Published on Nov 12, 2012

- Bi ht : Diễm Xưa
- Sng tc : Trịnh Cng Sơn
- Trnh by : Nhm Sng (Richard Fuller - Thủy Tin - Thế Vinh - H Chương)


*Richard Fuller (hay Rick Ph),* 65 t : người Mỹ śng ở VN từ 10 năm nay, ht v dịch nhạc TCS. Trước đ, anh Ph lm tnh nguyện vin trong hội International Voluntary Services (IVS) 4 năm từ 1969 đến 1973.

*Thủy Tin,* 36 t: nh c t́t cả 8 anh chị em, mồ ci cha từ lc 2 tuổi, ln 7 biết gip mẹ bun bn nui gia đnh, khuýt tật miệng (lc 8 tuổi bị ḅnh noma- cam tẩu m- ăn dần miệng v mi, phải mổ 8 lần v bị mất giọng ni). Tự tập ni lại để ht (tập trong lu nước) v đam m muốn ht nhạc TCS.

*Thế Vinh,* 42 t: mất cnh tay phải . L cậu b m̀ ci chăn tru, lc 8 tuổi t từ lưng tru bị gy tay, phải cưa đi. V m đn nn bỏ ra hơn 3 năm để tự tm ra cch chơi đn guitar 1 tay v thổi harmonica.


H Chương*, 29 t : cậu b con nh nng ngho, khím thị từ lc ln 2, đi lm tự nui ăn học . M m nhạc. Bắt đầu sng tc từ lc 15 tuổi. Tốt nghiệp thủ khoa Viện Qúc gia m Nhạc VN. Đọat 8 huy chuơng vng về ca v
đn bầu ở cc kỳ thi qúc gia v tỉnh. Nay l nhạc sĩ sng tc nhạc, ca sĩ v chơi đn b̀u, guitar, piano.