Một vài liên tưởng 

         khi nghĩ đến năm Mậu Tuất  2018

                    ở quê hương Việt  Nam

 

 

Nếu nói về Dương Lịch,   th́ năm nay là năm 2018,  nhưng nếu nói về Âm  Lịch th́ năm nay là năm  Mậu Tuất.      Khi nghĩ đến năm Mậu Tuất liên hệ  tới quê hương  Việt , tất nhiên  chúng ta có nhiều liên tưởng, tôi xin  mạn phép nói về  3 liên tưởng trong bài này:

-          Một số  biến cố lịch sử trong những năm Tuất từ thời Nguyễn cho tới thời Chánh Quyền Cộng Sản ở  quê hương  Việt .

-          Ư nghĩa  con Giáp Tuất  và  các con Giáp khác trong Âm Lịch theo tinh thần Văn hóa Việt

-         Vấn đề  Ẩm Thực   thịt  Con Vật liên hệ  đến con Giáp Tuất

 
   

         I- Những biến cố lịch sử trong những năm Tuất

 

Giáp Tuất   1658

  Chúa Nguyễn sai tướng   đem 3000 quân  sang nước Chân Lap  giúp ổn định xứ này,   v́ lư do vua nước Chân Lạp chết, nên chú cháu của họ tranh nhau ngôi vị  rồi sang cầu cứu Chúa Nguyễn.   Quân Chúa Nguyễn bắt được  Nặc ông Chân đem về Việt Nam.

 

Nhâm Tuất  1802

Chúa Nguyễn Ánh  đánh thắng  quân Tây Sơn thâu lại cả  nước.  Năm đầu tiên của thời nhà Nguyễn,  Nguyễn Ánh (Nguyễn Thế Tổ) lên ngôi trị v́, đặt quốc hiệu là Nam Việt ( sau Nam Việt được đổi thành  Việt nam), đóng đô tại Phú Xuân ( Huế), lập đàn tế Trời đất  rồi đặt niên hiệu là Gia Long nguyên niên, đổi tên  Bắc Hà ra Băc Thành.

Nhâm Tuất 1802 cũng là năm cuối cùng  của thời Nam Bắc phân tranh ( 1528-1802).

 

Bính Tuất 1826

Triều đ́nh nhà Nguyễn từ vua Minh Mạng trở về sau  không nhận tân lănh sự Pháp.  Thời vua Gia Long, có lănh sự Pháp.  Thời đó lănh sự Pháp  tên là  Chaigneau.   Cũng năm này,  có biến cố  Giặc Phan Bá Vành ở Nam Định  gây loạn.

 

Mậu Tuất 1838

 Thời  vua Minh Mạng (Nguyễn Thánh Tổ), rất nhiều giáo sĩ và giáo dân bị giết v́ nhà vua nghi ngờ rằng dân bên đạo  theo giúp quân giặc.   Khi vua thấy việc cấm những người đi giảng đạo trong nước đều bị thất bại, nên sai  sứ thần sang Pháp để điều đ́nh nhưng không được  tiếp, phải ra về.

 

 Canh Tuất 1850

     Đời vua Tự Đức (Nguyễn Dực Tôn), vua ra lệnh các quan  Kinh Lược Đại Sứ đi khám xét  công việc các quan lại và sự làm ăn của dân gian để t́m cách cải tiến và dẹp  các việc rối loạn trong nước.

Vua Tự Đức lập lại 4 kỳ thi hương và thi Hội.    Kỳ  đệ nhất   thi Kinh Nghĩa, kỳ  đệ nhị thi  Văn Sách,   kỳ  đệ tam thi Chiếu Biểu Luật, kỳ đệ tứ thi Thơ và Phú.

 

Nhâm Tuất 1862

 Hoà Ước Năm Nhâm Tuất 1862  được kư  giữa  triều đ́nh Việt-Nam  với Pháp và  Y Pha Nho.   Tờ ḥa ước này có 12 điều mà 2 điều quan trọng là chính quyền  Việt Nam phải công nhận nền bảo hộ của Pháp cho toàn cơi Việt Nam, nước Việt Nam phải cho giáo sĩ nước Pháp và nước Y Pha Nho được tự do giảng đạo và dân có tự do theo đạo  Thiên Chúa, cùng tự do thông thương và mậu dịch;   nước Việt  Nam phải băi việc học  và việc thi chữ nho và phải nhường đứt cho nước Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ: tỉnh  Biên Ḥa, tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường.

 

Cũng trong năm Nhâm Tuất 1862, Ông Trương Công Định  đánh úp quân Pháp bằng địa đạo để chiếm lại G̣ Công và giành lại các thị trấn  Chợ gạo, Cái Bè và Tân An, nên triều đ́nh Huế đă khắc ấn “   B́nh Tây Đại Nguyên Soái “ để phong chức cho ông.

 

Giáp Tuất 1874

   Năm Tự Đức  thứ 2,  Hoà Ước  năm Giáp Tuất 1874 được  kư giữa ông Nguyễn văn Tường  và Lê Tuấn với Thiếu tướng hải quân Pháp là Dupré  rằng Pháp trả lại 4 thành phố:  Hà Nội, Ninh B́nh, Nam Định và Hải Dương tại Bắc Việt cho triều đ́nh Huế.  Pháp nhận  quyền độc lập của vua nước Nam

 
 

 

Bính Tuất 1886

Ông Trương Vĩnh Kư  đại văn hào đặt nền móng cho nền văn học Việt bằng chữ quốc ngữ trong hậu bán thế kỷ 19, được triệu ra  Huế làm  việc ở Viện Cơ Mật  trung gian giao thiệp giữa Pháp  với Chính phủ Việt Nam.

Cũng năm Bính Tuất 1886,  Ông Hoàng Hoa Thám lập chiến khu  Yên Thế có danh hiệu là  Hùm Thiêng Yên Thế  chống  Pháp và Ông Đinh Công Tráng của phong trào Cần Vương  lập chiến lũy Ba Đ́nh. Quân Pháp hai lần chống phá chiến luỹ  Ba Đ́nh đều thất bại.

 

Mậu tuất  1898

Ông Trương Vĩnh Kư   mất

 

Nhâm Tuất 1922

 Vua Khải Định sang Pháp dự hội chợ, nên nhà chính trị Phan Chu Trinh hiệu Tây Hồ  dâng biểu điều trần kể tội vua  về  tội Pháp du ám muội, tội du hành vô độ, và tội ăn mặc không phải lối.

 

Giáp tuất 1934

 Trường Viễn Đông Bác Cổ phát  triển một cách quy mô.. Vua Bảo Đại trị v́ năm  thứ 9.  Lần đầu tiên ở  Việt Nam  công nhân  nhà máy gạo Chợ Lớn đ́nh công .

 
 

 

Bính Tuất 1946

 Quân Pháp trở lại Việt Nam, chiến tranh Việt Nam  bùng nổ do Hồ Chí Minh.  Quân Pháp thúc đẩy  Nam Kỳ thành lập chính phủ tự  trị, v́ thế vào ngày 7 tháng 5, chính phủ  Lâm Thời Nam Kỳ  được thành lập do Bác Sỹ Nguyễn văn Thinh làm Thủ Tướng. Pháp công nhận  Việt Nam là một quốc gia ĐỘC LẬP trong Liên hợp Pháp.

 

Mậu Tuất 1958

Tổng Thống Ngô đ́nh Diệm thiết lập các khu dinh điền tại Cái Sắn, La Ngà và Pleiku.  Đây là những năm thái b́nh nhất và  thịnh trị nhất ỡ Miền Nam.

 

Canh Tuất 1970

 Chiến tranh giữa Việt Nam Cộng Ḥa và Việt Cộng lên đến cao điểm do Việt Cộng gây ra. Cũng trong năm này, Tổng Thống Thiệu ban hành luật  “Người Cày có ruộng “.

 

Nhâm Tuất 1982

Phong trào vượt biên t́m tự do của người Việt tự do để lánh nạn Cộng Sản ở Việt Nam gia tăng mạnh mẽ hơn hồi vong quốc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.   Vượt  biên   bằng  thuyền bè qua biển cả qua ngả Thái Lan, Bi-Đông Mă Lai, Nam Dương  và  Phi luật Tân.

 

Mậu Tuất   2018

Việt Nam Cộng Sản càng ngày càng ngả đầu vào ḷng Trung Quốc trong hầu hết các vấn đề sinh tử,  có cơ mất chủ quyền và mất nước. Chữ Viết tiếng Việt có nguy cơ thay đổi theo ư của trung Quốc để tiêu diệt toàn bộ lịch sữ Việt và văn hóa Việt. Tương lai  quê hương mờ mịt trước mắt.  Không biết năm Mậu tuất 2018 này số phận quê hương sẽ về đâu!  Thôi th́ ta vẫn cứ hy vọng và hướng về tổ quốc thân yêu nguyện cầu….

 
 

 

 

          II- Ư nghĩa con GiápTuất và các con Giáp khác trong  

              Âm Lịch theo tinh thần Văn hóa Việt  

 

  1/-  Ư nghĩa  12  con Giáp trong Âm Lịch

Âm  Lịch tính theo con vật.    Câu chuyện “sự tích” 12 con vật của Âm  Lịch  rất đơn giản và khá thú vị  như sau:

 Một lần, Đức Phật cho mời tất cả các con vật trên thế giới tới dự tiệc chào năm mới. Lời mời đă được gửi đi với tất cả thành ư, nhưng cuối cùng chỉ có 12 con vật tới dự tiệc. Cảm kích sự nhiệt t́nh của 12 con vật đó, Đức Phật đă tặng cho chúng một món quà ư nghĩa, đó là tên của chúng sẽ được đặt cho các năm trong lịch Mặt trăng. Thứ tự đặt tên của 12 “vị khách” này cũng rất đơn giản, “vị khách” nào đến trước được đặt trước, “vị khách” nào đến sau th́ nhận năm tiếp sau. Chú chuột bé xíu là “vị khách” đầu tiên và v́ thế được đặt tên cho năm đầu tiên, và chú heo ục ịch là “vị khách” cuối cùng nên phải nhận năm cuối cùng trong 12 con giáp.

Người Việt dùng lịch Mặt trăng tin rằng những ai sinh vào năm của con vật nào sẽ mang tuổi của con vật đó và hầu hết những đặc tính cả tốt lẫn xấu của con vật đó. .

 

 Mười hai con vật của Âm Lịch mỗi con đều tượng trưng cho tánh khí và bản chất của người  sanh nhằm năm đó.  Có thể nói, người xưa cố t́nh đặt tên từng con vật đă lựa chọn,  đặt tên từng năm rất ư nghĩa.  

 Nh́n chung, ta  thấy có một ẩn ư cao siêu về tổng thể của 12 con giáp họp lại  và  trong mỗi chúng ta đều chứa đựng tánh khí của cả 12 con vật tượng trưng..

 

Chúng ta có sự khôn ngoan , lanh  lợi, và thông minh của con chuột  (Tư). Các nhà chiêm tinh gia Trung Hoa  gán cho chuột  tính sáng tạo, lương thiện, khoan dung, đầy hoài băo, dễ cáu gắt  và hoang phí.  Có người cho rằng chuột thông minh, dễ bảo, sạch sẽ và thích vui đùa, nhất là khi chúng được nuôi  dưỡng từ thủa sơ sinh và được tiếp xúc thường xuyên với con người. Nếu được huấn luyện, chuột biết  tŕnh diễn nhiều tṛ vui ngoạn mục.

 

Chúng ta cần cù nhẫn nại, chịu đựng như con trâu ( Sửu)

 

Đầm lầy là nơi sinh sống của loại trâu và cũng là quê hương của Lúa nước. Sống bằng  gạo thóc sản phẩm của lúa nước, dân  Việt thuần hóa  loại trâu  để dùng vào việc  chuẩn bị  đất  ruộng  trồng lúa và  đập lúa. Trong khung cảnh đồng quê  người và trâu gắn bó với nhau như h́nh với bóng:  Ca dao:

Ai ơi cùng vợ cùng chồng

 chồng  cày vợ cấy con trâu đi bừa

 Trâu đă cùng với con người Việt một nắng hai sương, sớm hôn tận tuỵ với nền văn minh lúa nước.

Con người  chúng ta có lúc hung  tợn can đảm  bất cần đời  như con cọp.  ( Dần)

Hùm, cọp là chúa tể rừng xanh nhất là ở địa bàn châu Á. Không những hùm cọp đe dọa tính mạng kẻ tiều phu trên rừng mà c̣n về đe dọa sinh mạng người nông dân, bắt gia súc nơi đồng bằng. Dân quê v́ vậy sợ hăi phải tôn xưng cọp lên hàng Ông: ông Cọp, ông Hùm. Họ hay cữ không giám gọi tên mà chỉ gọi "Ông Thiêng", "Ông Ba Mươi".

 

Muốn cho con nín, dân quê thường đem cọp ra hù doạ: "Con khóc, cọp nó nghe nó về th́ khốn".

 

Con người  chúng ta   cũng có lúc mềm mại uỷ mị như con mèo ( Măo)

 

Thích sự ấm áp, thích được vuốt ve là những đặc tính nổi bật của chú Mèo. Người tuổi Măo cũng gần như vậy, luôn sống rất tŕu mến, tràn ngập t́nh cảm, yêu thích các bữa tiệc, và rất hiếm khi buồn rầu hay cáu gắt. Với bạn bè, họ là trung tâm của những cuộc vui, c̣n với gia đ́nh, họ luôn biết cách tạo nên không khí hạnh phúc.

Một số người chúng ta  lúc nào cũng muốn quyền lực phá trời đạp đất như con rồng ( Th́n)

Rồng là  con vật  tưởng tượng  cho  sấm sét trên bầu trời khi mưa băo. Muôn vật  đều sợ vía.  Đây là con vật duy nhất trong bộ tứ linh “Long –Lân –Quy –Phụng”, nên tuổi con rồng ( Th́n) luôn luôn được coi là tuổi may mắn nhất trong 12 năm tuổi. Người tuổi rồng (Th́n)  luôn được miêu tả là những người rất quyết đoán, mạnh mẽ đầy nghị lực và rất tài ba, họ có thể thành công ở hầu hết mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, người tuổi Th́n cũng khá may mắn v́ luôn có được sức khoẻ tốt.

 
 

 

 Ở xă hội hiện nay không thiếu  người hèn mọn hà tiện lươn lẹo thâm độc như  loài rắn ( Tỵ)

 Con rắn th́  ḅ lươn lẹo chỗ nào cũng lọt vào được  từ  chỗ thấp đến chỗ cao tuỳ cơ ứng biến.  Chính v́ vậy, những người tuổi Tỵ có rất nhiều kỹ năng nổi bật, và đặc biệt trong số đó là sự thông minh sắc sảo và trực giác tốt. Họ thường rất thích đọc sách, âm nhạc và cuộc sống của họ đặc biệt may mắn với  chuyện tiền bạc. Một điểm trừ duy nhất của người tuổi Tỵ, đó là họ không thích bị thử thách.

 

 Cũng ở xă hội chúng ta có  người ra vẻ hùng tráng, nghênh ngang , chinh phục như loài ngựa

 (ngọ)

 Ráng vẻ  con ngựa có vẻ nghênh ngang khi cái bờm của nó  trổ mă  oai phong cùng với cặp mắt  sắc sảo và  cái đuôi vẫy mạnh  mẽ.  Chính v́ vậy người tuổi Ngọ được miêu tả là những người vui tính, hấp dẫn,  luôn luôn là trung tâm của đám đông và của các bữa tiệc. Đôi khi họ hơi nóng nảy, ích kỷ và thiếu kiên nhẫn, nhưng đó chỉ là những lúc tâm trạng của họ không tốt. B́nh thường, bạn sẽ thấy những người tuổi Ngọ là những người bạn và đối tác rất tuyệt.

 

  Ở Xă hội Việt, người dàn ông  mê gái thường  được  tặng  từ ngữ máu dê  ( Mùi)

  Kinh nghiệm cho thấy trong một  bày dê, th́  dễ nhận  ra con đực con cái,  Con đực thường sung măn, cường tráng.  C̣n con cái th́ hiền lành .  C̣n  nói chung  th́ dù dê đực hay dê cái  đều  có những đặc tính để  tượng trưng cho hạng người phong cách duyên dáng, tính t́nh lạc quan, tốt bụng và rất dễ tính, hạng  người rất tài năng và có óc sáng tạo cao, hạng  người biết cách chiều ḷng   bạn  hữu, coi  bạn hữu là rất quan trọng với   ḿnh.

 Con người  chúng ta lúc lao động vất vả, nhưng cũng có lúc rong chơi như đùa cợt yêu đời như loài khỉ  (thân)

 Những chú khỉ th́ rất nhanh nhẹn, năng nổ, và rất vui tính. Những người sinh tuổi  khỉ (thân) cũng vậy. Họ rất nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ, suy nghĩ nhanh và rất vui tính. Họ rất  thèm  thuồng và khó có thể “yên phận” với việc ǵ. Hầu hết những người tuổi Thân khá tham vọng và thường rất thành công trong việc đầu tư tiền bạc. Cuộc sống của những người tuổi Thân luôn được coi là khó đoán nhất trong 12 con giáp.

 
 

 

Những người tuổi    con Gà (Dậu)   lúc  háo sắc phỉnh lừa như con gà  trống , có lúc  săn sóc bảo vệ gia đ́nh như con gà mái  bảo vệ đàn  gà con của ḿnh.

 Những người tuổi    con Gà (Dậu) là những người bạn trung thành tuyệt đối và luôn hết ḷng giúp đỡ người khác. Gia đ́nh là cả thế giới với người tuổi Dậu. Tuổi Dậu cũng chính là tuổi được đánh giá cao nhất về sự trung thành trong 12 con giáp.

 

Những người tuổi  Chó (Tuất)  trung thành tận  tụy như loài chó

 

Những ai nuôi chó đều công nhận sự trung thành, và  sự mến chủ của chó.

Những người tuổi  Chó được miêu tả như những nhân viên cần mẫn,  yêu thích sự hoàn hảo đến từng chi tiết trong mọi công việc. Họ c̣n được coi là những người chân thành và đáng tin cậy nhất trong 12 con giáp. Nếu có một người bạn tuổi Tuất,  bạn sẽ thấy họ là những người luôn biết lắng nghe và đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích.

 

Sau cùng  những người tuổi Heo (Hợi) bản năng tham lam thụ hưởng tha hóa theo dục tính của loại heo.

Những người tuổi Heo ( Hợi)   được “nhận diện” là những người rất ngọt ngào, vô tư. Họ yêu thích các bữa tiệc, không quan tâm quá nhiều đến chuyện tiền bạc. Họ không  cảm thấy buồn rầu hay hối tiếc ǵ.  Vào  những dịp  lễ, những người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ xă hội và tham gia thật nhiều các buổi sinh hoạt cộng đồng cũng như tiệc tùng vui vẻ.

 
 

 

Tất cả những tánh khí và bản năng của 12 con vật tượng trưng trong Âm Lịch rất độc đáo.  Ông cha ta đă nghiên cứu từng con vật tiêu biểu để gói trọn, miêu tả toàn vẹn tánh khí và bản chất của con người.  Trong mỗi người chúng ta, nếu thành tâm tự soi trọi chính ḿnh, sẽ thấy rằng 12 con vật tiêu biểu ấy chính là chúng ta vậy.

Trở lại tính khí của con người mang tuổi con vật nào trong 12 con giáp.  Người mang tuổi con giáp nào sẽ tin rằng  ḿnh giống tính khí và thời vận mà con vật đó tiêu biểu.   Ví dụ người ta cứ rót vào tai:  “Mày mang tuổi con dê th́ dê phải biết   rằng suốt đời tán gái và sẽ khổ v́ đàn bà !   Nghe hoài cái điệp khúc đó đâm ra ḿnh tưởng thiệt, nhưng thực tế suốt cuộc đời đâu có đúng như vậy.

Một  bà nọ sanh nhằm năm con trâu lấy phải ông chồng  sanh nhằm năm con dê, bà lúc nào cũng than: “Kiếp con trâu cứ phải nai lưng ra  cày cho con dê ngồi tán gái và hưởng.

Thế ra  ai ở tuổi nào th́ cứ đinh ninh rằng ḿnh giống như con vật ở tuổi ấy.

   2/-  Ư nghĩa con Giáp Tuất  và  câu chuyện cỗ xe  tam khuyển

Tổng thống   Donald Trump sanh năm 1946, nếu tính theo Âm Lịch nhằm vào tuổi năm  Bính Tuất, tuổi con chó. Năm 2018 nhằm vào năm Mậu Tuất là năm tuổi của người lănh đạo Hoa Kỳ. Lên ngôi năm con gà và tiếp theo năm  tuổi của ḿnh, không biết con người đặc biệt  này sẽ  dẫn dắt nhân loại vào xa lộ hay vào đường hẻm th́ phải hỏi quư thầy Lốc cốc sờ mu rùa của Việt Nam xem sao.

Bản chất của con chó th́ thông minh, có  tài về khứu giác, rất trung thành với chủ. Nếu  ở trong môi trường  rừng rú th́ cũng là rất dă man. Người tuổi Tuất thường rất siêng năng  cần mẫn, hay giúp ích và thơm thảo…không keo kiệt.

Nhưng người tuổi tuất lại có  tánh tự cao tự đại, hay nghi  kỵ, thường th́ xem ai cũng  đáng nghi ngờ là họ không tốt, trước khi t́m hiểu thêm. V́ hay nghi ngờ nên người mang tuổi con chó lúc nào cũng  hay pḥng bị và rất ít có bạn thân.  Trường hợp này h́nh như cũng  hao hao giống  tánh khí ông Tổng Thống  thứ 45 của nước Mỹ.

      Đến đây xin kể câu chuyện cỗ xe  tam khuyển (câu chuyện  do tác giả Công Quang viết )

(Dân trí) – Ở Tây Ninh có một người phụ nữ nghèo đă gần 80 tuổi dùng 3 con chó làm công cụ kéo xe ḿnh vận chuyển đồ đạc, hàng hóa. Sáng kiến độc nhất vô nhị của bà được người dân trong vùng gọi vui là “cỗ xe tam khuyển”.

Cỗ xe tam khuyển độc đáo của d́ Tư Mỹ

 

Cỗ xe tam khuyển - một sáng kiến lạ lùng

Trong một dịp t́nh cờ về bến nước Trung Dân thuộc xă Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi bắt gặp một cảnh tượng rất thú vị: Ba con chó đang kéo 1 cỗ xe làm bằng nhựa PVC, trên đó có 2 bao lúa, chạy trên cặp bánh xe đạp, đang bon bon trên đường. Phía sau cỗ xe kéo kỳ lạ là một người đàn bà đă gần 80 tuổi g̣ lưng đạp xe theo. Cỗ xe lạ lùng này giống như những cỗ xe ngựa ở các tỉnh miền Tây trước năm 1975 nhưng nó đặc biệt hơn bởi không phải ngựa kéo mà là chó kéo. Xe này chỉ chuyên chở những bao hàng.

 
 

 

Cỗ xe tam khuyển độc đáo của d́ Tư Mỹ

Cỗ xe chó kéo này do bà Cao Thị Mỹ, hay c̣n gọi là d́ Tư Mỹ, nghĩ ra để giúp bà chuyên chở những bao lúa, gạo từ 40-50 kg mà với sức của một người gần 80 tuổi như bà không thể làm được.  Bà nói:    “Sức tui yếu rồi không trông cậy được vào ai nữa nên phải tự lo cho ḿnh. Có mấy con chó làm gia tài nên tui dùng nó để giúp tui trong công việc ấy mà chứ không nghĩ ngợi ǵ sâu xa cả…”, vừa hút điếu thuốc lá bà Tư Mỹ bắt đầu kể về cơ duyên chế ra chiếc xe kéo lạ lùng này như sau:

Trong một lần t́nh cờ xem ké truyền h́nh ở nhà hàng xóm, bà Tư Mỹ thấy cảnh những con chó kéo xe trượt tuyết ở vùng ven Bắc Cực xa xôi rất tiện lợi, nên chợt nghĩ đến việc dạy cho đàn chó của bà kéo xe. Bà đến những cửa hàng bán vật liệu xây dựng mua ít ống nhựa PVC rồi xin bánh xe đạp cỡ nhỏ mà chủ tiệm sửa không dùng. Về nhà, bà Tư Mỹ h́ hục, cưa đục, lắp ráp để tạo một cái cỗ xe cho bầy chó kéo đi.   Chừng mười ngày th́ cỗ xe tự chế hoàn thành.

Có 3 con chó nhỏ bà buộc luôn cả 3 con vào xe, tập cho chúng cách kéo cỗ xe này. Lúc đầu, cỗ xe vận hành không như ư muốn v́ 3 con chó vốn trái tính nết cũng như hoạt động nên chưa quen với công việc quá mới mẻ. Mất nửa năm kiên tŕ dạy dỗ, bà Tư Mỹ mới tạo được một cỗ xe chó kéo ưng ư và gọi nó bằng một cái tên khá mỹ miều: cỗ xe Tam Khuyển.

Sáng chế ra cỗ xe kéo lạ lùng, bà Mỹ đem vào ứng dụng trong cuộc sống. Những chú chó giúp bà chở lúa mỗi khi bà đạp xe đi mót lúa.

 
 

 

“Tui thấy lạ quá chừng là lạ. Mấy con chó chạy bon bon trên đường kéo chiếc xe chở đồ đi mà tôi ngỡ ḿnh lạc vô xứ thần tiên nào trong truyện cổ tích ấy. Mấy con chó nó cũng khỏe thật”, ông Hai Minh, một lăo nông ở Châu Thành hóm hỉnh nói.

“Chó của tui là giống chó địa phương thường được gọi bằng cái tên con Vàng con Mực ấy. Tuy chúng nhỏ con nhưng mà kéo khoẻ lắm. Có những lần, lúa, khoai chất lên xe tới 70, 80 kg mà chúng vẫn chạy băng băng. Tui đạp xe đi theo mà không kịp”, bà Mỹ kể.

Thương lũ chó, bà ít khi chất nặng lên xe mà thường chỉ giới hạn từ 50kg trở xuống. Cũng nhờ cỗ xe chó kéo độc đáo mà các nông sản mót được của bà Mỹ, dù chẳng phải loại tốt, luôn nhanh chóng được người ta xúm lại mua hết. Không chỉ ở Phước Vinh, bà Mỹ c̣n đưa cỗ xe chó kéo cùng ḿnh đi làm ăn xa trong cả huyện Châu Thành, rồi lên thị xă Tây Ninh, Tân Biên, tới tận cửa khẩu Xa Mát.

 
   

              III-   Vấn đề ẨmThực  thịt  Con Vật

                      liên hệ đến con Giáp Tuất

  

 Đối với con người, kể cả  đối với người Việt tại quê nhà  th́ thức ăn trên trời dưới biển hằng hà   sa số, chẳng thiếu thứ ǵ.  Thế nhưng thịt chó vẫn là món ăn  “đệ nhất ẩm thực” của nhiều người Việt ở   quê nhà ; đến nỗi có kẻ ăn thịt chó xong, mấy ngày không chịu xỉa răng ḥng  giữ lại cái dư vị chó trong từng kẽ răng.     Đồng thởi để thị vị  hóa món ăn mà họ gọi là  đệ nhất ẩm thực này, các tay ghiền thịt chó đă đặt cho món ăn này nhiều nickname, nghe thật nhẹ nhàng êm ái như: mộc tồn, ḅ bắc, cờ tây.   Chưa đủ, họ c̣n vẫy gọi những ai chưa biết mùi vị thịt chó hăy nhanh chân thụ hưởng v́ rằng:

                     Sống  ở trên đời ăn miếng thịt chó  

                     Chết xuống âm phủ biết có hay không

Ngày xưa  dân ăn thịt chó không nhiều.  Hầu như dân ở Miền Nam và người tu hành chẳng ai ăn thịt chó cả.  Nhưng nay dân Việt xơi 5 triệu chú chó 1 năm, bất chấp những cái chết thương tâm v́ nạn cướp chó, giết người, những vụ ngộ độc , tử vong v́ ăn phải chó bệnh, chó đánh bả, chó nhặt về từ băi rác.

Riêng hai xă  ở Hoài Đức ngoại ô Hà Nội nơi cung cấp đến 70% lượng thịt chó cho Thủ Đô và các vùng lân cận, mỗi ngày cũng đă tiêu thụ đến 4-5 tấn thịt chó. Cảnh những chiếc lồng sắt nhốt chó từ khắp nơi chở về Thủ Đô, cảnh những  con chó bị thui đen, mổ bụng  nhe răng trắng hếu bị buộc chặt sau xe máy đổ về  các quán  nhậu và cảnh những khách sành điệu kéo  về các quán  thịt chó nổi tiếng ở vùng  đê Yên Phụ-  Nhật Tân mỗi ngày,   là những h́nh ảnh quen thuộc đối với cư dân ở đây.

C̣n vùng Hố Nai   Biên Hoà trong 40 khu chợ, đâu đâu cũng có bán cầy tơ bảy món.  Chó cũng  được  bán đầy các phần thịt ở chợ  Ông Tạ  quận Tân B́nh và các quán nhậu khắp nơi trong thành phố  Sàig̣n- Chợ Lớn.

Dân nhậu thịt chó ngày càng đông, khiến việc cung cấp nguồn chó  nội địa sút giảm, đẩy giá thịt chó tăng cao-   trên dưới 200 ngàn đồng một con-   nên một phần đáng kể lượng   thịt chó đang đuợc tiêu thụ buộc phải nhập từ Thái Lan  qua ngả biên giới Thái-Lào với khoảng 1000 con, mỗi đêm bởi các tay buôn lậu.

 

Lợi  dụng cơ hội ngàn năm có một ngày, các tay du thủ du thực này, các đấng vô công  rỗi nghề cũng nhảy vào ăn có bằng việc trộm chó, lộng hành từ nông thôn đến cả thành thị chẳng coi ai  ra ǵ.   Chỉ mấy tháng gần đây thôi, biết bao vụ từ việc bắt trộm chó, ngang nhiên xông vào nhà dân cướp chó, chém giết chủ chó, bắt cóc  trẻ nít làm con tin không kể ngày đêm, đến việc dân bắt kẻ  cướp chó ,  chém  hoặc bị bắn chết kẻ  cướp chó,  ngay giữa ban ngày là chuyện thường ngày, làm náo động cả vùng quê.    Dân làng phẫn nộ bắt được cướp th́ đánh hội đồng cho hả giận, thậm chí đánh chết và thiêu sống kẻ  cướp chó cùng chiếc xe ăn cướp. Người ta c̣n  rào làng cắt cử nhau canh gác để chống  nạn cướp chó, hành hung người.

 
 

 

Kế hoạch cướp chó ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Bọn cướp dùng dây phanh làm một cái tḥng lọng và tung vào cổ chó, trong khi kẻ đằng trước  ngồi  xe  rú ga.  Con chó chống cự lại đến mức tất cả chân của nó trượt trên đường,bật máu, sau đó nó quỳ xuống, đầu gối lết trên mặt đường đá khô khốc, máu bật ra và nước mắt chảy. Khi lịm đi th́ bọn cướp giật lên, ôm ngang người và bỏ chó vào bao tải.

Chủ  con  chó nh́n thấy liền lấy xe máy phóng lao theo, rượt theo. Bọn trộm chó dừng xe, rút kiếm ra và vẫy chủ con chó lại. Thương chó lắm, nhưng chủ con chó đành lau nước mắt và quay xe.

Trong hai năm qua  có ít nhất 15 người trộm chó  đă tử vong sau những vụ đánh hội đồng. Vụ  trọm chó lên đến  hàng trăm người, có cả người già bị giết và bị đốt cháy cùng với xe gắn máy ở Việt Nam.     Bần cùng sinh đạo tặc, th́ bần cùng sinh cẩu tặc là chuyện đương nhiên.  Nhưng nếu luật pháp không khá dễ dàng với việc cẩu tặc như nhận định của dân mạng và nếu các quan chức và cảnh sát  đều không nhận hối lộ  như một  nhận định của một nghị sĩ Thái Lan th́  cẩu tặc và dân buôn lậu chó  cũng sẽ không c̣n đường sinh sống.