Văn chương:               

                             Văn chương b́nh dân    

                             Văn Chương Bác Học                     

 
   

                                                        

      1-  văn chương b́nh dân             

 

          *Cổ Tích :                                              Legends                               

           - Cái B́nh-   Ăn Trầu                     -water melon  star fruit  

           -Thằng Cuội  - Chim Đa Đa           -betel & areca  - rice cake

           -Thạch Sanh                                - -Thạch Sanh (English)      

         -Luu Binh                                     -Thach Sanh( francaise)

          -Ngưu Lang                                    -Video  Ngưu Lang                       

                                                                                                      -                                                                            

           *Tục  Ngữ và Thành Ngữ

 

 

           *Ca  Dao       

                           *  Ca Dao & Dân Ca             

                           *  Ca dao& Lịch sử                

                           *  Ca Dao & Phụ nữ

                           *  Hát Ḥ

                           *  Hát Vè  Nhi Đồng

                           * Hồn dân tộc  trong Ca dao            

                           * Việt Nam 30 năm  Ca Dao

                           *Ca dao lịch sử từ đời Hồng Bàng tới đời  Xă Hội Chủ Nghĩa

 

 

      2-  văn chương bác học

 

                 -Thi  Ca

                             *Quá  tŕnh  phát triển Thi Ca

                             *Thi Ca Việt Nam

                             *T́nh ca &hÙNG ca  nơi Thi Ca Việt

                             *Thi  Ca tỏ tỉnh trong lời dối trá

                             * Thi Ca hoài niệm quê hương

                                   *  Nỗi buồn của Thi Nhân

 

                 -Thơ

 

                          *Thơ đường luật

                           *Thơ Mới

                            *Cấu trúc  thơ Thanh Tâm Tuyền

                      *Thơ Tự Do

 

                          *Thơ Việt Nam                               Vietnamese poetry:

                          *Thơ t́nh&nhạc t́nh                *Love songs&poems

                          * Ư&Lời Thơ                            *Poetesses in Nom literature

                     *Thơ lăng mạn                          *Poetess MrsHuyenThanhQuan

                          * Thơ cách mạng                     *Poetess Đoan thi Điem   

                          * Thơ t́nh yêu valentine          *Poetess HoXuanHuong     

                          * Thơ dục ái                        

                          *Gia Huấn Ca                           *Love songs &poems 

                          *Cung Oán ngâm khúc             *Poet  Nguyen CongTru                              

                          *Gia Huấn Ca                           *Poet Phan Khoi

               * Luận đề Kiều                     *Complaints of an Odalisque(cung oan)

               *Chinh phụ ngâm:                   *Lament of Soldier's Wife (chinh phu)

                                   - -Video 1  CPN   -- -Video 2   CPN-- - Video 3  CPN

                          *Truyện Kiều                             *Kieu's  story

                                   -Ngâm thơ Kiều  (tài mệnh)                       

                                   -Kiều+lầu xanh               - Kiều+Kim Trọng 

                                   -Kiều +Chương Đài         -Kiều +SôngTiền Đường     

 

                          *Luận dề : Thi văn Nguyễn Công Trứ      

 

                          * Luận đề  :  Thi Văn   Tản Đà  Nguyễn Khắc Hiếu

 

                          *     MỐi t́nh Thôn Vỹ và Hoàng Cầm của Hàn Mac Tử

                          * Truyện Kiều (audio)

                                    -Audio 1          Audio 2

                            -Audio 3       Audio 4      Audio 5

 

  

       -Ẩn Dụ tính và Biểu tượng trongThi Ca ( gồm Ca Dao và  Dân Ca )               

             - Văn                                                                                                                   

                      Văn sĩ miền Bắc : Xin  click rồi đọc 

                            -Tự Lực Văn Đoàn:                                                                                               

                                * truyện ngắn của Thế Lữ

                                   * truyện ngắn của Thạch Lam   

                                   *truyện ngắn của Nhất Linh

                                   *truyện ngắn của  Khái Hưng  

 

                                  +Anh phải sống  của nhà văn Khái Hưng

                                  +Bên ḍng sông Hương  của Khái Hưng

                                  +Bóng người trong sương mù của nhà văn Nhất Linh

                                  +Nước chảy đôi gịng của nhà văn Nhất Linh

     

                       -Luận về    -Hồn Buớm Mơ Tiên của KHÁI HƯNG

        

                       -Nghe    đọc sách   (audio):

                             * Gió Lạnh Đầu Mùa   ( tiểu thuyết  của Thạch Lam):

  

                       Chương 1     Chương 2      chương 3      chương 4       chương 5

     

                   Chương  6    Chương 7      Chương  8    Chương 9

 

                       Văn sĩ miền Nam: 

                             -Tiểu thuyết miền Nam

                               -Nguyễn Trọng Quản:

                                    *truyện   Thầy Lazarô Phiền                             

                               -Hồ Biểu Chánh                                                                  

                                    -Con nhà nghèo (xin lắng nghe)

                                                   ( tập 1 )  ( tập 2 )     (tập 3) 

                                                    (tập 4)   (tập 5)      (tập 6)

 

                                  -Chị Đào Chị Lư  (xin lắng nghe)

                        Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5    Tập 6

                      Tập 7    Tập 8    Tập 9     Tập 10    Tập 11    Tập 12  

 

 
                 

    -Thơ  Nhạc Giao Duyên

 

             1- Áo Luạ Bàng Bá Lân-Áo Tím Hoàng Nguyên

 

             2- Tương Tư-Nguyễn Sa

 

             3-Ngậm ngùi-Huy Cận

 

             4-Nguyệt Cầm-Xuân Diệu

 

             5-Hờn Giận-  Đinh Hùng

 

             6-Lửa đốt đêm say-Nguyen Hoang Lang Du

             

             7-Mẹ ru con

 

             8-Tiếng Gọi Đông Phương  1

 

             9- Tếng gọi Đông Phương  2

 

            

 

            Ư thơ miền Nam tự  do  khác  Ư thơ XHCN