THN PHẬN ĐN NG qua thơ TTKH

 


        gif

 

          Một ma thu trước, mỗi hong hn
          Tới thng lnh lương mới hết hồn
          Bạn rủ đi chơi, no c dm
          Ti chờ người tới để giao lương
 
   

      Người ấy thường hay ngắm lạnh lng
     Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :
     Rằng lương sao c bao nhiu đấy?
     Chắc giếm bớt rồi, phải thế khng?


          Người ấy thường hay mc bp ti
          Khảo tiền mỗi lc bp ti vơi
          Bảo rằng ti mc cn hơn để
          Ghệ mc tiền ng, mới khổ đời.


    Thuở ấy no ti đ biết g:
    Trẻ người, non dạ qu ngu si
    Bao nhiu tiền bạc, ti dng hết
    Chẳng giữ cho mnh được t ti


         Đu biết tiền đưa bả thng ny
         L tiền dnh dụm bấy lu nay
         Bao nhiu tiền mặt, người chm hết
         Biết lấy g vui với bạn đy?


   Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
   Lng ti cn gi đến bao giờ
   Người kia đ biết ti vơi ti
   Người ấy cho nn vẫn hững hờ
     

 

        Ti vẫn đi bn cạnh một người
         Dữ như sư tử của lng ti
         V từng thu chết, từng thu chết
         Vẫn sợ vợ hơn cả sợ trời


    Buồn qu, hm nay xem lại ti
    Chỉ cn tiền lẻ để ăn xi
    Bao nhiu tiền chẵn, người gom hết
    Chỉ tặng cho ti một nụ cười

 
   

        Ti nhớ lời người đ bảo ti.
         Đưa tiền người giữ khỏi li thi
         Đến nay, ti hiểu th ti đ
         Lm lỡ đời trai, muộn mất rồi !
                  

 

        gif