Giáo Trần-thị-Lam dạy Văn trường THPT Chuyên ở Hà Tĩnh, tác giả bài thơ "ĐẤT NƯỚC M̀NH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH" đă bị Công An mời lên trụ sở sách nhiễu, đe dọa .
Bài thơ được đăng lên Facebook vào 20h ngày 25.4.2016. Tới 23h ngày 26.4.2016 đă có hơn 2000 lượt chia sẻ. Bây giờ th́ FB của cô ấy đă bị khóa lại.
 


ĐẤT NƯỚC M̀NH NGộ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Đất nước ḿnh ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn c̣n bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đ̣i…


Đất nước ḿnh lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng ḱ vĩ
Những dự án và tượng đài ngh́n tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…


Đất nước ḿnh buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đă hết và biển th́ đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…


Đất nước ḿnh thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đă gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có ǵ để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…


Đất nước ḿnh rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…


TRẦN THI LAM
(Hà Tĩnh)