DƯƠNG  LỊCH ỨNG VỚI  ÂM LỊCH

 

Ngày nay cả thế giới đều dùng dương lịch nhưng bên cạnh, âm lịch vẫn c̣n được một số lớn các nước Á châu xử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
 

Năm 2010 dương lịch ứng với năm Canh Dần của âm lịch. Do đó bước vào năm 2010 chẳng bao lâu chúng ta sẽ ở vào năm Canh-Dần. Dần có biểu hiệu là Cọp

Những chữ đầu của năm như Canh lấy ở chuỗi có tên là CAN theo thứ tự gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Thân, Nhâm, Quư.
Những chữ thứ 2 trong tên của năm âm lịch như Dần lấy ở chuỗi có tên là CHI theo thứ tự: , Sửu, Dần, Măo, Th́n, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

 
 

 

Cách tính năm, tháng, ngày, giờ đều theo hệ số đó, gọi là lịch can chi. Có 6 chu kỳ hàng can tức là có 6 giáp mà mỗi chu kỳ hàng can hay mỗi giáp gồm 10 can (đó là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí) nên gọi là Lục thập hoa giáp.
       Hết một ṿng 60 năm từ giáp tư đến Quí Hợi.

Từ năm thứ 61 trở lại Giáp Tư,    năm thứ 121, 181... cũng trở lại Giáp Tư. Đó là một điều trở ngại cho việc nghiên cứu sử, nếu không ghi Triều Vua nào th́ rất khó xác định. Một gia đ́nh có ông và cháu cùng một tuổi, có khi tính tuổi cháu nhiều hơn tuổi ông, vậy nên khi tính thành dương lịch cần phải chú ư cộng trừ bội số của 60.


Con số cuối cùng của NĂM dương lịch ứng với các CAN:
 
0: Canh (ví dụ canh dần)
1: Thân
2: Nhâm
3: Quí
4: Giáp
5: Ất

6: Bính
7: Đinh
8: Mậu
9: Kỷ

Bảng tính đổi năm lịch can chi thành năm dương lịch
Cách tính: Cộng hoặc trừ bội số 60 c̣n dư bao nhiêu (nói cách khác có thể đem chia cho 60 và lấy số dư), đối chiếu bảng dưới đây sẽ biết năm Can Chi:

V í d ụ   2010 : 60=   33…>C ̣n d ư 30......> Canh Dần

              2012 : 60=   33...>  C̣n dư 32 .......>  Nhâm Tư


Right-click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of this picture from the Internet.


Ví dụ: Năm  2010 đem chia cho 60 ta có số dư là 30, đối chiếu với bảng trên ta được Canh
Dần. Nếu năm 2010 ứng với Canh Dần th́ 12 năm nữa sẽ là Nhâm Dần (2022) và lùi về trước 60 năm tức 1950 cũng là năm Canh-Dần và 2010+60=2070 sẽ có một năm Canh-Dần nữa. Tóm lại chu kỳ của những năm trong CAN là 10 năm và chu kỳ của những năm trong CHI là 12 năm.
Do đó, Năm 2010 là Canh-Dần th́:
10 năm nữa > (2010+10)=2020 > Canh-Tư
12 năm nữa > (2010+12)=2022 > Nhâm-Dần
60 năm nữa > (2010+60)=2070 > Canh-Dần
"Sáu mươi năm cuộc đời" có nghĩa con người ta dù sao cũng chỉ sống trong một chu kỳ trong đó có một năm cùng Can cùng Chi. Chỉ có ai sống 120 tuổi mới gặp lại năm đó lần thứ hai. Hy vọng con cháu sau này với tiến bộ của khoa học, tuổi thọ tăng trên 120 để có thể hưởng hai lần năm cùng tên can, chi.

 

C̣n ví dụ :Năm 2012:   đem chia cho 60 ta có số dư là 32, đối chiếu với bảng trên ta được Nhâm Tư

 

Nếu muốn t́m hiểu

                               - Năm tuổi    xin click   Năm tuổi theo  12 con giáp   

                               - Những con vật  biểu trưng 12 con giáp, xin click  12 con giáp

                                -Âm Lịch , th́ xin  click    Âm Lịch Việt Nam