Trang Phục  Phụ Nữ Việt

                    cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

 

 
   

Bức tranh khắc họa phụ nữ Việt Nam ở những thập nin đầu của thế kỷ 20, do họa sĩ Joseph Inguimberty thực hiện

Bức tranh sơn dầu Phụ nữ v trẻ em vẽ năm 1934 của Inguimberty

 
   

Bức C gi miền Bắc vẽ năm 1934

 
   

Bức Đất v người miền Bắc.

 
   

Bức Đi chợ

 
   

Bức Mẹ v con của Victor Tardieu vẽ năm 1925,