Vấn đề thông tin quần chúng

                             nơi  nền văn hóa Việt

 

Sống dưới chế   độ thực dân Trung Quốc suốt thời gian hơn ngàn năm kéo  dài từ    hai trăm  năm trước Tây lịch cho tới năm 939 sau Tây Lịch, người dân Việt  bị ḱm kẹp về miếng cơm manh áo, cho đến ngôn luận, đời sống thật là  khổ sở trăm bề. Cảnh khổ  lầm than đó  phần nào lại tái diễn thời kỳ Pháp thuộc  từ năm 1888 tới  1942 và  Nhật thuộc  cuối thế chiến  thứ  2.  Cảnh khổ  lầm than đó   lại càng mănh liệt  duới thời Cộng Sản và Xă Hội Chủ Nghĩa từ năm 1945 cho tới ngày nay.   Dưới những  chế độ ḱm kẹp miệng  ăn , miệng nói, ăn uống không đủ no,  không được tự do bày tỏ ư kiến, và phải suy nghĩ một chiều, th́ quần  chúng  tất nhiên than phiền  với nhau về những bất măn với nhà cầm quyền.   Sự  than phiền  này nằm dưới dạng  thông tin  quần chúng.   

 
   

 Sự kiện thông tin  quần chúng đă trở thành  một  thói quen phổ cập của người Việt . Cuối cùng nó đă trở thành  một   thói tục văn hóa Việt

Thói tục thông tin  quần chúng có thể mang tên  Ca dao truyền khẩu, nếu người dân không có chữ viết hoặc không có cơ hội viết.   Ca dao truyền khẩu được truyền  tụng qua  thể thơ Lục Bát.

Thói tục thông tin  quần chúng có thể được truyền  tụng qua ca nhạc   Ca nhạc có tác dụng kích thích ḷng dân rất mạnh đối với giới cầm quyền.

Thói tục thông tin  quần chúng có thể mang tên    Tin Đồn..    Tin đồn   được tung ra  bằng truyền đơn phát ra  cho quần chúng , hoặc bằng internet.  Tin đồn được viết  bằng thơ, hoặc bằng văn xuôi   

Thông tin  quần chúng  có thể nói lên một sự kiện xác thực, đúng trăm phần trăm, mà cũng có thể  nói lên một sự kiện sai lệch.   Tài liệu của tin đồn lấy ra  từ phía  nhà cầm quyền do một  nhân viên nội bộ của cơ quan nhà nước.   Nhân viện này có thể   trống dạ  nói ra. Nhân viên này có thể  bất măn với cơ quan ,    Nhân viên này có thể bị mua chuộc  bằng mỹ nhân kế, hoặc bằng  tiền,  hoặc bằng  những quyền lợi nào đó trong lănh vực tham nhũng.   Tham nhũng  có thể là một  động lực chính cho sự tiết lộ tin đồn.

Sau đây xin dẫn chứng  một số sự kiện thông tin quần chúng:

  1-   Dạng Ca dao:

Năm đồng đổi lấy một xu

Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thày

Câu ca  dao  nói lên sự bất măn  của dân chúng miền Nam  về nạn đổi tiền học tập cải tạo

-nạn đổi tiền

 chỉ trong ṿng 10 năm kể từ ngày chiếm miền Nam, chính quyền XHCN đă ba lần đổi tiền. Lần thứ nhất vào ngày 2 tháng 9 năm 1975 theo tỷ giá quy định là 500 đồng Việt Nam Cộng Ḥa đổi lấy một đồng Giải Phóng, có nghĩa là năm đồng tiền cũ đổi lấy một xu tiền mới. Thêm nữa, mỗi hộ, tức mỗi gia đ́nh, chỉ được đổi tối đa 200 đồng tiền mới, tức 100.000 đồng tiền cũ bất kể hộ có bao nhiêu nhân khẩu.

-Riêng về nạn học tập cải tạo:

 hàng trăm ngàn quân nhân công chức chế độ Việt Nam Cộng Ḥa  bị tống giam vào cái gọi là trại cải tạo, dưới sự quản trị của lũ côn đồ dốt nát

 
 

 

Rồi những câu ca dao kế tiếp về nạn đói:

Bắt phanh trần phải phanh trần

Cho may ô mới được phần may ô

 

Từ khi ta có Bác Hồ

Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào

 

Lương chồng, lương vợ, lương con

Đi ba buổi chợ chỉ c̣n lương tâm

Lương tâm đem chặt ra hầm

Với rau muống luộc khen thầm là ngon

 

Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh

Ba anh có biết dân t́nh cho không?

Rau muống nửa bó một đồng

Con ăn bố nhịn, đau ḷng thằng dân

 

Ai sinh ra cái củ ḿ?

Hỏi : Để làm ǵ? Đáp : Để mà ăn!

Nước nhà măi măi khó khăn

Dân ḿnh măi măi phải ăn củ ḿ

 

Dân đói mà đảng th́ no

Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày

Đảng béo mà dân th́ gầy

Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?

Những câu ca  dao  nói lên sự bất măn  của dân chúng về nạn cả nước thiếu ăn.  Lư do thiếu ăn v́ nhà cầm quyền thu gom gạo để trả nợ chiến tranh. Ngoại trừ những cán bộ trung cấp và cao cấp trong đảng được  ăn no phỉ chí .Dân  dù  đói nhưng phải đi dự các buổi học tập tại địa phương để hoan hô đảng và đả đảo Mỹ Ngụy

 
   

2- Dạng  thơ  ngũ ngôn

 

Ở với Hồ Chí Minh

Cây đinh phải đăng kư

Trái bí cũng sắp hàng

Khoai lang cần tem phiếu

Thuốc điếu phải mua bông

Lấy chồng nên cai đẻ

Bán lẻ chạy công an

Lang thang đi cải tạo

Hết gạo ăn bo bo

Học tṛ không có tập

Độc Lập với Tự Do

Nằm co mà Hạnh Phúc!

 

Bài thơ ngũ ngôn này nói lên dời sống của dân chúng bị chính quyền  quản lư về mọi mặt. Nếu không nằm trong quỹ đạo của chính quyền, th́ người dân  phải đi cải tạo, hoặc nằm co mà chờ chết.

 
 

 

3-  Dạng  Ca Nhạc     

                                   Bài   "Việt Nam Tôi Đâu"

                                                                                   Tác giả: Việt Khang

                                       Việt Nam Ơi
                                        Thời gian quá nữa đời người
                                        Và ta đă tỏ tường rồi
                                        Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói

                                       Mẹ Việt Nam đau
                                      Từng cơn xót dạ nh́n đời
                                       Người lầm than đói khổ nghèo nàn
                                       Kẻ quyền uy giàu sang dối gian

                                       Giờ đây
                                        Việt nam c̣n hay đă mất
                                        Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
                                        Hoàng Trường Sa đă bao người dân vô tội
                                       Chết ngậm ngùi v́ tay súng giặc Tàu

                                      
Là một người con dân Việt Nam
                                       Ḷng nào làm ngơ trước ngoại xâm
                                       Người người cùng nhau
                                       Đứng lên đắp lời sống núi

                                      Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
                                      Già trẻ gái trai, giơ cao tay
                                      Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
                                       Bán nước Việt Nam
.

Bài Ca Nhặc này nói lên nỗi   phẫn uất của người dân đối với giặc  Tầu xâm lăng nước Việt quê hương, tàn sát  người dân, biết bao người chết. Phẫn uất cả với những người chính quyền bán nước cầu vinh, vào phe với quân ngoại xâm để đánh đập người dân, bỏ tù và hằnh hạ người dân yêu quê hương

 
 

 

  4-  Dạng văn xuôi

   Văn xuôi có thể là một  loại truyền đơn phân phát kín đáo cho càng nhiều người càng tốt. Văn xuôi có thể là một bài báo, một bài thuyết tŕnh. Văn xuôi có thể là một  đề tài dài trong internet

Thông tin quần chúng có thể là  một tài liệu đúng 100%, hoặc 50%, nhưng cũng có thể là một tài liệu ma, nghĩa là không có thực. Nói cách khác, thông tin quần chúng  có thể là trắng hay đen, nhưng dù sao đi nữa đều bất lợi cho giai cấp cầm quyền về lâu về dài. Đến đây chúng ta thử dẫn chứng một đề tài dạng văn xuôi về thông tin quần chúng..   Xin nhắc lại lần nữa là  tài liệu thông tin quần chúng có thể  đúng 100%  hoặc sai 100%

 
 

 

 Thông tin quần chúng về Bán đất Bán Biển cho Trung Quốc xâm lược

Tài Liệu bán nước cho Trung Quốc mà  China Website  (http://www3.fmprc.gov.cn/eng/3808.   html) phổ biến rộng răi  như là một thỏa thuận buôn bán với CSVN


1) Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988, và sanh được một bé gái với cô này, nhưng LKP không dám đem con về v́ sợ tai tiếng. Trung Quốc gửi văn thư đ̣i lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999, và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút kư bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999. Nếu LKP
không hợp tác th́ Trung Quốc đưa ra ánh sáng vụ Mỹ Nhân Kế.


2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do ông Tang Jiaxuan và t́nh báo TQ sang Việt Nam, họ gặp kín ông Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề hiến đất


3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung Quốc, cho biết đồng ư việc hiến thêm đất. Trung Quốc nghe tin rất hoan hỉ. Ngoại Trưởng Trung Quốc Tang Jiaxuan mở tiệc chiêu đăi Nguyễn Duy Niên một cách nồng nhiệt với nhiều Cung Tần Mỹ Nữ ở nhà khách  sạn Diao-yu-tai

 
 


4) Bộ Trưởng Trung Quốc Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bộ Trưởng CSVN tại ThaiLand .   Ngày 26 tháng 7 năm 2000. Ông Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 6 giờ 47 sáng sang ThaiLand gặp Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại khách sạn Shangri-La Hotel Bankok phía sau pḥng Ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi. Tang giao cho Niên một chồng hồ sơ đ̣i CSVN hiến thêm đất, biển trong hồ sơ ghi rơ TQ đ ̣i luôn 50/50 lănh hải vùng Vịnh Bắc Việt, đ̣i VietNam cắt 24,000 sp Km vùng biển cho TQ. Ngày 28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín.

 

5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc. Bộ chính trị CSVN cử Phan Văn Khải qua gặp mặt Lư Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe Limo chở từ phi trường Bắc Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó. Nh́n thấy mặt Khải tỏ vẻ không hài ḷng và hoang mang về vụ hiến đất (điều nầy chứng tỏ Khải không rơ chuyện nầy). Lư Bằng cho Khải biết là hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đă gặp nhau 2 lần cho vụ hiến đất rồi. Lư Bằng ôm chặt PVK và khen đảng CSVN làm việc rất tốt và cho biết là đă gặp Nông đức Mạnh (lúc đó là chủ tịch Quốc Hội vào tháng 4 năm 2000 ở Trung Quốc và vào tháng 8 năm 2000 ở New York Hoa Kỳ.
Lư Bằng cho biết Nồng đức Mạnh phải được cử làm Tổng Bí Thư đảng CSVN sau khi Lê Khả Phiêu xuống, nếu không th́ sẽ bị Trung Quốc 'đ̣i nợ cũ' . Khải trước khi về vẫn khước từ vụ hiến vùng biển VN và nói với LB là sẽ xem lại sự việc... Khải bị hù dọa nếu không nghe lời TQ th́ sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị 'chích thuốc'.
Trước khi Khải về, một lần nửa Giang Trạch Dân nhắn Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông đức Mạnh "

 

(6) Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000 , Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao VN Lê Công Phụng được Trần đức Lương phái âm thầm đến Trung Quốc gặp ông t́nh báo của Trung Quốc là ông Hoàng Di, ông nầy là cánh tay phải của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc. Ông ta nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đă gặp nhau ở một địa điểm X gần biên giới Việt, (Tỉnh Móng Cái Việt Nam).

Theo bản báo cáo cho bộ chính trị CSVN, ông Lê Công Phụng Cho biết lúc đầu ông Hoàng Di vẫn khăng khăng đ̣i chia 50/50 với Việt Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt 'Beibu Bay' đ̣i lấy luôn dảo Bạch Long Vĩ, sau đó ông Phụng, được bộ chính trị dặn trước là xin lại 6% của Vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ v́ đă được lâu đời là của Việt Nam . Kết Qủa cuộc đi đêm Việt Nam c̣n lại 56% Vịnh Bắc Việt và mất đi 16,000 sq Km vùng vịnh cho Trung Quốc.


7) Ngày 25 tháng 12 năm 2000, ông Trần đức Lương rời Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân và được đưa về Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân,. Trần đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều người trong quốc hội.
Phe thân Nga và Phe Miền Nam đă không đủ sức đấu với Lê Khả Phiêu và Trần đức Lương. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được chính Giang Trạch Dân và đảng CSTQ trả cho số tiền là 2 tỉ US Dollar được chuyển cho Việt Nam qua h́nh thức đầu Tư.

 
 

 

8) Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lư Bằng được cận vệ đưa tới gặp Trần đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân (QTNN). Lư Bằng cho Lương biết là số tiền 2 tỉ dollar để mua 16,000 sq km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lư. Trần đức Lương cám ơn đảng CSTQ về số tiền nầy. Số tiền 2 tỉ đồng nầy được Lương đem về để làm bớt sự phẩn nộ của Khải, Kiệt và những nhân vật khác trong quốc hội CSVN.
Ông Lư Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đă bán vũ khí và hổ trợ cho đảng CSVN trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng... Thêm lần nữa Lư Bằng chỉ gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông đức Mạnh !. Sau đó Lương được mời lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai để gặp Zhu Rongji . Zhu Rongji không nói ǵ khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỉ đồng sẽ được giao cho Việt Nam sau khi Lương trở về nước.


9) Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để gặp ông Qian Qichen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám ơn Trung Quốc đă mua vùng Vịnh Bắc Việt của Việt Nam (Beibu Bay) với giá 2 tỉ US Dollar.

 

Kết luận

Thông tin quần chúng  nêu trên đúng 100% hay sai  100% ?  Hay   thông tin quần chúng
đó   cũng đúng mà cũng sai ?  Sự phê phán này tuỳ vào quần chúng cũng như tuỳ vào giai cấp cầm quyền.  Nhưng dù sao đi nữa, th́ thông tin quần chúng vẫn bất lợi cho chính quyền độc tài chuyên chế. Chỉ khi nào chính quyền v́ dân v́ nước  mà hành động  th́ quần chúng mới có thiện cảm với ch́nh quyền, và quốc gia mới tiến bộ .Một chính quyền v́ dân v́ nước th́ không bao giờ đi đôi với kẻ thù Trung Quốc xâm lược, mà chỉ đi với quần chúng mà bảo vệ quyền lợi của dân tộc.   Khi đó dân sẽ là một sức mạnh đẩy lui kẻ thù xâm lăng. Một quốc gia hoàn toàn độc lập, mọi người dân  cùng xây dựng kinh tế,  phát triển kỹ thuật , bang giao với thế giới năm châu sát cánh ngang vai, th́  mọi người dân sẽ được cuộc sống hạnh phúc.

Người viết  : Ban Chủ trương biên tập