Văn Chương Bác Học

 

 

  Đề cập tới văn học  tức là nói đến  thơ và văn xuôi. Thơ và văn xuôi đă được người Việt dùng để viết ra  nhiều tác phẩm nổi tiếng. Những tác phẩm này được mệnh danh  là văn chương bác học.  Loại  văn chương này gồm văn  chương chữ Hán, văn chương chữ Nôm  và văn chương chữ Quốc Ngữ.

 Thuộc loại văn chương chữ Hán, có cuốn  Gia Huấn Ca của Nguyễn Trăi: 

 Ở đời có  đức có nhân,

 Mới mong  đời trị, được ăn lộc trời.

 Hiền lành  lấy tiếng với đời,

Hễ  người yêu dấu là Trời hộ ta.

Đạo vợ chồng là duyên kim hải,

Vốn  Trời sinh bể ái nguồn ơn

 

Thuộc văn chương chữ Nôm, có truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du. Truyện cũng được gọi là  Đoạn Trường Tân Thanh. Truyện Kiều đă trở nên tác phẩm  văn chương phổ thông  đến độ hầu như ai cũng thuộc  đôi ba câu, hoặc ít ra cũng đă nghe đến tác phẩm  thơ này.  Truyện kể  Kim Vân Kiều một cô gái  sắc đẹp truyệt trần , đă hứa hôn với thư sinh  Kim Trọng.  V́ kiếp hồng nhan nên cô bị số  phận bạc mệnh.  Cha cô bị vu oan kết tội, gia đ́nh bị hăm hại, tài sản bị tịch thu.  Cô phải bán ḿnh chuộc cha già, xa rời người yêu

 mười mấy năm trời lưu lạc quê người, vất vưởng trong chốn lầu xanh  mua vui cho khách đa t́nh. Cuộc đời phiêu lưu khổ cực trăm bề, nên cô đă quên sinh nhảy xuống sông Tiền Đường tự vẫn.  Nỗi khốn khổ  của cô đă thấu đến Trời  nên Trời cứu sống cô và chấm dứt  thời gian  thống khổ của cô.  Cô  được vớt lên, và được đưa vào ẩn náu tại một ngôi chùa.  Tại đây Kim Trọng  người yêu của cô và Vương Quan em trai của cô t́m được cô sau bao tháng ngày t́m kiếm.  Truyện Kim Vân Kiều  viết bằng thơ Lục Bát. Nội dung  câu truyện phản ảnh  đức hiếu thảo  của đạo Trời và Tổ Tiên:

 

Người sao hiếu nghĩa  đủ đường,

Kiếp sao rặt những  đạn trường  thế thôi?

 Sư rằng : Phúc Họa đạo Trời,

Cội nguồn  cũng ở ḷng người mà ra

Có Trời mà cũng tại ta

Tu là cơi phúc, t́nh là giây oan

 

Thuộc văn chương chữ Quốc Ngữ, có rất nhiều tác phẩm  vầ văn xuôi cũng như  về  thơ. Nhiều tác phẩm  mang dấu ấn tôn giáo.  Xin đan cử  một cuốn sách  về văn xuôi  nhan đề : Hồn Bướm Mơ Tiên  tiểu thuyết thứ nhất của  Khái Hưng trong nhóm  Tự Lực Văn Đoàn.

Hồn Bướm Mơ Tiên  là một truyện t́nh  dưới bóng từ bi, một truyện t́nh  cao thượng, và trong sạch của đôi thanh niên  trai gái yêu nhau trong linh hồn  trong lư tưởng. Truyện t́nh xẩy ra giữa cô Lan và cậu Ngọc.  Lan con nhà ḍng dơi, bẩm tính thông minh, thủa nhỏ được theo học chữ Nho.  Ông thầy lại là người mộ đạo Phật, thường đem  Phật Giáo  ra giảng khiến Lan yêu mến đạo.  Linh hồn trong sạch của Lan  đă tiêm nhiễm  những tư tưởng  cao thượng của Phật Giáo.  Rồi cha mẹ mất đi, Lan ở với chú, chú muốn ép gả Lan  vào nơi quyền quí.  Lan cho  chuyện đó  là nhỏ nhen, trốn đi, cải nam đến  thụ giới tại Chùa Long Giáng. Tại đây Lan gặp câu Ngọc , cháu Sư Cụ  trụ tŕ  ngôi Chùa.

,  

 Văn chương  bác học gồm  các phần  đề tài Thi Ca ,  đề tài Thơ     và đề tài  Văn

   Xin click       Thi Ca

   Xin click        Thơ   

   Xin Click        Văn