Hận Ä�á»� Bàn
Uploaded by Danhlap. - See the latest featured music videos.

Rừng hoang vu
Vùi lấp chôn bao uất căm hận thù
Ngàn gió ru, muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù
Vạc kêu sương, buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường
Đèn đóm vương, như bóng ai trong lúc đêm trường về

Rừng rậm cô t́nh, đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng
cheo leo
Ngàn muôn tiếng âm, tháng năm buồn ngân, âm thầm ḥa bài hưng vong quốc ca
Người xưa đâu, mà thác thiêng cao đứng như buồn rầu
Lầu cát đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu

Đồ Bàn nguyện chung đường về đây
Máu nhuộm loang thâm chưa phai dấu
Sương trắng sau bụi kỷ hờn căm, khó tan...
Ḱa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai
Nhấp nhô trên sông xa xa thẳm
Mơ bóng chim chiền chế bồng nga
Vượt khơi.... về kinh đô
Ngàn thác voi uy hiếp quân giặc thù
Triệu sóng xô, muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ
Tiệc liên hoan, nhạc tấu vang trên xứ thiên đồ bàn
Dạ yến ban, cung nữ dâng lên khúc ca về Chàm

Một thời oanh liệt người dân nước Chiêm lừng ghi chiến công vang khắp non sông
Mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời c̣n theo nước non
Người xưa đâu, mộ đắp cao nay đă sâu thành hào
Lầu cát đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu
Người xưa đâu