi mà ngậm câm, là ḷng lang dạ sói.  Để vợ nhịn đói là tội
nhân thiên cổ.
6. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn vụng là ngũ mă phân thây…

C̣n ông nào không muốn sống kiểu này, th́ kiếp sau xin đầu thai
làm...phụ nữ...   

                                               …./…
(Caonienviethac)